Trouwsector trekt aan alarmbel, hoe moet het nu verder?

Ook in de huwelijkssector is de crisis ondertussen onhoudbaar geworden. Alle trouwfeesten in het hoogseizoen, tussen maart en augustus, zijn zo goed als geschrapt uit de agenda's. Kevin praat met de federatie van professionele huwelijksleveranciers.


10-08-2020 -  by Kevin Van der Straeten

Reageer op deze tv aflevering

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Transcript

Dag Cynthia. Welkom, virtueel, in onze studio. Jij bent van de federatie van huwelijksleveranciers. En dat moet ik misschien even kaderen. We nemen vandaag op, op 28 juli. Gisteren is het Veiligheidsraad geweest en zijn de nieuwe maatregelen afgekondigd. Om nog even te herhalen voor de huwelijkssector. Eigenlijk tot maximaal tien personen en in de provincie Antwerpen eigenlijk zo goed als niets. Ja, wat betekent dat voor jullie, als sector?


Goh, dat is een rampscenario, uiteraard, hé.

We moeten kijken: over het hele jaar was al 90% geannuleerd van de opdrachten. Maar er stonden nog wel enkele projecten op in de maand augustus. Wij waren zeer tevreden met de versoepeling tot honderd personen, bijvoorbeeld, hé. Zo konden huwelijksceremoniën doorgaan. Konden toch nog feesten in feestzalen doorgaan. Dus die kleine 10% die we nog hadden staan in de agenda, kon nog doorgaan.

Natuurlijk, nu, met de mededeling van gisterennamiddag...

Ja, trouwfeesten tot tien personen. Ja, dat betaalt natuurlijk niet, hé. Dus kunnen we zeggen dat we terug gesloten worden. En dit voor vier weken lang. Dus tot eind augustus. Dus ook daar vallen nu de laatste projecten weg uit de agenda, hé. Dat is een rampscenario. Voor de volledige sector. En ik kan u verzekeren dat er heel weinig ondernemers uit onze sector deze nacht een goede nacht gehad hebben.


Ja, dat kan ik me inderdaad wel voorstellen, want ik las ook in jullie persbericht, dat jullie nog hebben uitgestuurd, dat uiteindelijk heel het jaar, voor jullie, dat startte in mei ergens. En dat loopt dan tot september. Dat is jullie hoogseizoen.

Ja, daar schiet nu wel letterlijk niets meer van over.


Nee, dat klopt, hé.

Dat is ook één van de grootste verschillen met de algemene evenementensector, hé. Wij hebben een hoogseizoen van mei, ongeveer, tot eind september. Nu, in april en oktober zijn er nog een paar opdrachten maar vanaf 1 november, bijvoorbeeld, stopt het. Tot eind maart, sowieso. Trouwfeesten in de winterperiode zijn niet echt een trend in België. Ze trouwen graag met de zon erbij. En de trouwfeesten die wel nog plaatsvinden in de wintermaanden, ja, die kan je echt op een paar handen tellen. En dat zijn ook meestal koppels die geen groot feest geven. Maar dan voor de wet gaan trouwen en dan op restaurant iets gezellig gaan eten met hun familie en beste vrienden.

Dus eind september is het voor ons afgelopen.

En nu, natuurlijk, met de restricties die we terug hebben in augustus, ziet het er ook voor september niet goed meer uit. We kunnen maximaal, denk ik, nog een versoepeling verwachten, in september, tot terug vijftig personen. Als die er al gaat doorkomen. Want iedereen weet dat trouwfeesten enorm geviseerd worden. Dus, het was al een ramp. Maar nu is het echt totale catastrofe.

 

Maar hoe kijken jullie daar als professionals naar? Want ik heb, denk ik, net zoals iedereen in de brede evenementensector, gisteren ook de persconferenties gevolgd, uiteraard.

Je hoort een aantal virologen daar ook reacties op geven: ja, maar het zijn ook de trouwfeesten waar het regelmatig misgaat. Hoe kijken jullie daar als professional naar?


Dat is enorm frustrerend. Want wij kennen onze leveranciers. Als beroepsorganisatie, onze leden, wij staan daar zeer nauw in contact mee. Dus wij weten hoe professioneel zij omgaan met de situatie. En hoe professioneel zij te werk gaan op een trouwfeest. En zoals gezegd zijnde...

Eén trouwfeest dat georganiseerd werd zonder veiligheidsmaatregelen, bijvoorbeeld, te volgen, dat zal het nieuws halen, maar de vele honderden anderen, die halen het nieuws niet. En dat is bijzonder frustrerend. Want er zijn effectief trouwfeesten doorgegaan in juli. Volgens de veiligheidsmaatregelen. En dat we daar volledig voor afgestraft worden, voor die paar of misschien één huwelijksfeest dat niet aan de veiligheidsmaatregelen voldeed, ja, dat is...

Dat hadden we niet verwacht.


En misschien dan net één leverancier of één partij, of één koppel dat daar allemaal niet zo nauw mee om is gegaan. En jullie hebben het gevoel dat daar nu heel de sector op afgestraft wordt.


Ja, het is duidelijk dat de Veiligheidsraad zich baseert op de contact-tracing. En in die contact-tracing zal er wel één geval geweest zijn van besmetting op een huwelijksfeest. Dat wordt dan vergroot. Natuurlijk, het is een...

Ja, die angst zit erin natuurlijk. Bij de virologen, bijvoorbeeld. Hun prioriteit is veiligheid. In principe, zij kijken niet echt naar de economie. Dat is aan de regering om te doen. En als de schrik erin zit dat trouwfeesten de broeihaard zouden kunnen zijn, omwille van één feest dat via contact-tracing kon achterhaald worden...

Ja, dat je daar een hele sector voor sluit, dat is enorm frustrerend.


Maar om dan even terug te komen op: kan het veilig? Jullie zeggen duidelijk van wel.


Ja. Absoluut, hé. En dat is ook de reden waarom we de beslissing van gisterennamiddag niet verwacht hadden. Trouwfeesten werden al zo zwaar gelimiteerd. Er waren al zo zware restricties, dat je niet meer kon spreken van een trouwfeest. Je kon hooguit spreken over een bijeenkomst. Een koppel dat wil trouwen en dat die dag niet alleen wil spenderen. Maar toch met familie en vrienden. Maar als je kijkt naar alle restricties. Sluiting om één uur. Een maximum aantal personen van vijftig personen. Geen dansfeest. Ja, dan spreek je niet meer van een trouwfeest, hé. Je spreekt over een bezoek aan een restaurant, bij wijze van spreken. Iedereen dient aan tafel te blijven zitten. Dus, als we kijken naar die zware restricties, dat men nu dan nog de volledige sector daarop afsluit...

Ja, dat...

Alle begrip voor de veiligheid. Dat moet ik zeker benadrukken. Veiligheid was bij ons vanaf dag 1, in maart, april, prioriteit. Wij gingen enkel voorstellen maken als we zelf 100% zeker wisten dat het veilig kon verlopen, de voorstellen die we deden. En we vonden het ook heel belangrijk dat de sector die veiligheidsvoorwaarden mee opnamen in hun voorbereiding. Maar ondanks de zware restricties nu toch terug volledig gesloten. Verplicht gesloten, laat het ons zeggen.


Maar zit daar al geen moeilijke nuance? Want je zegt verplicht gesloten. En ik snap dat je die conclusie trekt, omdat je met tien man eigenlijk geen trouwfeest kunt organiseren. Maar als je dan puur naar de uitleg van de aankondiging gisteren kijkt, is het van: ja, de trouwfeesten zijn niet verboden, hé. Je mag ze laten doorgaan.


Dat is een grote frustratie, hé. Nu. Binnen onze sector.

Zij willen het woord "verplichte sluiting" niet in de mond nemen. Omdat zij dan vrezen voor meer premies die zij dan gaan moeten uitbetalen. Aan, bijvoorbeeld, huwelijkssector. Aan, bijvoorbeeld, evenementensector. Ook de horecasector vraagt terug steunmaatregelen. Maar het is bizar dat men spreekt over een trouwfeest van tien personen.

Ik heb gisteren een vergelijking gemaakt. Dan kan je even goed spreken over een festival van tien personen. Dat is gewoon te gek voor woorden. We dachten dat we alles al gehoord hadden. Vanuit de regering. Maar dit slaat werkelijk alles.


Ja, met wat jullie nu geleerd en gehoord hebben, gisteren. Wat is vanuit jullie vakvereniging de vraag aan de overheid? Wat zouden jullie willen dat er gebeurt, nu?


Steunmaatregelen. In de eerste plaats. Financiële steun. Als je weet dat wij nu toch een zevental maanden dienen te overbruggen.

We weten niet wat 2021 gaat brengen. Komen er nieuwe aanvragen binnen? Dat zal zeer afhankelijk zijn van de positieve communicatie die zal gebeuren vanuit de overheid. Gaat de vaccinatie op tijd kunnen gebeuren voor de bevolking? Dus dat is één van onze grote vragen, nu, aan de regering: wat is hun plan van aanpak voor de vaccinatie van de bevolking? Want dat zal ons een perspectief geven op de zomer van 2021.

Dan de steunmaatregelen. Absoluut.

Maar ook een gelijkschakeling met de evenementensector. Als je een evenement hebt binnen voor honderd personen. Buiten voor 200 personen, zoals nu. Dan vinden wij dat dat perfect ook kan doorgaan voor trouwfeesten. Net zoals de horeca nu ook ongelimiteerd gasten mag ontvangen in een binnenlocatie. Met die restricties, die opgelegd zijn, dus zonder dansfeest, sluitingsuur conform de horeca, kunnen wij dat perfect ook bekomen.


De argumentatie daar is van: ja, maar ja, op trouwfeesten...

Enfin, het is niet mijn argumentatie, voor alle duidelijkheid. Maar de argumentatie die gegeven wordt, is van: ja, maar ja, een trouwfeest, dat zijn allemaal mensen die elkaar kennen. Er wordt misschien een glaasje gedronken. Mensen zijn wat familiairder, houden die afstand niet.

Maar daar zeggen jullie dan van: eigenlijk kunnen wij daar als professional garant voor staan. Dat dat wel volgens de regels van de kunst verloopt.


Wel, inderdaad. Nogmaals, hé. Er zijn zware restricties opgelegd, hé. Als die gevolgd worden, dan wordt er niet gekust. Dan worden er geen handen gegeven. Dan word je niet geknuffeld. Dan wordt er niet gedanst.

Maar enerzijds legt men zeer zware restricties op voor de huwelijkssector. En anderzijds geeft men nog steeds niet het vertrouwen aan de sector. Dus, alles draait om vertrouwen. Men weet welke restricties men oplegt. Maar dan nog worden we meer gestraft. En dat valt niet te begrijpen, hé.


Nu, jullie zijn hier natuurlijk al sinds helemaal het begin van de crisis ook serieus mee aan de slag. Om guidelines op te stellen. Maar ook om te lobbyen bij de overheid voor jullie sector. Hoe is dat gelopen? Krijg je daar gehoor?


Wel, ik moet zeggen: wij zijn gestart...

Heel erg vroeg hoor. Ik denk op 14 april hadden we de eerste contacten al met de kabinetten. Op 18 april zijn we gestart met de media.

Waarom? Je moet rekenen, op dat moment, tot 18 april, werd er totaal niet gesproken over huwelijksfeesten of de huwelijkssector. Daar was een algemene stilte rond. En vrij snel werd duidelijk dat de huwelijkssector gewoon niet gekend was binnen de regering. Dus we vonden het zeer belangrijk dat die huwelijkssector in de media kwam. Wij waren dan gestart met persberichten te sturen. En dat is nu geëvolueerd naar een...

Ja, wij contacteren nu de media niet meer. De media contacteert ons. Dus bij elke persconferentie worden wij opgebeld voor een eerste reactie. We worden gebeld voor cijfers. Dus dat is helemaal omgedraaid.

Maar ook met de kabinetten. De gesprekken die wij toen gestart zijn. Dat is, ja, één van de belangrijkste zaken waar wij mee bezig zijn. En wij hebben daar zeer goede contacten.

Het probleem, uiteraard, is: die procedure van uw protocol te laten goedkeuren. Dat komt door de Nationale Veiligheidsraad. Dat komt door de GEES. En daar zit het probleem. De trouwfeesten worden zodanig geviseerd, dat wij heel moeilijk een goedkeuring daarvan krijgen.

Maar voor ons zijn die gesprekken met de kabinetten, die gestart zijn in april, enorm waardevol. En daar kan zeker op verder gebouwd worden. En dat doen wij nog dagelijks.

Ja, bedrijven...


Want ik kan me voorstellen dat er nog bedrijven in de sector zijn, die nog niet bij jullie aangesloten zijn, als vakvereniging.

Waarom is het interessant om dat nu toch te gaan doen?


Wel, er zijn twee zaken, hé. De beroepsfederatie voor huwelijksleveranciers is gestart in 2017. En de focus lag op de sector te gaan versterken. En om bedrijven te stimuleren samenwerkingen aan te gaan met andere bedrijven. Want onze visie is: je kan jaarlijks een bepaald marketingbudget vrijmaken voor de particuliere markt. Maar als je die energie en dat budget steekt in bedrijven die dagelijks in contact staan met uw doelgroep, met bruidsparen, dan ga je veel meer waarde voor uw geld krijgen. Dus wij organiseren jaarlijks een netwerkevenement. Dat blijkt jaarlijks een zeer succesvol evenement te zijn. Waar heel veel samenwerkingen uitkomen en contacten gelegd worden. Dus dat was eigenlijk het ontstaan van de beroepsorganisatie en de focus.

Maar nu, natuurlijk, met de crisis, ligt de focus helemaal anders. En dat is in de eerste plaats onze leden correcte informatie te geven. Er worden heel veel geruchten verspreid. Ook de mediaberichten. Het is allemaal onduidelijk. En wij proberen, of wij slagen daar zeer goed in, om die informatie te concretiseren. En correcte informatie. Dus alles wat wij publiceren, is correct, is geverifieerd. Dat zijn feiten. Dat zijn geen geruchten. Ministeriële Besluiten, die worden, ja, geknipt en geplakt. Dat wordt uitgezocht. Hoe het nu werkelijk zit voor de huwelijkssector. En al die informatie wordt via ons gepubliceerd. En dat is ook heel gemakkelijk voor leveranciers. Want ik zeg het: er zijn zoveel platformen waar ze alle informatie kunnen halen. Van media tot andere. Facebookgroepen, laat ons zeggen. Onze leden weten dat de informatie die wij verspreiden, dat die correct is. Eén. En dat die ook enkel maar betrekking heeft op de huwelijkssector. Dus wij gaan dat allemaal al gaan uitplukken. Gaan knippen en plakken. En ik denk dat dat een zeer grote meerwaarde is van onze diensten, die we nu aanleveren.


Cynthia, ik wil jou ontzettend bedanken voor de tijd, die je genomen hebt om ons te woord te staan. En ook jou en, ja, heel de sector veel sterkte wensen in deze tijd.

En hopelijk mag er snel wat positiever nieuws gaan komen. Zodanig dat we 2021 toch terug positief kunnen opstarten.


Wel, wij gaan zeker verder werken met de kabinetten. Kijk, we hebben vandaag nog een aantal e-mails gekregen van kabinetsmedewerkers.

Wij gaan er alles aan doen om die steunmaatregelen erdoor te krijgen. Voornamelijk de Hinderpremie. Conform met de horecasector. Ik denk dat dat wel op zijn plaats is voor onze sector. Dus daar gaan we voor vechten.

En voor een verlenging van het overbruggingsrecht. Dat staat nu op de planning. En dat is eigenlijk nog ons enige doel, de komende dagen.

Natuurlijk, de kabinetten zijn in verlof, dus het loopt allemaal een beetje moeizamer. Maar achter de schermen blijven we volop gaan met de voorbereidingen.


Dank voor al dat harde werk.

En u, beste kijker, bedankt voor het kijken en alweer tot volgende week.

Nieuwsbrief

Advertenties