Carpoolen op je evenement: hoe pak je het aan?

Mobiliteit rond evenementen blijft een actueel thema. Hoog tijd dus voor onze jaarlijkse update met Werner De Dobbeleer, van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Vandaag praten we over carpooling op events.

22-04-2019 -  by Kevin Van der Straeten

Transcript

Mobiliteit rond evenementen blijft een actueel thema. Hoog tijd dus voor onze jaarlijkse update met Werner De Dobbeleer, van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Vandaag praten we over carpooling op events.

 

Dag Werner, welkom terug in de studio.

 

Ja, dank u wel.

 

Het wordt een jaarlijkse traditie om jou te mogen uitnodigen.

 

Inderdaad.

 

We gaan het opnieuw over mobiliteit rond evenementen hebben. Maar vandaag gaan we eens specifiek inzoomen op carpooling.

 

Ja, carpooling is natuurlijk een heel interessante manier, om mensen naar je evenement te brengen. Als dat evenement iets is, waar heel veel volk op af komt. En vooral als dat volk op dezelfde uren aankomt en vertrekt.

Dus, als je, bijvoorbeeld, een concert organiseert, waar mensen op een bepaald uur moeten zijn. Dan heb je natuurlijk een massale volkstoeloop, bij het begin van dat evenement. Je weet ook, ongeveer, wanneer mensen opnieuw vertrekken.

Als er dan ook geen openbaar vervoer in de buurt is, om die massa mensen daar ter plaatse te brengen, en terug te laten vertrekken, dan wordt het interessant om naar carpool mogelijkheden te kijken. En dat te gaan promoten bij de mensen, die naar jouw evenement komen, uiteraard.

En dat kun je doen, door dat heel duidelijk bekend te maken. Bij de aankondiging van het evenement ook, mensen naar een specifieke carpool website te leiden.

Bijvoorbeeld: dat is de website van Taxistop Eventpool. Ook daar kun je, als organisator, een evenement aanmaken, en dus mensen, specifiek voor dat evenement, laten carpoolen.

Je kunt mensen daar afspraken laten maken rond de prijs, die te betalen is, per kilometer, bijvoorbeeld.

Je kunt ook mensen laten afspreken, dat het gewoon gratis is. Dat vrienden, bijvoorbeeld, samen naar een evenement kunnen rijden.

En wat ook heel belangrijk is, is dat je dat zeer duidelijk gaat promoten. Ook dat mensen die carpoolen, dat die, bijvoorbeeld, een voetje voor krijgen op anderen. Je kunt dat heel eenvoudig doen, door een aantal carpool parkings te voorzien, vlak bij de ingang, bij de toegang van je evenement.

 

Een soort vipbehandeling.

 

Een soort vipbehandeling. De rode loper uitrollen, zeg maar, voor mensen, die dan, ja, een auto delen, om naar het evenement te komen. Als het openbaar vervoer...

Als er wel openbaar vervoer is, om er te geraken, maar niet om terug te geraken, ja, dan kun je ook dat oplossen, door tijdens je evenementen, heel duidelijk, met een prikbord, bijvoorbeeld, te gaan afficheren, wie van die carpool diensten gebruik wil maken, wie samen wil terug naar huis rijden.

 

Ja, nu, de ideologie vind ik fantastisch, want uiteindelijk, ja, als je naar een concert gaat, hoeveel auto's zit niet één of twee mensen in, en zijn er nog drie lege plekken.

 

Ja, klopt.

 

Dus, ideologisch gezien, absoluut voorstander. In praktijk zie ik toch, dat het zeer weinig gebeurt.

Is dat dan omdat er te weinig aandacht voor is, vanuit de organisator? Of omdat het nog te moeilijk ligt?

 

Wel, vaak is het, omdat de mensen die optie gewoon niet overwegen, hé. Dat mensen zeggen: kijk, ik ga er met mijn eigen wagen naartoe. En ik kom ook met mijn eigen wagen terug, zonder erbij na te denken, dat iedereen, als...

Dat het natuurlijk een massale toeloop gaat zijn.

En dat het eigenlijk veel gemakkelijker wordt voor iedereen, als je met wat minder wagens komt en een aantal wagens deelt.

Je kan heel eenvoudig met vrienden afspreken, om ergens naartoe te rijden. In plaats van elk met z'n eigen wagen te gaan.

Maar carpoolen maakt het eigenlijk nog gemakkelijker, omdat je die afspraken dan gewoon via een platform kunt maken. Bijvoorbeeld, het platform van Taxistop.

Dus, dat zijn mogelijkheden, die, ja, maken dat je daar gemakkelijker komt. Dat mensen ook gemakkelijker, die weg naar het carpoolen gaan vinden.

Maar je moet als organisator natuurlijk, dat wel heel duidelijk gaan aangeven. En mensen daar letterlijk naartoe leiden. Een beetje de pap in de mond geven.

 

Nu, ik kan me voorstellen, dat je er, als organisator, ook wel belang bij hebt, hé.

Minder parkeerplekken. Minder verkeersdrukte. De buren zullen daar ook tevreden mee zijn.

 

Dat klopt.

Dat klopt, want heel veel organisatoren, ja, die zitten toch te worstelen met die vraag van: ja, waar moet ik heen met al die bezoekers, met al dat verkeer rond mijn evenement?

Je moet zorgen dat er heel veel parkeerplek is, en dergelijke. Je moet al dat autoverkeer ook in goede banen leiden, om de veiligheid niet in het gedrang te brengen, en dergelijke.

Dus, dat zijn zaken waar je toch wel ook oplettend voor moet zijn en als je carpoolen gaat aanmoedigen, dan zal je merken dat die grote autostromen, dat die eigenlijk een stuk gaan verminderen. Dat je minder parkeerplek nodig hebt, om hetzelfde aantal mensen, tot op jouw evenement te brengen.

 

En uw ding, wat je daarstraks zei, hé. Het incentifiëren van het carpoolen. Dat dat een heel belangrijk element is.

Want, waarom zou ik, als particulier, de moeite doen, om nog iemand anders te gaan oppikken, enzoverder? Tenzij er ook iets in zit voor mij, hé.

Zo parkeren voor de ingang, een korting, een gratis drankje, whatever je maar kan bedenken. Dat zo'n dingen wel net het verschil maken.

 

Het klopt, hé. Er zijn heel veel manieren om mensen die carpoolen, om die een beetje aan te moedigen en, ja, te nudgen, zoals men dat tegenwoordig zegt, in de juiste richting. En hen het gevoel te geven, dat ze, inderdaad, een beetje speciaal zijn. Dat ze extra

welkom zijn op jouw evenement en dat ze daar een speciale voorkeursbehandeling voor krijgen.

Letterlijk de rode loper uitrollen, met, bijvoorbeeld een gratis drankje, of een attentie, of een complimentje. Noem maar op. Dat zijn allemaal manieren, om mensen, eigenlijk, te laten carpoolen.

Maar vooral ook zeer goed informeren, over de mogelijkheden om te carpoolen. En mensen, letterlijk, de pap in de mond geven.

 

En wellicht is het ook iets, dat jaar na jaar moet groeien, hé? Dat niet het eerste jaar, dat je dat activeert, dat ineens iedereen al carpoolend langskomt.

Wat we heel vaak zien bij evenementen, die met carpoolen beginnen, is dat het eerste jaar een beetje moeilijk loopt. Dat niet iedereen daarvan op de hoogte is, niet iedereen dat systeem kent.

Maar dat, naarmate mensen daar meer kennis mee maken en dat ook gaan gebruiken, ja, dat het enthousiasme groeit en dat steeds meer mensen gaan carpoolen naar een evenement.

Het is dus een proces van een paar jaar. Laat ons zeggen dat het een zekere tijd nodig heeft, om zich te installeren Maar eens mensen weten, dat die mogelijkheden bestaan en vooral dat het heel comfortabel is, om dat te gebruiken, ja, dan ga je ook zien, dat dat vaker wordt gebruikt.

 

Nu, vanuit de Vlaamse Stichting Verkeerskunde promoten jullie natuurlijk niet alleen carpoolen.

Jullie hebben een heel arsenaal aan, ja, aan mogelijkheden, om mobiliteit rond een evenement te gaan verbeteren. Jullie hebben daar zelfs een tool voor: de Mobiwijzer.

We hebben het er de vorige jaren ook al over gehad, maar kan je toch eens kort herhalen: wat is dat precies, Mobiwijzer?

 

Wel, Mobiwijzer is een gratis tool, een online tool, waar je als organisator van grote evenementen op terecht kunt, om de mobiliteit rond jouw evenement in goede banen te leiden. Om te zorgen dat mensen, op een gemakkelijke en vlotte manier, tot op jouw evenement, op jouw locatie geraken.

Dan gaat het over festivals, dan gaat het over cultuurevenementen, sportevenementen, en dergelijke.

We zien dat die Mobiwijzer, toch wel door heel veel organisatoren wordt gebruikt, omdat het op een gebruiksvriendelijke manier eigenlijk, je een heel stappenplan biedt, om...

 

Ja, want je vult een vragenlijst in en op basis daarvan krijg je heel concreet advies, hé.

 

Dat klopt, ja.

Dus heel concreet: je surft naar mobiwijzer.be, je vult een aantal, je beantwoordt een aantal vragen over jouw evenement, een tiental vragen rond: wat is de exacte ligging? Hoeveel volk verwacht je? Wat zijn de vervoersopties in de omgeving, en dergelijke?

En dan, op maat van jouw evenement, ga je eigenlijk een hele set van maatregelen krijgen, waarmee je die mobiliteit kunt gaan verbeteren.

Gaande van, ja: zorg voor een circulatieplan, zorg voor voldoende parkeerplaatsen, denk, bijvoorbeeld, aan het bevoordelen van fietsroutes naar jouw evenement, of carpoolen, zoals we al gezegd hebben.

Dus, heel veel mogelijkheden, mogelijke acties, werkelijk toegesneden op maat van het evenement.

Want het is logisch dat een evenement, waar duizend man op afkomt, dat dat een totaal andere mobiliteit genereert, dan een evenement met tienduizend of twintigduizend mensen.

 

Ja, uiteraard. Uiteraard.

Maar we zullen de link onder de video zetten, zodanig dat mensen de website ook makkelijk terugvinden.

Werner, dankjewel voor je komst naar de studio.

 

Graag gedaan.

 

En u, beste kijker, bedankt voor het kijken en alweer tot volgende week.

Nieuwsbrief

Advertenties