Hoe krijg je je facturen snel betaald?

Ook de evenementensector wordt niet van onbetaalde facturen gespaard. Voor veel evenementen en eventbedrijven vormen die achterstallige betalingen grote problemen, met soms faillissementen tot gevolg.

19-12-2016 -  by Kevin Van der Straeten

Reageer op deze tv aflevering

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Transcript

Ook de evenementensector wordt niet van onbetaalde facturen gespaard. Voor veel evenementen en eventbedrijven vormen die achterstallige betalingen grote problemen, met soms faillissementen tot gevolg. Advocaat Bart Van den Brande legt uit hoe je ervoor zorgt dat je je facturen zo snel mogelijk kan innen.

 

Dag Bart, welkom in de studio.

 

Dag Kevin.

 

Onbetaalde facturen, een gigantisch probleem en vaak een gigantische rompslomp om ze betaald te krijgen. Maar ook daar zijn weer wat nieuwigheden en mogelijkheden.

 

Een gigantische rompslomp, inderdaad, en wij zien vanuit onze praktijk dat veel ondernemers uiteindelijk zelfs niet meer beginnen aan de poging om facturen te innen, omdat het in hun ogen teveel werk is of te duur is. En dat hoeft niet zo te zijn, volgens mij. Er is een aantal dingen, die je als ondernemer kan doen. Die eenvoudig zijn, om te zorgen dat je sneller betaald raakt. Er zijn wat nieuwigheden. Ik stel voor dat we daar dadelijk even over praten. Maar er zijn wat nieuwe procedures om sneller betaald te raken. Maar de eerste raad die ik eigenlijk heb voor ondernemers, is om zelf te zorgen dat een aantal voorzorgsmaatregelen genomen zijn. Zorg voor goede algemene voorwaarden. Zorg dat daar betalingsvoorwaarden instaan. Als je fysieke goederen levert, zorg dat daar een eigendomsvoorbehoud instaat. Dat die goederen van jou blijven, tot je betaald bent. Als je ooit niet betaald raakt, kan je die goederen gaan terughalen. Daar gaan veel ondernemers in de fout. Ik zie heel veel - het is natuurlijk verleidelijk - maar veel ondernemers, vooral in online, die algemene voorwaarden van een ander bedrijf kopiëren en dan maar voor zichzelf gebruiken. Het probleem is dat dat andere bedrijf die ook ergens gekopieerd heeft, van een ander bedrijf, dat die ook ergens gekopieerd heeft. Met wat geluk uit België, maar in veel gevallen uit Nederland, Frankrijk of Engeland. Waar dan regels instaan die bij ons niet van toepassing zijn of waar verwezen wordt naar wetgeving die al jarenlang niet meer bestaat. Daar moet je dus eigenlijk voorzichtig mee zijn. Dat is één.

 

Dus eigenlijk toch gewoon laten controleren door je eigen advocaat.

 

Laat die even controleren. Elke advocaat kan daarbij helpen. Dat hoeft echt geen fortuin te kosten.

 

Nee, want dat is een kleine investering ten opzichte van de schade, die je erdoor kan hebben als ze niet goed zijn.

 

Die je erdoor kan lijden als ze niet goed zijn, inderdaad. En een tweede is dat wij vaststellen dat bedrijven heel lang wachten voor ze optreden. Heel veel bedrijven die bij ons komen met onbetaalde facturen, komen na zes, zeven of acht maanden bij ons. En het probleem is dat een bedrijf dat zes, zeven of acht maanden zijn facturen niet heeft betaald, waarschijnlijk een reden heeft om die facturen niet te betalen. Na een maand niet betalen is normaal. Na twee maanden ook nog. Na drie maanden kan het slordigheid zijn. Wie zes of zeven maanden niet betaalt, wil niet betalen of kan niet betalen. In dat eerste geval kan je nog naar de rechtbank, maar in dat laatste geval is het vaak te laat. Bedrijven moeten een soort van interne voorzorg inbouwen en op tijd iemand inschakelen.

 

Dus eigenlijk na drie à vier maand?

 

Als je een goede relatie hebt met ofwel het incassobureau waar je mee werkt, of de advocaat waar je mee werkt, een factuur die na 2 maanden nog niet betaald is, daarvan moet je al gezegd hebben: hey, die is er. En na drie maanden moet er echt opgetreden worden. Anders gaat er teveel tijd verloren, is het risico op faillissementen veel te groot.

 

Maar dat ligt commercieel ook altijd heel moeilijk. Want je hebt een bestaande relatie, je wilt in de toekomst nog met die klant verder. Als je daar dan een advocaat op afstuurt, ja, dan worden die mensen wel wat lastig.

 

Ik weet het. Maar die advocaat hoeft niet onmiddellijk mensen te dagvaarden. Wat de advocaat in eerste instantie kan doen, is kijken of dat bedrijf nog gezond is. Of er dagvaardingen door de btw of door de Sociale Zekerheid gebeurd zijn, omdat ze die niet betaald hebben. Of er beslag gelegd is door andere klanten. Of er problemen zijn met betaling van het personeel. Dat soort dingen kan die advocaat al preventief nakijken en die kan je waarschuwen: hé, let op, want hier gaat het slecht, daar moeten we snel optreden. Of hij kan zeggen: ze betalen niet, waarschijnlijk om commerciële redenen, laten we nog even wachten, ga jij nog rustig zelf een mailtje sturen, laten we het rustig houden. Maar je moet op tijd beginnen kijken waar het probleem zit. En daarbij kan je advocaat wel helpen, denk ik. Dat is één aspect. Dan is de tweede vraag: hoe raak ik betaald als het inderdaad niet vrijwillig komt?

 

Ik heb nog één vraag over die voorwaarden, waar we het net over hadden. Je zegt: je moet die natuurlijk ook kenbaar maken. Hoe werkt dat dan? En hoe zit dat? Er zijn heel veel Belgische bedrijven, die in Nederland werken en omgekeerd. Waar moeten we daar op letten?

 

Wel, er is een fundamenteel verschil tussen België en Nederland wat dat betreft. Nederland kent een publicatie van de algemene voorwaarden bij de Kamer van Koophandel. Bedrijven deponeren hun voorwaarden bij de Kamer van Koophandel. En in de meeste gevallen is dat voldoende om ze tegenstelbaar te maken aan hun klanten. Klanten hebben daar de verantwoordelijkheid om te gaan kijken bij de Kamer van Koophandel, wat er in die voorwaarden staat. Die zijn dan bindend. Op een aantal uitzonderingen na. In België werkt dat heel anders. In België moet je bewijzen dat je klant je voorwaarden kende en aanvaard heeft. Dus eigenlijk moet je zorgen dat hij ... Op een website is het makkelijk, kan je zorgen dat hij aanvaardt, dat hij instemt met de algemene voorwaarden. In een relatie die niet online gebeurt, moet je zorgen dat, bij het begin van de samenwerking, die voorwaarden overgemaakt zijn. Zorg voor een mailtje met een bijlage en een ontvangstbevestiging, bijvoorbeeld. Of, alternatief, als het een relatie is die over een langere termijn loopt, kan je ze gewoon op de achterkant van je facturen plaatsen. En als een factuur 3x betaald werd, met op de achterkant de algemene voorwaarden, dan zijn ze aanvaard. Het probleem is, als iemand de eerste keer zijn factuur niet betaalt, kan hij altijd zeggen: ik heb ze niet aanvaard, ik kende ze nog niet. Het is pas als er een langere relatie loopt, op dat ogenblik. Dat is een groot verschil tussen België en Nederland. We zien veel Nederlandse ondernemers, die niet betaald worden door Belgische klanten, die zich willen beroepen op hun algemene voorwaarden. Belgische rechtbanken zeggen: sorry, maar je Nederlandse voorwaarden zijn niet bindend, want de tegenpartij kende die niet. Want je hebt ze niet kenbaar gemaakt. Dus dat is voor Nederlandse ondernemers wel een aandachtspuntje.

 

Even opletten. Maar dan, je wou net beginnen over het effectief innen van die factuur. Hoe pak je dat dan aan?

 

Wel, er is natuurlijk de klassieke manier, het dagvaarden, naar de rechtbank gaan. Ik zie dat bedrijven daarvoor terugschrikken, maar dat is ook niet altijd nodig.

 

Ik heb toch de indruk: dat kost geld, tijd.

 

Dat kost vooral tijd. Ik denk dat het, wat geld betreft, meevalt. Het probleem voor de ondernemer is: als je naar de rechtbank wil gaan, moet je dagvaarden. Daar is een dagvaardingskost aan verbonden. Die moet je vooruit betalen. Je krijgt die terug van de deurwaarder, als de tegenpartij veroordeeld is. Zij moeten dan die kosten terugbetalen. Dat hangt samen met mijn opmerking in het begin: als je op tijd dagvaardt en een bedrijf is nog gezond, kan je achteraf ook betaling krijgen en dan heb je de dagvaardingskosten terug. Als je te lang gewacht hebt, krijg je wel een vonnis in handen, maar dan is de tegenpartij failliet en ben je de dagvaardingskosten ook kwijt. Want die heb je vooruit betaald.

 

En dan heb je nog een grotere put gemaakt.

 

En dan heb je nog een grotere put gemaakt. Dus reden te meer om op tijd in actie te komen. Ik denk dat, wat de kosten betreft, een procedure verder eigenlijk niet duur hoeft te zijn. Er is tegenwoordig zoiets als de rechtsplegingsvergoeding. Dat is een bijkomende schadevergoeding die de tegenpartij moet betalen, om een deel van je advocatenkosten te dekken. Bij onbetaalde facturen is dat bedrag meestal voldoende om die te dekken. Dat betekent dat je eigenlijk kosteloos - je moet wel vooruit betalen, maar je krijgt het terug - naar de rechtbank kan. Alleen duurt het een beetje.

 

Wat is zo ongeveer de termijn?

 

Wel, in het beste geval, als de tegenpartij niet komt opdagen en er wordt bij verstek uitgesproken, moet je rekenen op twee maanden doorlooptijd. Maar als de tegenpartij de factuur gaat betwisten, ben je snel vertrokken voor zes maanden, acht maanden procedure. En dat is natuurlijk lang. Vooral als de tegenpartij ondertussen in financieel moeilijk vaarwater komt. Op zes of acht maanden tijd kan een bedrijf verdwijnen. Dus dat is een beetje een vervelende. Daar is potentieel een oplossing in nieuwe wetgeving. Zowel binnen België, als op Europees niveau zijn er twee systemen in plaats, om, buiten de rechtbank om, onbetwiste facturen te innen. Het moet dan wel gaan over onbetwiste facturen tussen handelaars.

 

Wanneer is een factuur onbetwist?

 

Wel, als ik jou een factuur stuur en jij antwoordt mij: "die factuur klopt niet, ik betaal ze niet", dan is ze betwist. Als ik dat niet gedaan heb, dan is ze, in se, onbetwist en kan je die procedure gebruiken.

 

En binnen welke termijn mag iemand betwisten?

 

Wel, als je goede algemene voorwaarden hebt, staat daar een termijn in. En dan staat daarin dat dat schriftelijk moet gebeuren. Als dat daar niet in staat, dan is dat een 'redelijke termijn'.

 

Ja, dat is heel vaag natuurlijk.

 

Zoals veel dingen in het recht, is dat zeer vaag. Je moet ervan uitgaan dat dat tussen een week en twee weken ...

 

Maar sowieso voor de betaaldatum.

 

Voor de betaaldatum, in principe. Bij heel grote contracten, als we over miljoenen spreken, kan dat langer zijn. Dan kan dat twee maanden zijn. Voor een online bestelling van wat hostingruimte is dat eigenlijk onmiddellijk. Maar er komen dus twee systemen, waarbij je die onbetwiste facturen, buiten de rechtbank om, kan innen. Je moet nog even bij een advocaat langs, daar heeft de wetgever voor gezorgd.

 

Dat is goed nieuws voor jullie.

 

Met dank aan de wetgever. Omdat die even moet kijken of aan alle voorwaarden voldaan is. En dan kan je, rechtsreeks via de deurwaarder, een soort van ultieme ingebrekestelling sturen aan de tegenpartij. Waarop die binnen dertig dagen moet reageren. En als die daar niet op reageert, krijg je een soort van definitief vonnis, zonder naar de rechtbank te zijn geweest. Een vonnis dat je kan uitvoeren. Dus dan krijg je een beslissing, die zegt dat de factuur verschuldigd is. En daarmee kan je, desnoods, beslag leggen op de bankrekening. Dat is een procedure buiten de rechtbank om, dus we verliezen geen tijd, er is geen dagvaardingskost aan verbonden. En het kan sneller. Alleen, als een factuur toch nog betwist wordt, als de tegenpartij toch nog reageert, moet je wel nog even naar de rechtbank. Dan kom je in het klassieke verhaal. Dit kan sneller zijn, dit kan goedkoper zijn, dan de klassieke formule. Het is even afwachten. Dit is nieuw. Dit is een aantal weken geleden in werking getreden. Het is even afwachten wat dat in de praktijk oplevert. Maar potentieel een manier voor bedrijven om sneller betaald te raken. En hetzelfde bestaat eigenlijk op internationaal niveau. Dat is wat men de 'European Small Claims"-verordening noemt. Hetzelfde systeem eigenlijk. Een Belgisch bedrijf heeft diensten geleverd aan een Nederlandse ondernemer, die niet betaalt. Je kan dan via standaardformulieren, die de Europese Commissie ter beschikking heeft gesteld, je eis overmaken aan de rechtbank ter plaatse, in Nederland. Daar wordt geen echte gerechtelijke procedure gestart. Maar de tegenpartij wordt dan door de rechtbank gecontacteerd. Er wordt gezegd: kijk, hier is een claim van, overigens, maximum 5.000 euro. Maar we zullen zeggen: van 4.500 euro. Als, binnen de dertig dagen, die tegenpartij niet reageert, wordt dat een definitieve beslissing. En dan kan je, opnieuw, ter plaatse beslag leggen, rekeningen blokkeren, enz. Als zij wel reageert, komt er een klassieke gerechtelijke procedure. Maar dat zorgt ervoor dat zowat de helft van de onbetaalde facturen, eigenlijk via een administratieve weg, heel snel kan worden geïnd.

 

En zijn die twee nieuwe regelingen al in voege? Of is dat iets dat eraan komt?

 

Ja. Wel, die Europese regeling, die was er eigenlijk al, maar die is nu uitgebreid. Die werkte niet, omdat het bedrag daarvan beperkt was tot 2.000 euro en dat is zeer laag. Dat is opgetrokken naar 5.000 euro nu. 5.000 euro is al een aardige factuur. Dus de Europese Commissie hoopt dat dat nu meer succes gaat hebben. De andere procedure is nieuw, sinds een aantal weken. Dus daar is het even wachten. Het is een beetje zoeken, ook voor de deurwaarder die moet tussenkomen bijvoorbeeld, hoe dat precies in zijn werk gaat gaan. Of dat een succes gaat zijn of niet. Hoe rechtbanken daarop gaan reageren, is nog even afwachten. We houden dat zelf van dichtbij in de gaten. Het is misschien interessant voor jullie kijkers, dat we zelf op 27 januari een seminarie gepland hebben rond betaald raken. Waar we in zullen ingaan detail op die twee nieuwe regelingen en mensen detailtips, handige tips zulllen geven om sneller betaald te raken. Iedereen welkom bij ons.

 

Oké, leuk. We zullen de link onder de video zetten. Bart, hartelijk dank voor je komst naar de studio.

 

Graag gedaan.

 

En u, beste kijker, bedankt voor het kijken en alweer tot volgende week.

Nieuwsbrief

Advertenties