Sabam op de rooster

In de allereerste pilootaflevering van eventplanner.tv praat Kevin met Christophe Depreter, CEO van Sabam, over het steeds dieper wegzakkende imago van de auteursrechtenvereniging.

 

Zowel Buma/Stemra in Nederland als Sabam in België komen de jongste jaren met de regelmaat van de klok negatief in het nieuws. De eventsector is het vertrouwen in de auteursrechtenorganisaties kwijt. Hoe moet het nu verder? Waarom stelt Sabam zich vaak op als Gestapo in plaats van als partner voor de evenementensector? Waarom zouden we als professionele sector nog één cent betalen aan een organisatie die de bal zo schijnt mis te slaan? Op al deze vragen antwoordt Christophe Depreter, CEO van Sabam in een openhartig gesprek. Hij nodigt daarbij de sector uit tot dialoog.

 

Ben jij overtuigd van de 'nieuwe' Sabam? Ontdek het in deze eerste pilootaflevering van eventplanner.tv en reageer hieronder.

04-06-2012 -  by Kevin Van der Straeten

Reageer op deze tv aflevering

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Transcript

Het imago van auteursrechtenverenigingen zakt de laatste jaren steeds dieper weg. Zowel Buma/Stemra in Nederland als Sabam in België komen meer regelmatig negatief in het nieuws. De evenementensector is het vertrouwen in de organisaties compleet kwijt. In de allereerste aflevering van eventplanner.tv spreek ik met Christophe Depreter, CEO van Sabam.

 

Meneer Depreter, bedankt dat u naar de studio wilde komen.

 

Dank u.

 

Ik heb eigenlijk al jaren een aantal vragen die ik je over Sabam wilde stellen, en nu krijgen we de kans. Hmm, laten we beginnen bij, Sabam heeft in onze sector een nogal negatief imago. Hoe denkt u dat dat komt ?

 

Wel, der zijn verschillende redenen. Maar Sabam is een vrij oude maatschappij, en men mag niets van het verleden verwijten natuurlijk. Maar Sabam heeft zich een beetje te traag aangepast aan veranderde werelden. En dus zijn er een paar dingen die Sabam rapper had moeten verbeteren.

 

Zoals?

 

Moderniseren. Een eerste voorbeeld. We hebben lang met een netwerk van agenten gewerkt. Sommigen van die mensen waren perfect, die werkten heel goed. Maar sommige mensen waren een beetje minder goed, en het gevolg daarvan is dat wij soms een heel slecht imago hebben verkregen bij sommige gebruikers, bij sommige organisatoren.

 

Raakt het u persoonlijk dat Sabam zo een negatief imago heeft?

 

Ja, inderdaad, het raakt mij. Het raakt ons personeel. We hebben echt gemotiveerd personeel, we werken met heel goede mensen, maar we weten dat er nog veel dingen verbeterd kunnen worden. En dus, ja inderdaad, het is altijd slecht als wij zien dat ons imago niet zo goed blijft.

 

Vorig jaar kwam uw organisatie nog heel negatief in het nieuws bij de opnames van Basta, waar toen bleek dat u geld inde voor artiesten die niet bestonden. Wat is er sindsdien veranderd?

 

Kijk, ik moet eerst zeggen dat ik heel goed gelachen heb met die uitzending van Basta, want dit was goede humor en er waren toch veel goede momenten voor Sabam ook. Ondertussen, die artiesten waren inderdaad artiesten die niet bestonden, maar die zij wel in onze bestanden vonden, dat zijn mensen die echt bestaan. We hebben ons best gedaan om ervoor te zorgen dat dit niet meer voorkomt. Je kan niet uitsluiten dat dit nog af en toe gebeurd, maar we hebben, denk ik, de goede maatregelen genomen om dat in de toekomst te vermijden.

 

Als we een beetje verder teruggaan in de tijd, naar 2009, en ik citeer nu letterlijk uit De Tijd, en daarin werd beschreven dat Sabam "een gebrekkige organisatie is om duidelijke verdeelsleutels en een manke interne controle". En dat was na het onderzoek van het parket.

 

Inderdaad.

 

Wat vind je daarvan ?

 

Wel, wat ik vond daarvan, weet je. Wat ik vandaag daarvan vind, is totaal anders. We hebben ondertussen al Sabam keihard verbeterd, we beschikken nu over een charter van coperate covernance, we hebben een interne audit met een intern auditcomité. Alle regels zitten nu op papier, alles is nu duidelijk. Dus ik denk dat in 2, 3 jaar, Sabam zich keihard verbeterd heeft, der is nog veel te doen, maar ik denk dat Sabam nu reeds een heel goede maatschappij is geworden.

 

Ik hoor dat er intern heel veel meer duidelijkheid is gekomen, maar extern merken wij er nog niet veel van.

 

Ja kijk, dat is waar. Nu, dat is ook een beetje mijn persoonlijke strategie. Ik wilde alles een beetje intern opkuisen. Ervoor te zorgen dat Sabam goed werkt, alvorens dat wij daarover communiceren. Nu dat wij min of meer klaar zijn, kunnen wij ook onze communicatie verbeteren. Dus wij zijn nu bezig met een nieuw communicatieplan om Sabam. Door ten eerste onze auteurs beter te laten kennen, maar ook door onze gebruikers, dus onze klanten. Wij willen ervoor zorgen dat onze klanten ons beter kennen. Punt 1, zij moeten beseffen dat Sabam niet voor zichzelf bestaat. Sabam bestaat voor de auteurs, componisten en uitgevers. Binnen, maar ook buitenlanders.

 

Ik denk dat iedereen in de sector, het daar over eens is, dat een organisatie als die van u, wel nodig is om die belangen te verdedigen. Maar...

 

Als ik nog iets kan toevoegen. Punt 2, wij moeten bewijzen dat Sabam voor die mensen werkt, en niet voor zichzelf werken. Wij nemen ongeveer 20, 22% commissie, al de rest vertrekt naar onze leden. Dus het is belangrijk dat iedereen beseft dat al het geld dat wij proberen te innen, dat dat geld zo vlug mogelijk en zo goed mogelijk naar onze leden verdelen. Het is heel belangrijk omdat zij daarmee leven.

 

Ja, maar dit was nu net het punt waarmee 3 jaar geleden in het nieuws kwam dat dat niet altijd correct tot bij die artiesten terecht kwam.

 

Het was niet altijd correct. Der was, denk ik, helemaal geen misbruik, maar soms een gebrek aan procedures. Wij komen nu in een wereld waar wij als een bank moeten werken. Alle procedures moeten op papier zitten, der mag geen menselijke tussenkomst meer zijn in de manier waarop wij verdelen. Dus daar zijn wij vandaag mee bezig.

 

Ja. Maar ik denk dat dit ook verwacht wordt vanuit een organisatie als de uwe. Nu, u komt ook vaak op tegen het illegaal copiëren van muziek.

 

Ja.

 

Een paar weken geleden kwam aan het licht dat uw organisatie illegaal e-mailadressen heeft gekopieerd. Gaat u daar dan ook torenhoge boetes voor betalen?

 

We hebben nu verschillende afspraken om dat te herstellen. Het is een zware fout van mijn diensten geweest. Dat is ondertussen verbeterd. Die bestanden zijn vernietigd. Maar het is inderdaad een onaanvaardbare fout door mijn mensen geweest.

 

Er is veel onduidelijkheid in onze sector over de manier waarop wij de facturen die wij als organisator, hoe dat die factuur berekend wordt. Kan u dat iets toelichten ? Hoe wordt bepaald hoe u als organisator...

 

U hebt het nu over een concert of...

 

Concert, evenement.


Wat u moet weten, punt 1. Iedere keer dat u iets organiseert, kunt u op onze site terecht. En daar voor een simulatie zorgen en u gaat precies weten hoeveel u gaat betalen. En dan kan u dat checken met de factuur die u gaat ontvangen.

Maar wat mij interesseert, is, wat zit daarachter ? Waar gaat u in de berekening mee berekenen ?

Wij houden rekening met de inkomsten van de organisatoren. Dat zijn de belangrijkste parameters. Nu, de inkomsten kunnen afhangen van de prijs van een biertje, het kan ook afhangen van de oppervlakte van de organisatie, enzovoort. Der zijn verschillende parameters. In functie van wat u ook organiseert. Al die parameters kunt u op onze site terugvinden, en u gaat zien hoe de berekening gemaakt wordt. Dus u kan checken dat uw factuur klopt met wat u hebt kunnen berekenen.

 

Nu, ik sprak met één van de belangrijkste concertorganisatoren in België. En die gaf mij aan, van ja kijk, één van de paramaters waar rekening mee wordt gehouden, zoals u daarnet zei. Je hebt hier de zaaloppervlakte, maar of die zaal nu half leeg is of volledig vol, ik moet altijd de volledige zaal betalen. Heel concreet betekent dit, als ik als organisator flop in mijn evenement, dat ik niet alleen een faillissement in de ogen kijk, maar ook nog eens een torenhoge factuur van Sabam moet betalen.

 

Dit is niet volledig juist. Onze factuur gaat ook afhangen van de inkomsten. Dus maakt u meer inkomsten met een enorm publiek, dan gaat u veel meer moeten betalen, dan als je een flop maakt. Uiteraard werken wij ook met minima. En dus die minima moeten systematisch gepast worden. Maar er is een enorm verschil tussen de minima en wat u zou moeten betalen, had u een enorm succes geboekt.

 

Nu, ik heb zelf de simulatie gemaakt en de minima waren naar mijn mening nog altijd vrij hoog. Ik heb dan met uw diensten gebeld. Ik dacht van, ik zal eens horen, kunnen wij met die mensen, kunnen we er een oplossing voor vinden. En dan eigenlijk veel over-en-weer gepraat daarover, kwam men met de oplossing van, ja, Kijk, als u in het midden van de zaal een doek hangt en de zetels afschermt, dan hoeft u maar Sabam te betalen op die eerste stoelen. Maar dat vind ik persoonlijk een beetje hypocriet.

 

Ja, misschien. Misschien moeten we dat terug bespreken en bekijken hoe het beter kan. De redenering is, als u minder oppervlakte hebt, dan biedt u minder aan en gaat u veel minder moeten betalen omdat uw inkomsten geringer gaan zijn.

 

Ja, maar spreek je over de werkelijke oppervlakte die gebruikt wordt voor het evenement, en niet over de zaaloppervlakte waar u vanuit ging.

 

We zijn het slachtoffer van de mensen die ons niet altijd de waarheid zeggen. En dus, zij verklaren een kleinere oppervlakte of kleinere inkomsten. Dus, onze diensten zijn altijd heel stipt en heel voorzichtig met de manier waarop wij onze tarieven berekenen. Maar dit zou terug kunnen besproken worden.

 

Ik hoor u zeggen dat, we gaan dit terug bespreken. Komt daar dan ook dialoog met onze sector over?


Kijk, ik moet u twee dingen zeggen. Punt 1, Sabam beschikt over een exclusief recht. Dus dat betekent, dat onze auteurs, en dus Sabam, het recht heeft om eenzijdig de tarieven te bepalen. Dus wij hoeven niet naar de regering, wij hoeven niet naar de klanten. De enige beperking die wij hebben, is dat wij van onze positie, niet mogen misbruiken. Dus, wij mogen geen onaanvaardbare tarieven hanteren. Punt 1. Nu, de nieuwe Sabam probeert waar het kan, en wanneer het kan, overleg te plegen met de beroepsfederaties, beroepsverenigingen, om, wanneer het kan, het leven van de klanten te vergemakkelijken. Dus we zijn altijd vragende partij om met beroepsverenigingen te praten en zien wat er verbeterd kan zijn. Ik zeg nu niet dat wij onze tarieven gaan laten zakken, of gaan verminderen, maar wat wij wel proberen te doen, is ervoor te zorgen dat het leven van onze klanten gemakkelijker wordt. Dus, we zijn altijd open voor een gesprek.

 

Maar ik denk niet dat de evenementensector verwacht dat u de tarieven op zich, aanpast.

 

Dank u.

 

Maar wel de manier waarop de organisatie naar buiten komt, en kijk. Ik zal het vlakaf zeggen hoe het vaak gebeurt. Sabam wordt vaak gezien als de Gestapo die dan langskomt.

 

Ik weet het...

 

Terwijl het een enorme kans is om als partner in die branche naar voren te komen.

 

Volledig akkoord, ik ben volledig akkoord. Dus, daar waar het kan, moeten we als partners werken. Nu, der zijn altijd mensen die het woord partner gebruiken om minder te moeten betalen, en dat kan ik niet aanvaarden natuurlijk.

 

Dat begrijp ik.

 

Dat ligt heel moeilijk voor onze auteurs en componisten. Maar daar wij als partners samen kunnen praten en zien hoe het leven van iedereen vergemakkelijkt kan worden, is dat heel belangrijk. Ik ga je een voorbeeld geven. Wij krijgen veel te weinig playlists van de organisatoren. En daardoor kunnen wij heel moeilijk het geld verdelen. Ik zou graag met de organisatoren een afspraak maken door ervoor te zorgen dat wij systematisch al de playlists ontvangen. Om dat geld heel precies, heel nauwkeurig naar de gespeelde leden, dus de gespeelde componisten, te kunnen sturen.

 

Wel kijk, de branche verenigingen kijken mee naar dit interview.

 

Fantastisch.

 

Dus mogen we dit beschouwen als een uitnodiging dat ze u kunnen contacteren ?

 

Absoluut. Dus ze kunnen mij contacteren, we gaan samenzitten, we gaan zien wat wij samen kunnen verbeteren. Ik maak geen beloftes voor tarieven, ik zeg het nogmaals.

 

Ik denk niet dat...

 

Maar, ik ben heel open en mijn diensten ook, omdat samen met jullie te bespreken.

 

Dat is super. Ja, als laatste vraag misschien nog. Jullie zijn in de laatste jaren, dat hebt u intussen al gezegd, negatief in het nieuws geweest, omwille van, zoals het dan in de pers overkwam, fraude enzoverder. Waarom zouden wij als eventsector nog 1 EUR aan uw organisatie betalen ?

 

Wel, twee redenen. Punt 1, omdat u gebruik maakt van onze werken. Dus het is zo, als u die werken gebruikt, moet u aan ons betalen. Punt 2, ik denk dat de creatie, ik denk dat de auteurs, de cultuur in ons land, de wereld in het algemeen, in gevaar komt. Het wordt steeds moeilijker voor onze leden om te kunnen leven van wat ze doen. Dus ik ben een beetje bang voor een verarming van de culturele creatie in onze landen. Nu, ik denk dat iedereen moet beseffen dat Sabam een werktuig is om de ervoor te zorgen dat de creatoren vergoed worden en kunnen blijven creëren, en dat is heel belangrijk. Dat is onze ambitie, daarom dat dit ook zo fantastisch is om met Sabam te werken. Wij werken voor auteurs, wij werken voor componisten. Dat zijn mensen, waar ik naar een concert ga luisteren, ik vind ze fantastisch, ik voel en vind dat die mensen moeten kunnen blijven werken en nieuw liedjes maken of nieuwe films.

 

Ok, meneer Depreter, bedankt dat u naar de studio wilde komen. Ik vond het een heel interessant gesprek.

 

En tot ziens hé.

 

En we gaan de uitnodiging als sector aannemen om meer in gesprek te gaan.

 

Met veel plezier.

Nieuwsbrief

Advertenties