Fieldlab Evenementen: wat, wie, waarom, wanneer?

Fieldlab Evenementen wil de Nederlandse evenementenbranche terug naar het oude normaal te brengen. Het Fieldlab is een initiatief vanuit de evenementensector en overheid. Maar hoe gaat dat in zijn werk? En wat mogen we er van verwachten? Kevin gaat in gesprek met programmaleider Pieter Lubberts.

03-08-2020|Kevin Van der Straeten
Reageer op deze tv aflevering

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Ook beschikbaar als podcast:

Ook via podcast:

Listen on Google PodcastsListen on Apple PodcastsListen on Shopify

Transcript

Dag Pieter, dank je wel voor je tijd om in te bellen in onze studio.

Ja, goedemiddag.


Jij bent leider van het programmateam van Fieldlab voor evenementen.

Wat houdt dat precies in?


Ik zal eerst even uitleggen wat Fieldlab Evenementen is en dat is een initiatief, genomen vanuit de Nederlandse overheid. Vier ministeries die daarbij betrokken zijn, samen met de, zoals wij dat noemen:  Alliantie Evenementenbouwers. En de Alliantie Evenementenbouwers, dat is eigenlijk een aantal brancheverenigingen die werkzaam zijn in de evenementenbranche, samen met een aantal grote organisatoren, die ook weer een grote groep achterban vertegenwoordigen.

Denk hierbij aan het NOC*NSF, de KNVB, maar ook MOJO Live Nation. De Vvem die weer een groot deel van de evenementenbranche vertegenwoordigt. De cultuursector.

En die hebben zich eigenlijk allemaal verenigd in de Alliantie Evenementenbouwers.

En dat is ontstaan omdat de overheid heeft gezegd: we praten met heel veel losse partijen, die allemaal een belangrijke say hebben, een belangrijke bijdrage leveren. Aan de evenementensector. Maar het zou fijn zijn als jullie met elkaar kunnen verenigen.

Om twee redenen. Eén: dan kunnen we het gesprek al met één partij voeren.

En daarnaast is jullie stem gewoon krachtiger, binnen Den Haag, binnen de overheid. En kunnen we, met elkaar, gewoon betere stappen maken.

En daar is eigenlijk de Alliantie uit ontstaan. En bij die Alliantie zijn er een aantal zaken die zijn gekozen.

Dat is één: hoe kunnen we voor de evenementenbranche extra financiële middelen verkrijgen vanuit de overheid? Omdat we, als branche zijnde, als eerste uit liggen en als laatste - en wanneer het is, weten we niet - weer aan de slag mogen.

Twee is: hoe kunnen we de protocollen ontwikkelen die dan ook, zeg maar, gevalideerd worden, door de overheid, als het gaat om de huidige Corona-maatregelen?

En als derde is Fieldlab als initiatief ontstaan. En binnen Fieldlab Evenementen gaan we op zoek naar de juiste argumenten om, uiteindelijk, versoepelingen weer mogelijk te maken. En om, uiteindelijk - en dat is het einddoel van iedereen, inclusief de overheid - weer terug te gaan naar zoals het ooit was, vóór Corona.

Daar is een tijdsspanne voor afgesproken. Met daarin een hoop voorbehoud, om het zo maar te zeggen. Omdat we natuurlijk echt niet weten wat Corona gaat doen in de komende tijd. Maar dus eigenlijk als doel, als ambitie, om te zeggen, kunnen we toewerken naar 1 januari. Om te zeggen: dan hebben we een hoop stappen gemaakt. En zijn we misschien weer op de juiste weg, naar zoals het ooit was

En nogmaals: onder voorbehoud van wat er op dit moment allemaal in de wereld, nu, actueel is. Dan stap je natuurlijk wel weer een stapje terug.

Maar er is nog steeds gewoon, vanuit alle partijen, de welwillendheid om met elkaar op zoek te gaan naar de juiste argumentatie. En die argumentatie, die noemen wij eigenlijk, binnen Fieldlab, de bouwstenen. En bouwstenen kunnen technologieën zijn. Maar dat kunnen ook gedragsbeïnvloeders zijn. Waarmee we, als we die zouden stapelen en dat projecteren op een evenement, misschien juist het verspreiden van het virus, dus eigenlijk risicoreductie, kunnen realiseren. Of eigenlijk preventie, het voorkomen dat mensen die ziek zijn, daadwerkelijk naar een evenement toe gaan. En dat is wat wij bedoelen met de bouwstenen. En die bouwstenen gaan we wetenschappelijk onderzoeken. Zodat ze ook gevalideerd kunnen worden. Waarmee we uiteindelijk misschien ook wel testevenementen kunnen gaan doen. En die bouwstenen ook daadwerkelijk kunnen bewijzen wat dat doet voor de risicoreductie van de verspreiding van het virus.


Je zegt wetenschappelijk onderzoeken. Betekent dat dat er ook universiteiten of onderzoeksinstellingen meewerken?


Absoluut. Er zijn op dit moment al een aantal initiatieven die spelen. Die niet zozeer ontwikkeld zijn vanuit Fieldlab.

Maar er is, bijvoorbeeld: TNO is betrokken bij een onderzoek met betrekking tot luchtbehandeling. Live Nation is al bezig met een traject waarbij een universiteit betrokken is. TU Delft is betrokken bij een onderzoek, inmiddels. En zo zijn er ook onderzoeken die, bijvoorbeeld, te maken hebben met aerosolen. En dat zouden we weer kunnen combineren met de onderzoeken die te maken hebben met luchtbehandeling. Wij noemen het eerder luchtkwaliteit.

Maar elk onderzoek dat we doen, daar is een wetenschapper of een onderzoeksbureau bij betrokken. Zodat we het ook daadwerkelijk wetenschappelijk kunnen onderbouwen. En dat is een heel belangrijk gegeven voor Fieldlab.


En... Want ik denk, dat was mijn eerste vraag, hé. Wat doet dan een leider van het programmateam in heel dat verhaal?


Ja, nou. We zijn inmiddels vier weken bezig. Dat wil zeggen dat...

Er is eerst een stuurgroep opgericht. Met vertegenwoordiging vanuit de overheid en vanuit de evenementenbranche. Die zijn eigenlijk bezig geweest met het opstellen van een startdocument. Dus dat is eigenlijk onze leidraad van binnen welke kaders we gaan werken. En de stuurgroep heeft eigenlijk gezegd: er moet een programmateam gaan komen. En er moet iemand zijn die die kar gaat trekken. En daarvoor ben ik benaderd. Daar voel ik me zeer vereerd voor. En ik ben een team gaan samenstellen met programmateamleden. Die allemaal een bepaalde expertise hebben of een bepaalde kennis, c.q. netwerk. Want ons netwerk is zeer van belang. En die heb ik sinds nu twee weken samengesteld. En we zijn vorige week begonnen als programmateam en zitten op regelmatige basis sowieso bij elkaar. Toevallig is de dinsdag onze Fieldlab-dag, waarbij we bij elkaar op kantoor zitten. En zo zijn we continu met elkaar aan het zoeken naar...

Waarbij we, zeg maar, data aan het verzamelen en netwerk aan het uitwisselen. En ik heb het team mogen samenstellen. En mag, zeg maar, een beetje de richting geven. Maar dat doen we natuurlijk met elkaar. Dat zijn allemaal senior mensen bij mekaar.


Maar dat betekent ook dat jullie, als team, gaan kijken: welke initiatieven gaan we nu gaan onderzoeken?


Ja en wat we ook daarnaast doen, is om enerzijds data te verzamelen van: wat speelt er eigenlijk in de rest van de wereld? Als Nederland, zijn we één en ander aan het onderzoeken maar wereldwijd gebeurt er natuurlijk ook het één en ander. En is wereldwijd het probleem hetzelfde en zijn ook daar organisatoren of initiatiefnemers bezig om te zien van: wat kunnen we? Dus wij zoeken ook in het buitenland.

Enerzijds op initiatieven die organisatoren nemen. Daar hebben we iemand voor in het team zitten die zijn internationale netwerk daarvoor aanspreekt. En alle initiatieven waar we zelf tegenaan lopen, daar zoeken we contact mee.

Anderzijds is dat het verzamelen van informatie. Lat ik maar even zeggen: de wetenschappelijke informatie. Dus we hebben iemand van het Radboud ziekenhuis. Een onderzoeksassistente. Die hebben we toegewezen gekregen en die helpt ons bij het zoeken in de juiste databases, naar wetenschappelijke artikelen en onderzoeken.

We hebben iemand die voor ons de communicatie doet.

En we hebben iemand die, zeg maar, aan de wetenschappelijke kant eigenlijk soort van de kar trekt. Richting de wetenschap en richting de wetenschappers.

En daarnaast hebben we intern nog ik en nog andere collega's die heel erg bezig zijn om een netwerk in te zetten. En waar mogelijk we horen dat er testen al zijn, om te kijken hoe we die testen kunnen koppelen aan Fieldlab. Om daar een heel krachtig en hopelijk ook een heel generiek verhaal van te maken. Want dat wordt heel belangrijk.


Maar dat betekent ook dat jullie, bijvoorbeeld... Ik neem één voorbeeld: in Duitsland is er de grote test op 22 augustus met dat concert dat de wetenschappers gaan organiseren. Dat jullie gaan proberen om daar contact mee op te nemen, om ook uit die lessen te leren.


Exact. Exact.

Dus wij gaan proberen om daar inderdaad contact mee te leggen en kijken hoe we kunnen aanhaken. Of in ieder geval of we gebruik kunnen maken van de data. En andersom stimuleren wij dat ook. Het moet een open verhaal zijn. We moeten met elkaar als...

De Nederlandse en de Belgische event-industrie wil natuurlijk met elkaar, zoveel mogelijk en zo snel mogelijk, weer terug. Maar dat geldt eigenlijk voor de hele wereld. En is het niet direct, dan indirect belang. Omdat we natuurlijk een hoop Nederlandse en Belgische bedrijven hebben die wereldwijd aan het werk zijn. Dus het is niet alleen voor onze eigen landen. Maar het is eigenlijk...

We hebben onze business ook, zeg maar, over de grenzen.


En wat... Ik ben aanbieder in de evenementensector. Ik heb een interessant idee voor een onderzoek. Kan ik bij jullie komen aankloppen en zeggen van: hey, is dit niks waar eens naar gekeken moet worden?


Ja, wij hebben bij ons op de website de mogelijkheid om, via initiatieven@fieldlabevenementen.nl, kenbaar te maken welk onderzoek of welk initiatief je zou hebben. En of je misschien al bij een onderzoek betrokken bent. Want dat vinden we hartstikke interessant. Om juist al die initiatieven en die data te verzamelen, waar wij misschien nu nog niet naar kijken. Kan het zomaar zijn dat een heel interessante invalshoek eigenlijk al voorhanden is. Die we best zouden willen betrekken, bij het hele verhaal.

En daarnaast is het van belang om, wat ik daarnet al zei, al die data die er is, om te proberen om daar één generiek verhaal van te maken. Dus er worden verschillende testen gedaan op luchtbehandeling. Dat gebeurt in locaties. Maar we willen niet een aanbeveling voor een locatie. We willen eigenlijk een aanbeveling voor alle locaties. Of een deel van de locaties waar wij van zeggen van: ja, daar is de luchtbehandeling wel degelijk van invloed op de verspreiding. En kunnen we dus ook kijken of het van invloed is op het tegengaan van de verspreiding.

Dus ja, absoluut. De initiatieven kunnen aangemeld worden, zeker.


 

Nu, je gaf daarstraks al een kleine hint. Over de tijdslijn. Tegen januari willen we toch al de nodige inzichten hebben, om weer meer te kunnen gaan doen. Langs de andere kant zijn er wetenschappers die hopen dat we daartegen een vaccin hebben. Is het dan allemaal, om heel oneerbiedig te zeggen, de moeite waard om daar nu zoveel tijd in te stoppen?


Nou, ik denk...

Dat is een goede vraag. Het feit is dat we niet...

Dat er ook heel veel verschillende theorieën zijn, over wanneer er een vaccin, überhaupt, beschikbaar gaat zijn. Dat is over twee maanden en viereneenhalf jaar. Denk ik dat als we gaan zitten wachten, dan doen we helemaal niks. En dat is niet des evenementenbranche, om af te wachten.

En daarnaast is het, denk ik, ook zo, dat we, al zou het vaccin er eerder zijn...

Dat zou fantastisch zijn, want dan hebben we, denk ik, een heel grote hobbel genomen. Is het ook nog een keer zo dat we deze informatie kunnen gaan gebruiken voor wanneer de volgende Covid-21 komt. Of een andere pandemie. Het geeft ons, in ieder geval, inzichten, ook voor de lange termijn. In de toekomst. En hoe we daar, als evenementenorganisaties, beter mee om kunnen gaan.


Ja, want dit zijn natuurlijk topics die, eigenlijk, zo goed als nog nooit onderzocht geweest zijn.


Nee en dat is ook...

Fieldlab is echt ontstaan vanuit gesprekken. We hebben nog nooit zo'n organisatie opgetuigd. We hebben nog nooit op deze manier geprobeerd om wetenschappelijke onderzoekers bij elkaar te krijgen en er een eenduidig verhaal van te maken. Daarom moeten we ook realistisch zijn, in de tijd waarin we zitten.

Wij willen natuurlijk liefst, dat we gisteren weer zijn begonnen.


Natuurlijk.


En is het niet gisteren, dan liever morgen. Ja, de realiteit is gewoon dat dat niet gaat gebeuren. Ook even mede met de huidige actualiteit. Als we even twee, drie weken teruggaan, hadden we allemaal het gevoel dat het best wel weer goed ging. De huidige situatie leert ons dat het nu negatief is, wat er eigenlijk gebeurt. Maar dat we wel met elkaar, zeg maar, die kant op moeten gaan, om te zorgen dat we wel die argumenten blijven verzamelen. En wel aan de slag blijven gaan om informatie te verzamelen.

En wat ik net al zei: het is nieuw wat we aan het doen zijn. We hebben nog nooit gedeald met een pandemie in deze vorm. Wereldwijd. En zeker niet als evenementenbranche. Dat we dan nu Fieldlab Evenementen al hebben opgetuigd en dat daar vier ministeries een directe betrokkenheid bij hebben, dat is uniek. Maar ja, het kost wel tijd. En onderzoek kost tijd. En we hebben liever dat we het goed doen en een goede conclusie trekken. Dan dat we nu overhaast een halfbakken conclusie neergooien, waar niemand iets mee kan en we toch weer achteruit staan. Dus ja, het kost tijd. En liever gisteren dan vandaag. Maar we moeten ook realistisch zijn in de termijnen waarin we praten.


Ja, nu je gaf daarstraks al aan dat jullie ze sowieso inzitten. Heel open, heel transparant.

Betekent dat ook dat alles wat jullie ontdekken, tegenkomen, in dat aanbevelingsrapport komt, dat die gewoon gedeeld worden met heel de sector en, ja, de rest van de wereld?


Ja, dat is wel wat we willen. Er zijn natuurlijk een aantal onderzoeken die al lopen. En dan proberen we daar afspraken mee te maken. Of alles zomaar gedeeld kan worden.

Voor mij is het ook nieuw om met wetenschappers aan de slag te gaan. En om: wie publiceert als eerste en wat is daar het belang van? Tegelijkertijd gebruik ik dat ook, om zo zonder nonsens en zonder enige kennis van die zaken het aan te pakken, zoals we het nu aanpakken.

En ik merk dat iedereen, eigenlijk, met wie we ook praten, welke wetenschapper ook praat, echt praat vanuit hetzelfde belang.

Er is iets aan de hand in deze wereld en daar willen we iets op vinden. En daar willen we een oplossing voor hebben.

Dus ja, het is wel onze bedoeling om zoveel mogelijk transparant te zijn en zoveel mogelijk te delen. En dat is ook waarom we iemand in ons team hebben die ook daadwerkelijk de gang van zaken zal communiceren. Op de website zal zetten en in de vorm van nieuwsbrieven zal communiceren. Het is namelijk heel belangrijk dat de achterban weet waar we mee bezig zijn.


Ja, Pieter, ontzettend veel dank dat je, gezien jullie drukke agenda, toch voor ons even tijd wilde maken om toe te lichten waar jullie mee bezig zijn.

Ontzettend veel dank voor het werk dat jullie voor de sector doen.

En we hopen heel snel van jullie mooie bouwstenen te mogen ontdekken, waar wij, als sector, mee aan de slag kunnen.


Absoluut, dat hoop ik zelf ook. Ik wil zelf ook weer aan de slag met een mooi team. En om mooie dingen weer op poten te zetten.


Dat kan ik begrijpen.


Dank dat ik mijn verhaal hier mocht doen. En graag gedaan.


Beste kijker, u bedankt voor het kijken en alweer tot volgende week.

Advertenties