Hoe werkt het Covid Event Risk Model?

In deze eventplanner.tv aflevering ontdek je alles wat je moet weten over het Covid Event Risk Model (CERM) dat vandaag werd voorgesteld. Kevin praat met Hans Perquy van de Alliantie van Eventfederaties over hoe het model in de praktijk ingezet zal worden en hoe je veilig weer evenementen kunt organiseren vanaf morgen. Hoewel het model opgesteld werd om te voldoen aan de Belgische richtlijnen zijn verschillende tips ook voor onze Nederlandse kijkers van toepassing.


CERM.jpg  

www.covideventriskmodel.be
21-07-2020|Kevin Van der Straeten
Reageer op deze tv aflevering

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Veerle Goddeeris-Verkouille [Event Idee]
Veerle Goddeeris-Verkouille [Event Idee]
Expert|2020-06-30 - 18:04u

Thx! Heel duidelijke communicatie... we gaan ermee van start.

Kevin Van der Straeten [eventplanner.net]
Kevin Van der Straeten [eventplanner.net]
Leader|2020-06-30 - 18:08u

Dank je Hans voor de duidelijke uitleg en het harde werk dat je samen met het team en de vakverenigingen in dit model gestopt hebt. Het is een sterke, duidelijke tool geworden die onze sector perspectief geeft. Een voorbeeld voor heel wat andere landen. Keep up the good work!

Wim Mylle [All Dance Music]
Wim Mylle [All Dance Music]
New|2020-06-30 - 21:50u

Risicobeheersing. Duidelijk.

Marc Vandousselaere [Magician entertainer Mister M]
Marc Vandousselaere [Magician entertainer Mister M]
New|2020-07-01 - 18:16u

Graag ontvang ik de info van eventplanner.

Nik TUYTELAERS
Nik TUYTELAERS
New|2020-07-07 - 00:03u

Samen met het vrijwilligersteam van onze vereniging wil ik graag onze (komende) evenementen toetsen aan het Covid Event Risk Model.

Ook beschikbaar als podcast:

Ook via podcast:

Listen on Google PodcastsListen on Apple PodcastsListen on Shopify

Transcript

Dag Hans, welkom in de studio.


Goedemorgen.


Ik heb jou uitgenodigd omdat jij één van de mannen bent achter het COVID Event Risk Model, of CERM, afgekort. Dat is het model waarop alle evenementen nu getoetst zullen worden, om te kijken of ze al dan niet door mogen gaan. Maar kan je eens kort schetsen: hoe gaat dat precies in zijn werk gaan?


Wel, ik denk dat we...

Wij zijn uitgegaan van het idee dat een COVID-veilig evenement, dat dat hoogstwaarschijnlijk pas, laat ons zeggen, juni 2021 zal kunnen, als iedereen gevaccineerd is. Tot die tijd afwachten en geen enkel evenement, dat is not done. Dat kan niet. Dus dan begin je te werken op risicobeheersing.

En zo zijn we, eigenlijk, beetje per beetje tot dat model gekomen. Met de bedoeling om maximaal alle factoren die een risico inhouden op een evenement in kaart te brengen. En daar onmiddellijk ook een aantal maatregelen tegenover te zetten.

We hebben finaal een schijf van twintig parameters. En ik dacht dat er in totaal achtendertig maatregelen zijn.

Het idee daar is dat het handvaten zijn, een tool is waar mensen heel eenvoudig, heel beheersbaar hun evenement kunnen in kaart brengen. En dan maken dat op die punten het risico wat lager komt te liggen. Dat de goede maatregelen worden toegepast, op een correcte wijze. Zodanig dat we eigenlijk kunnen spreken van accepted risk. Ik denk dat we moeten daarvan uitgaan. We gaan uit van een situatie waarbij iedereen...

En dat moeten we ook durven helder communiceren naar alle bezoekers van evenementen. Het gaat finaal om: een evenement zal nooit risicoloos zijn, tot iedereen gevaccineerd is. Maar we gaan proberen, met z'n allen, om dat risico zo laag mogelijk te zetten.


Ja, heel concreet: morgen komt er een website, allez, op 1 juli komt er een website online.

Ik neem aan dat je daar dan een soort vragenlijst moet invullen?


Ja, wat hebben we gedaan? Het CERM is een schijf, is een model. We hebben dat ook in een vraagstelling omgeturnd. Het is een website: www.covideventriskmodel.be. Vanaf morgen is die inderdaad online.

Bedoeling is dat elke organisator zich gaat registreren. Dus je moet je duidelijk identificeren. Wie je bent. Gaan we info vragen over het evenement zelf. Zeg maar de practicalities. Waar gaat het door? Hoeveel mensen verwacht je? Wat zijn opbouwdagen? Montage, demontage. Wordt er catering geserveerd? Kortom: een event-scan eigenlijk.

En als je dat hebt ingevuld, dan kom je in de vragenlijst. Dan krijg je heel heldere vragen. Die twintig parameters worden in heldere vragen gevat. En a rato van het antwoord komt dan een pop-up, met eventueel toe te passen maatregelen.

Als je door die vragenlijst bent gegaan en de maatregelen, die je gaat toepassen, hebt aangeklikt, kom je finaal op een eindscore uit. We hebben dat gevat in een kleurenstelsel.

We hebben groene evenementen. Dus dat is goed. Dat betekent dat je evenement veilig, of maximaal veilig is. Natuurlijk, het idee is om zo donker mogelijk groen te scoren. Dus extra maatregelen toe te passen.

Kom je op een oranje score uit? Daar is het idee dat je evenement, eigenlijk nog extra maatregelen vraagt, om het nog veiliger te maken.

En rood betekent eigenlijk dat in het DNA, in de backbone van het evenement toch een aantal heel erg grote fouten, problemen zitten. En die los je niet meer op met maatregelen. Je moet je evenement volledig gaan herdenken, eigenlijk.


Ja, maar als je oranje krijgt, dan kan je eventueel die maatregelen gaan toepassen. De matrix opnieuw invullen, om dan te kijken of je wel groen uitkomt.


Ja, wat je krijgt op je eindscore is eigenlijk...

Je krijgt dus uw kleurcode. En dan zijn er twee buttons, die heel duidelijk zeggen: verbeterpunten, ik ga nogmaals door mijn scan. En als je daarop klikt, dan krijg je eigenlijk, zeg maar, de residu van de punten die niet goed waren. Met suggesties naar nieuwe maatregelen. Dus je kan je evenement terug gaan veiliger maken, eigenlijk. Tot je echt in het groen scoort.


En zo'n groene score, wil dat per definitie zeggen dat mijn evenement door mag gaan? Of heb ik nog van lokale autoriteiten  een expliciete, extra toestemming dan nodig?


Wel, de vraag die wij...

Of: het uitgangspunt is dat elk evenement, die vóór Corona ook geen vergunning behoefde, die hoeft ook vandaag geen toets bij de lokale overheid.

Heb je een evenement op het openbaar domein of met een bepaalde grootte, waar je dus echt zegt: ik heb hier een veiligheidsdossier, moet ik opmaken voor de stad zelf. Dan ga je dat CERM-certificaat, die pdf eigenlijk, gaan toevoegen aan je veiligheidsdossier. En dan gaat het inderdaad via een lokale overheid moeten gegund worden.

Maar alle andere evenementen is het eigenlijk het idee dat: of je hebt een CERM-opleiding genoten, dus je weet dat risicobeheersing COVID-19 betekent. En als je dat certificaat hebt van je opleiding, is dat eigenlijk voldoende.

Heb je geen opleiding genoten, dan is het zo dat je gaat, via een vergunde veiligheidsadviseur, nog even een check moeten doen van je CERM-score.


Om er even iets concreter in te duiken. Ik heb een aantal van die aspecten, die mij in het oog sprongen, eruit genomen om eens even dieper op in te zoomen.

Ik denk dat de hygiëne-supplies enzoverder, dat dat vrij duidelijk zal zijn. Want dat doet ondertussen elke winkel enzoverder ook.

Maar ik zag een aantal zaken staan, waar ik wat dieper op in wilde gaan. En waar ik ook op social media al heel veel vragen over zie passeren. En dat is, bijvoorbeeld...

De eerste is muziek. Muziek heeft duidelijk een impact op de score. En daar wordt ook over decibels gesproken. Ik zag -60 en +80 dB. Hoe zit dat precies?


Wij noemen het eigenlijk geen muziek, hé. Ik bedoel: we hebben het in het model ook, bewust, lawaai genoemd. En wat bedoelen we daarmee? Dat is dat...

We weten dat, eigenlijk, COVID een droplet-besmetting is. Dat betekent dat het via het speeksel meestal loopt. En wat bedoelen we met lawaai? Dat je op het evenement in een omgeving zit met een verhoogd geluidsniveau. Dus het geluid gaat eigenlijk boven het normale dB-gehalte. En daardoor ga je luider gaan praten. Of roepen. En dan heb je een verhoogd risico. Want dan ga je, eigenlijk, meer droplets gaan uitstoten. Dat is eigenlijk het idee daaromtrent.

 

Ja, duidelijk.

Als we naar food and beverages gaan. Wat zijn daar de regels?


Ik denk dat dat een moeilijke is. Het zijn adviezen. We kijken vooral ook wat de horeca-protocollen zijn en die gaan we gaan extrapoleren op een evenement. Wat eigenlijk de kern is, dat we moeten proberen te vermijden dat het zelfbediening is.

Je kent het. En zeker op evenementen. Je ziet ze staan, hé: de buffetten, zoals,  zeg maar, vóór maart 2020. Waar iedereen boven hangt en maar, dus, in die potten zit te grabbelen. Dat is niet het idee. En dat kan ook niet het idee zijn. Dus, als wij buffetten hebben, dan kijken we uit naar bediende buffetten. Dan kan het zijn dat een plexiglas, bijvoorbeeld, een must wordt, hé?

Maar veel veiliger, eigenlijk, is bediening.

En één van de aspecten, los van het droplet-verhaal boven buffetten, is vooral het idee dat we heel erg veel beweging, dynamiek, moeten remmen. En dan zie je het gebeuren, hé. Ik kijk naar een groot diner en dan zie je die mensen op en af naar die buffetten gaan. Dan krijg je heel veel bezoekersstromen en die willen we, eigenlijk, maximaal gaan vermijden. Vandaar het aspect bediening.

Hetzelfde naar een bar toe, bijvoorbeeld. Iedereen die op en af naar de bar gaat, om drankjes te gaan halen. Dat is een continue bezoekersstroom, die we, eigenlijk, heel graag willen gaan vermijden. Hoe minder mobiliteit, hoe beter, eigenlijk. Vandaar ook het idee van bediening.

En zelfbediening via vending machines is dan een stuk veiliger, omdat alles individueel verpakt is en gesloten is. Dus, dat zijn zowat de zaken.

Geen sharing, bijvoorbeeld, hé. Het idee van een grote cocktailtafel met potjes met nootjes en chips en olijven, waar iedereen maar gewoon zit in te plukken? Dat kan niet meer, hé. Dat lijkt mij logisch, hé.


Dat is ook een stukje gezond verstand, natuurlijk, gebruiken.

Nu, een opvallende daarin is natuurlijk ook alcohol. Hoe zwaar weegt alcohol door op die score? Is het, per definitie, beter geen alcohol? Of kan het wel maar onder strikte voorwaarden?


Ik denk dat het...

Het gaat je score naar beneden halen. Het kost je wat punten. We moeten daar ook niet in overdrijven. Maar het is wel zo dat, zeg maar, de normering of het idee dat men zich aan bepaalde regels moet gaan houden, dat dat wat afzwakt als er wat alcohol in de man of de vrouw is. Dus, in dat aspect kost het wel wat punten. Natuurlijk, je moet uitgaan...

In het CERM-model: het is niet de bedoeling dat iemand 100/100 scoort.


Het zou fantastisch zijn natuurlijk, hé.


Ja, mooi. Maar dit is niet de regel, denk ik. Op bepaalde zaken ga je zeggen: voor mij is, bijvoorbeeld...

Ja, kijk, een klein festivalletje met een lekkere pint. Moet je dat dan laten en daar een Aquarius of zo...

Nee, ik bedoel: dan is het, denk ik, logisch, dat dat niet kan. Het zal je wel wat punten kosten, maar dan moet je misschien andere maatregelen gaan toepassen. Waardoor dat wat compenserend werkt.

 

Een evidente, denk ik ook, is de lokale focus, al dan niet. Ik kan me voorstellen: hoe lokaler, hoe beter je score.


Ook daar terug, hé. We moeten bezoekersstromen macro en micro bekijken.

Micro, bijvoorbeeld, zoals ik daarnet aangaf, naar food and beverage op het evenement zelf. Probeer te vermijden dat heel erg veel bezoekersstromen worden gecreëerd.

Maar macro, daar start het mee, hé Mensen die zich van de Ardennen naar De Panne gaan verplaatsen, die zijn on the way. En die creëren bezoekersstromen. Die gaan stoppen om te tanken, die gaan een shop binnen. Vandaar, eigenlijk, dat aspect.

En nationaal is dat nog behapbaar. Omdat iedereen in tussentijd de COVID-19 maatregelen kent en weet wat de do's-and-dont's zijn.

Maar internationaal is dat natuurlijk een ander verhaal. Wat ga je doen, bijvoorbeeld, met - het mag vandaag nog niet, maar misschien straks wel - mensen die uit een heel erg besmette zone in de States komen? Wat ga je doen met mensen die uit de UK komen? Zuid-Amerika, bijvoorbeeld, is een haard vandaag. Dus, je voelt aan dat een internationaal evenement de kans op het binnenbrengen van het virus terug wat hoger zet.

Vandaar: hoe lokaler, hoe minder bezoekersstromen, hoe meer controleerbaar.

Iedereen kent in tussentijd de grafieken die dagelijks door Siensano worden gegeven, bijvoorbeeld. Je ziet heel snel en helder, waar de problemen zich situeren. Vandaar de lokale focus.


Een vraag die vanuit onze kijkers heel sterk ook naar voor komt, is: wanneer is het een evenement? Want in de persconferentie werd al een onderscheid gemaakt tussen evenementen en, bijvoorbeeld, trouwfeesten. Terwijl er ook geargumenteerd kan worden: een trouwfeest is ook een evenement.

Kan ik als - om het even heel extreem te zeggen - als particulier die een trouwfeest gaat organiseren, ook het CERM gebruiken? Of is dat niet de bedoeling?


Het is de bedoeling dat elk evenement, klein of groot, dat CERM-model gaat gebruiken. Het is verplicht, of het wordt verplicht, maar het is wel een adviesmodel. En het hoeft ook de organisator, of dat nu een particulier of amateur of professional is, niet af te schrikken. Integendeel. De reden om het gemaakt te hebben, is net om aan te tonen dat evenementen ook veilig kunnen. En ik nodig iedereen uit, of het is iemand die privé zijn huwelijksfeest organiseert, of het is een scoutsleiding die straks in de Ardennen een grote barbecue organiseert: lees het model.

Lees ook de Code of Conduct. Die 50 pagina's tips & tricks geven omtrent: hoe goed te organiseren? En dan gaan we veiliger gaan organiseren. Dat is de doelstelling nummer één, hé. Ik bedoel: het is geen straf, hé. Het is een hulpmiddel, hé.


Uiteraard.


Het is een adviesmodel.

 

Op een gegeven moment in de persconferentie, of na de persconferentie, is in de media heel uitgebreid verschenen: catering tot maximum 50 personen. Klopt dat nu? Of is dat fout gecommuniceerd geweest?


Wel, op dit moment zijn ze de ministeriële besluiten aan het finaliseren. We hebben tot gisterenavond laat met de politiek aan tafel gezeten, met de mensen van de GEES aan tafel gezeten. De communicatie is daar niet zo heel erg duidelijk in geweest.

We hebben na de persconferentie van vorige week woensdag de vragenlijst ingevuld. Met onze opmerkingen. Die zijn door de politiek ter harte genomen. En, laat ons zeggen: waar wij naar streven - en dat moet nu nog gevat worden in een ministerieel besluit - is dat je vanaf 1 juli 200 personen mag binnen hebben, 400 buiten. En dat je moet kunnen cateren voor 200 personen of voor 400 personen.


Ja, want anders wordt het te gek natuurlijk.


En dat is...

Allez, ik denk dat dat geen enkel probleem zal zijn.


Ja, mits dan ook die maatregelen te volgen en die tips die net omschreven worden.


Absoluut, ja.


Ik zie nog zaken staan, die zijn vrij duidelijk, denk ik. Veiligheidscommunicatie. Awareness creëren.

Er staat ook: management-plan.


Crowd management-plan.

Ik denk dat het één van de grote, belangrijkste parameters is. Dat is dat elke organisator toch even moet stilstaan bij: hoe gaan we die bezoekersstromen gaan organiseren? Je voelt aan dat wachtrijen, bijvoorbeeld, dat dat moet vermeden worden. Dus, wat hebben we gemaakt? De looplijnen.

Wat zijn looplijnen? We proberen te maken, of te vermijden, dat mensen niet gaan kruisen. Een in- en een uitgang kunnen niet dezelfde zijn. Er is een heel erg duidelijk circuit gemaakt. Zodanig dat mensen niet gaan kruisen op het evenement zelf.

Als er met een bar gewerkt wordt, is het duidelijk dat er een looplijn is naar de bar toe en van de bar weg. Zodanig dat mensen niet aan de bar gewoon gaan omdraaien en tegenrichting naar elkaar lopen. Dat zijn die looplijnen.

De density maps. Wat gaan we doen? We gaan, noem het makkelijk de hotspots, op een evenement in kaart gaan brengen. De check-in is een zone waar vaak wachtrijen komen. Vestiaire is dat ook. De bar is dat ook. Alle sanitair is dat ook. We gaan die bestuderen. We gaan kijken: in welke mate...

Het is dynamic, dus dat betekent dat we moeten kijken op elk moment van het evenement, hoe die hotspots zich gaan gedragen.

Ik kijk naar een bar. En dan één van de crowd management-aspecten is wachtrijmodellering. Er bestaat een heel heldere formule, die in de Code of Conduct is opgenomen, die ik iedere organisator toch adviseer om dat eventjes goed te bekijken. Die duidelijk zegt van: kijk, als je weet dat je wachtzone, ik zeg maar, aan een bar 50m² is, dan kan je via dat model gaan uitrekenen hoeveel mensen in bediening je moet zetten, om die wachtrij nooit te gaan queue'en.

Dus dat zijn de zaken die eigenlijk heel erg logisch zijn, eigenlijk. Maar waar we misschien, vóór COVID, veel te weinig hadden over nagedacht. En het hoeft mensen absoluut niet af te schrikken, hoor.

Ik denk: als je de Code of Conduct gaat lezen, zal je zien dat je een stuk wijzer bent geworden. En dat het, eigenlijk, in de situatie van vandaag, normaal is dat je dat toepast. Het kost ook heel erg veel punten, in het CERM.

Dus, als je die zaken hebt bestudeerd, dan is ook het idee dat die moeten gecontroleerd worden. En dan kan je naar een vergund veiligheidsadviseur gaan. Dan ga je beter scoren. Of de lokale overheid, de evenementencel, bijvoorbeeld, die toch even langskomt. Of als event organizer ga je het zelf gaan organiseren. Dan scoor je natuurlijk iets betere punten, dan dat je als particulier, zonder enige kennis van zaken, daarmee te werk gaat.


Ja, in Nederland is de richtlijn heel sterk, ook. Registreren op voorhand. Weten wie aanwezig is. Enzoverder. Komt dat ook in het Belgische model terug?


Ja. Eén van de parameters is registratie. En dat is een puur track & trace-verhaal, denk ik, hé.

Dus, we moeten eigenlijk te allen tijde weten, wie op ons evenement aanwezig is of was. Omdat we in een geval van problemen nadien, dan ook vrij snel mensen kunnen gaan tracen, opsporen. En ook naar hen helder kunnen communiceren. Want finaal is het een sneeuwbaleffect, hé.

Als je die R-waarde van die besmetting bekijkt. Dat staat nu vrij laag, onder één. Maar als dat twee of drie is...

Iedereen zal ongetwijfeld al, in het nieuws, die modelletjes hebben gezien, waarbij je ziet dat het heel snel breed uitgedragen wordt.

Dan moeten we op dat evenement, als daar een probleem zou zijn, moeten we in de veertien dagen na het evenement met die mensen kunnen communiceren. Om net te maken dat die verspreiding beperkt blijft. Vandaar het belang van de registratie.

En ook daar, bijvoorbeeld, veel beter registreren op voorhand. Want als we dat op het evenement zelf gaan doen, dan gaan we weer wachtrijen gaan creëren.


Ja en dan moet iedereen op diezelfde computer typen en dan heb je weer een ander probleem. Dus...

Want jij moet natuurlijk zo meteen ook vertrekken, richting de persconferentie. Nog even snel de website herhalen: covideventriskmodel.be. Daar moeten we allemaal zijn.


Ja, belangrijk te zeggen dat het ook een nationaal model is. Dus de eerste pagina is er eentje met een keuze van welk gewest of gemeenschap je...

Vlaams, Waals, Brussels. En dan ga je ook in je eigen taal verder geholpen worden.

De roll-out is eigenlijk voorzien Nederlandstalig. En die is voorzien vanaf morgen. En dan, in de komende dagen, komen de Franse en de Engelse versie ook online te staan.


Hans, vanuit ons, eventplanner, en vanuit heel de sector, hartelijk dank voor alle inzet die jij en ook de mensen van de alliantie van vakverenigingen gedaan hebben om dit model tot stand te brengen.

Dank je wel.


Heel erg graag gedaan.


En u, beste kijker, bedankt voor het kijken en alweer tot volgende week.

Advertenties