Hoe meet je de impact van evenementen?

Hoe bereken je de publieke impact van evenementen? Het Expertisecentrum Publieke Impact binnen KdG heeft de formule gevonden. Kevin praat met Christine Merckx.

07-01-2019|Kevin Van der Straeten
Reageer op deze tv aflevering

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Els Baeten
Els Baeten
New|2019-01-07 - 11:26u

Als schepen met bevoegdheid evenementen

Ook beschikbaar als podcast:

Ook via podcast:

Listen on Google PodcastsListen on Apple PodcastsListen on Shopify

Transcript

Hoe bereken je de publieke impact van evenementen? Het Expertisecentrum Publieke Impact binnen KdG heeft de formule gevonden. Ik praat met Christine Merckx.

 

Dag Christine, welkom in de studio.

 

Goeiemiddag.

 

Jij werkt voor het Expertisecentrum Publieke Impact binnen KdG.

 

Ja.

 

Wat doen jullie precies?

 

Wij zijn inderdaad van Karel de Grote Hogeschool. En wij zijn een onderwijsinstelling. Onze core business is onderwijs.

Maar steeds meer doen hogescholen ook onderzoek. En ook Karel de Grote Hogeschool. Wij hebben zelfs al zes expertisecentra. Dat zijn, eigenlijk, ja, onderzoekscentra, waarvan KdG, onze Hogeschool, zegt van: daarin willen we investeren, ook op lange termijn.

En wij doen toegepast wetenschappelijk onderzoek en heel concreet wil dat zeggen, dat wij, met behulp van onderzoek, proberen oplossingen te vinden voor concrete werkveldproblemen.

En in ons geval, is dat voor de evenementensector.

 

En wat doen jullie dan concreet? Met welke onderzoeken zijn jullie bezig?

 

Wij doen, eigenlijk, impactonderzoek van evenementen. Heel grof gezegd. Wij proberen, met behulp van onderzoek, om evenementen beter te maken, impactvoller dus.

Dus heel concreet, op vraag van verschillende steden en gemeenten, zijn wij vier jaar geleden, in 2014, begonnen om na te denken, om onderzoek te verrichten van: hoe kan je nu, eigenlijk, de impact, de publieke, of ook wel de lokale impact van publieksevenementen meten en zelfs voorspellen?

En de lokale impact, dat wil, eigenlijk, zeggen: de impact voor de stad of de gemeente, waarin het georganiseerd is. Dus niet, per se, voor de organisator van het evenement zelf.

 

En dat kan dan, bijvoorbeeld, handig zijn in toekenning van subsidies of soortgelijke.

 

Absoluut, ja. Maar enerzijds voor steden en gemeenten zelf. Om te weten van: kijk, dat zijn de meest impactvolle evenementen. Zowel op maatschappelijk, als economisch vlak. Voor mijn inwoners, voor mijn verenigingen, voor mijn lokale handel. Dat zijn dus de evenementen met de meeste publieke of lokale impact. Die gaan we het meest ondersteunen, hetzij financieel, hetzij logistiek, hetzij naar veiligheidsdiensten, politie en brandweer.

Maar ook voor de organisator is dat heel belangrijk, want uiteindelijk is het altijd de stad of de gemeente, die het moet vergunnen. En waarvan je, eigenlijk, als organisator gaat vragen: wil je dat niet alleen vergunnen, maar graag ook nog ondersteunen. En als het even kan subsidiëren, financieel ondersteunen.

En als jij dan, aan de hand van de parameters, die de steden en gemeenten belangrijk vinden, kunt aantonen van: kijk, objectief gezien, zal dat goed zijn voor de connectiviteit, zeg maar, in jullie gemeente, dan heb je een objectieve maatstaf om over te praten.

En vandaag is dat vooral buikgevoel, hé. Want we gaan wel naar de steden en gemeenten en zeggen van: ja, dit is goed, want je zet uw stad ermee op de kaart, en dergelijke. Maar het is vooral buikgevoel dat spreekt.

En nu hebben wij een instrument, een methodologie, een ROI, de Return On Investment-methodologie ontwikkeld. Waarbij je, eigenlijk, op een heel snelle en eenvoudige manier, zelf kan gaan meten en zelfs op voorhand kan gaan voorspellen.

 

En hoe werkt dat dan concreet? Want je hebt een diagram meegebracht.

 

Ja, ons objectievenmodel noemen we dat. Als je de ROI, de Return On Investment, of ook wel de lokale impact van het evenement, wilt in kaart gaan brengen, moet je zowel kijken naar de opbrengsten, als naar de kosten.

Want dat wordt, eigenlijk, ook een beetje vergeten, vaak. Ze zeggen: oh, de impact, de economische impact was zoveel. Maar ze spreken dan alleen maar over de opbrengsten. Voor hetzelfde geld heeft het evenement, aan de stad of de gemeente meer gekost, dan het heeft opgebracht.

 

Aan ordediensten, opkuis en dat soort dingen.

 

Ja en vaak... Ook niet vergeten, heel veel steden en gemeenten, organiseren zelf nog vaak hun eigen evenementen. Dat zijn, naar onze mening, en op basis van onderzoek dat wij verricht hebben, nog altijd de grootste aanbieders van publieksevenementen. Dat zijn de lokale overheden zelf.

Is dat goed of slecht? Ik laat dat in het midden.

Maar we zouden, eigenlijk, idealiter, wel naar een situatie moeten gaan, waarbij de lokale overheden meer kunnen gaan coördineren.

Maar proberen impactvollere evenementen gaan laten organiseren, door de sector zelf.

 

En misschien ook zien waar er overlap tussen evenementen zit.

 

Ja, voilà.

 

Om een meer diverser aanbod of zo te kunnen brengen.

 

En idealiter zelfs evenementen, die mooi passen bij de positionering of city marketing die je als stad of gemeente wilt uitstralen.

Dus, om die opbrengsten in kaart te brengen, zijn wij met heel veel verschillende steden en gemeenten gaan praten. En, eigenlijk, met alle centrumsteden in Vlaanderen, hebben we rond de tafel gebracht. En zijn we, eigenlijk, gaan vragen: wanneer is een publieksevenement voor jullie ideaal? Hoe evalueren jullie? Aan de hand van welke criteria evalueren jullie welke publieksevenementen succesvol zijn? En daaruit zijn verschillende zaken gekomen. Die hebben we gebundeld in acht criteria. We noemen die onze acht impactcriteria.

 

Dat zijn dan die verschillende wielen op het rad.

 

Ja en, eigenlijk, kort samengevat, kan je zeggen: een ideaal publieksevenement, dat bestaat niet.

 

Nee? Ik wou net vragen: wat is dan het meest ideale publieksevenement?

Helaas.

 

Nee, want een ideaal publieksevenement, dat moet je eigenlijk 10/10 scoren op elk van die objectieven, op elk van die criteria. Dus, een ideaal publieksevenement, in de ideale wereld, scoort 10/10 op shopatainment, bijvoorbeeld. Dat wil zeggen...

 

Wat is shopatainment?

 

Shopatainment wil, eigenlijk, zeggen: economische impact, maar niet de echte economische impact. De perceptie die de inwoners hebben over economische impact. Daarom dat we het met zo'n raar woord hebben gezegd. Omdat, uiteindelijk, we gaan, met behulp van een vragenlijst, achteraf vragen aan de inwoners, van de gemeente waarin het evenement werd georganiseerd: wat vond je van dit evenement? Uiteindelijk, dat zijn uw klanten: dat zijn uw inwoners. Dat mogen we niet vergeten. En die inwoners, die gaan zeggen: ha, ik denk dat dat evenement een stimulans betekende voor mijn lokale economie. Voor de lokale handel.

 

Nu, is dat zinvol, zoiets te gaan meten? Terwijl dat je gewoon ook effectief de centen kunt tellen, bij wijze van spreken. Wat veel makkelijker, misschien, zelfs nog is.

 

Ja, pas op, want wij...

Daar kom ik straks graag nog even op terug. Dit is, eigenlijk, een model om de maatschappelijke impact in kaart te gaan brengen.

Als je de economische impact wilt in kaart brengen, en ik spreek ook hier weer altijd over de lokale impact, dus de impact voor de stad of de gemeente, dan moet je inderdaad naar andere zaken gaan kijken.

 

Oké.

 

Dit is gewoon één van de acht criteria, waarop je, eigenlijk, een idee gaat vormen. Een kwantitatief resultaat ambieert, om die maatschappelijke impact in een cijfer uit te drukken. Zodanig, want dat cijfer op zich, is niet het doel op zich. Zodanig dat je dat cijfer kan vergelijken met andere cijfers. Met andere ROI's.

Dus in de ideale wereld, scoort het evenement niet alleen hoog op het economische stimulans, maar is het ook, op de één of andere manier, inhoudelijk, of maatschappelijk verrijkend. Dus, edutainment. In een ideale wereld, scoor je ook, scoort het evenement ook 10/10 op connectiviteit. Brengt het mensen, op één of andere manier, samen. Heb je een grote, lokale, awareness, maar ook betrokkenheid en appreciatie van het evenement. Er zijn veel verenigingen die meedoen, er was een grote lokale aanwezigheid. En creëert het een soort van gemeenschappelijkheid, in visies, bij de mensen En, in het ideale geval, draagt het bij aan het anders zijn, aan het... Ja.

En entertainment, dat is ook een heel belangrijke. Een evenement moet niet alleen leuk zijn. Maar ook ontspannend, ervaringsgericht en vernieuwend.

En, tenslotte, moet er ook veel buzz zijn, natuurlijk, off- en online, zowel tijdens, voor, als na het evenement.

 

Om dan aan die city marketing te kunnen doen.

 

Ja. En dat is positionering, inderdaad. Dat is ook heel belangrijk. Omdat je wil, een ideaal, in een ideale wereld, zijn we nog altijd aan het spreken, draagt het evenement bij, ook, aan een verankering van die merkbelofte, zeg maar, van de stad, of de gemeente, waarin het georganiseerd wordt. Het zorgt ervoor dat die inwoners trots zijn. Op hun gemeente. Om daar te wonen. Om te leven en te werken.

 

Een organisator die zegt, of een stad die kijkt, die zegt van: ja, wij willen die tools, die vinden wij wel interessant. Wij willen daar ook mee aan de slag. Kunnen ze daarvoor bij jullie terecht? Of hoe werkt dat dan?

 

Ja. Dus, van elk onderzoek, en ik spreek hier nu net over ons onderzoek, hoe bereken je de lokale, maatschappelijke impact van evenementen, vatten wij onze onderzoeksresultaten samen, in een kleine onderzoekssamenvatting, zeg maar. Die gratis ter beschikking staat, zoals alles wat wij doen.

Wij ontwikkelen instrumenten, online tools, om hier zelfstandig mee aan de slag te gaan. Dit is, zeg maar, de manual, om daarmee aan de slag te gaan. En die kan je vinden op onze website: publiekeimpact.be. En via die website, kan je ook naar onze toolkit. Daar kan je, als speler in de eventsector, ook gratis inloggen en onbeperkt toegang hebben.

Om, enerzijds, de maatschappelijke impact van je evenement te berekenen en te voorspellen. Maar ook de economische impact.

Wij hebben vorig jaar ook een onderzoek gedaan naar: hoe tel je best het aantal bezoekers op je event? Dat kan je doen met behulp van mobiele data, of met wifi-tellingen. Of met toegangspoortjes. Maar even goed met klik tellers. Zo heel manueel, één, twee, drie. En, eigenlijk, om een zicht te hebben van: hoe tel je nu best die aantal bezoekers? Met welke methode? Daar hebben we ook een tool voor, onze zogenaamde telwijzer.

 

Dat is waarschijnlijk ook afhankelijk van type evenement, enzoverder. Wat je dan precies gaat inzetten.

 

Daar geef je een aantal variabelen in, van uw type en vooral ook uw budget. Want daar gaat het ook altijd over.

Want dat is wel belangrijk. Als je de economische impact van een event wil berekenen, begint, of valt of staat, alles, eigenlijk, met het aantal bezoekers.

 

En daar wordt vaak ook met gegoocheld, hé. Met het aantal bezoekers. De politie roept altijd iets anders, dan de organisatoren.

 

Het is altijd opvallend om te zien, dat ze vaak al communiceren in de media, hoeveel bezoekers er waren geweest, nog voor het evenement is afgelopen. Dat is ook altijd merkwaardig.

 

Merkwaardig is het juiste woord.

Dus bezoekerstellingen, nog andere zaken?

 

Dit jaar zijn we bezig, momenteel, met een onderzoek te doen naar: wie zijn de profielen?

Van de bezoekers van evenementen. Dus, we proberen, eigenlijk, in kaart te brengen, wederom per type publieksevenement: wie, welke zijn de verschillende typologieën? Types die we kunnen definiëren. Want dat is wel belangrijk. Als je weet welk type bezoekers? Wat motiveert hen? Wat zijn hun drijfveren? Wat drinken ze graag? Welke magazines lezen ze graag? Op die manier kan je uw bezoekers, of uw klanten, als organisator, beter begrijpen. En kan je er ook op inspelen. En kan je hen ook beter bereiken.

Voilà, dat is één van de onderzoeken, waar we momenteel mee bezig zijn.

 

Ik heb ook horen waaien, dat jullie bezig zijn met een onderzoek naar de omvang van de evenementensector, klopt dat?

 

Inderdaad, ja. Op vraag van enkele federaties, evenementenfederaties, in België, werd de vraag gesteld om de grootte van de sector in kaart te brengen. Dat is natuurlijk een heel grote uitdaging. Maar als expertisecentrum, eigenlijk eerste expertisecentrum voor de sector in België, zeg maar, vinden we het ook onze verantwoordelijkheid, om daar een oplossing mee voor te zoeken.

Dus, wat zijn we concreet aan het doen? We zijn aan het tellen, hoeveel spelers die sector telt. Hoeveel evenementenorganisatoren er zijn. Hoeveel toeleveranciers er zijn. En daar komen, natuurlijk, heel veel vragen bij te pas, van: venues, evenementenlocaties, horen die daar ook bij? Als je kijkt naar toeleveranciers, iemand die, ik zeg maar iets, springkastelen verhuurt voor evenementen, maar evengoed ook voor niet-evenementen of andersoortige activiteiten, behoren die ook tot de evenementensector, of niet? Dus, wat wij momenteel aan het doen zijn, is die evenementensector, zeg maar, aan het afbakenen. Aan het zeggen: oké, dat is wat wij aanbevelen als zijnde de sector. In die sector zijn er zoveel bedrijven, organisaties, zoveel personeelsleden en worden er jaarlijks zoveel evenementen georganiseerd. En dat is nodig, natuurlijk. Want dat bestaat voor andere sectoren ook, die cijfers. Dat is belangrijk als je een eigen paritair comité, bijvoorbeeld, wilt hebben, voor de sector. Moet je dat ook kunnen aantonen. Dat is belangrijk voor strategische planningen te maken. Van: kijk, de sector is zo groot, ik ambieer dat stukje van de cake. Ja, dus, mijn prognoses naar financiële verwachtingen zijn zo groot.

 

Oké, maar die resultaten komen er kortelings aan?

 

Ja.

 

We zullen ze ook via eventplanner delen, van zodra ze beschikbaar zijn.

 

Heel graag.

 

Christine, ontzettend bedankt voor je komst naar de studio.

 

Met veel plezier, dank je wel.

 

En u, beste kijker, bedankt voor het kijken en alweer tot volgende week.

Advertenties