Drones - wetgeving: wat mag op events?

Het gebruik van drones is strikt gereglementeerd. Dat is niet anders voor evenementen. Wat mag nu wel en wat niet? Dat leggen we helder uit in deze eventplanner.tv-aflevering.

07-11-2016 -  by Kevin Van der Straeten

Reageer op deze tv aflevering

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Peter Swinnen [Cravat Events]
Peter Swinnen [Cravat Events]
New|2016-11-08 - 10:00u

Hangt er ook geen hoogte beperking vast aan het gebruik van drones? Mag ik met mijn drone wel vliegen als ik 'lager dan de kerktoren' blijf?

Kevin Van der Straeten [eventplanner.net]
Kevin Van der Straeten [eventplanner.net]
Leader|2016-11-08 - 11:06u

Dag Peter, de regels gelden van zodra je van de grond komt met de drone. Dus ook als je maar 1cm hoog vliegt. Binnen mag je wel vliegen.

Transcript

Het gebruik van drones is strikt gereglementeerd. Dat is niet anders voor evenementen. Wat mag nu wel en wat niet? Dat leggen we helder uit in deze eventplanner.tv-aflevering.

 

Dag Seppe, welkom in de studio.

 

Hallo.

 

We hadden het in de vorige aflevering over de mogelijkheden van drones. Vandaag gaan we het hebben over de reglementen die daar bijkomen. Hoe werkt dat precies?

 

Wel, het is zo dat momenteel in Europa de natie of het land eigenlijk verantwoordelijk is voor het luchtruim boven het land. Dat maakt dat we nog wel een stukje gediversifieerde wetgeving hebben. In elke Europese lidstaat zijn er andere regels of zijn de regels toch niet 100% exact. Het leidt ook tot het feit dat uw licentie momenteel enkel maar nationaal geldig is. En als ik terugkom naar de licenties, is het als volgt ingedeeld. Je hebt 2 grote klasses: je hebt klasse 2-drones, dat zijn kleine drones. Eigenlijk zoals het toestel dat u daar ziet. Dat is een klasse 2-drone. Een klein toestel, tot 5 kilogram. Daarnaast heb je klasse 1-drones. Klasse 1-drones zijn de zwaardere toestellen. Meestal situeert zich dat rond een 10 kilo vlieggewicht, zoals dit toestel. Dat kan naar 20 kilo gaan en in België mogen we zelfs officieel tot 150 kg gaan vliegen met een klasse 1-certificaat. Er zijn een uiteraard een aantal voorwaarden nodig, om met die zaken te mogen vliegen. Klasse 2, daarvoor ga je in België een theoretische opleiding moeten volgen. Geen examen, dat is niet nodig.

 

Het is gewoon aanwezig zijn?

 

Je moet aanwezig zijn, uw instructeur moet aftekenen dat je die vakken hebt gedaan. En dan moet je een praktische proef vliegen, een soort praktisch examen vliegen met dat kleine toestel. Uiteraard zijn er nog een aantal randvoorwaarden. Je moet ervoor zorgen dat uw toestel is ingeschreven. Dat kan bij het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart, in Brussel. Dat is zoals een nummerplaat aanvragen voor je auto. Dan krijg je een nummertje voor je toestel. Dan moet je uiteraard je toestel verzekeren, bij een erkende luchtvaartverzekeraar. En dan heb je nog een aantal operationele beperkingen. Dat zijn er heel wat. Ik denk dat, als ik die allemaal ga opsommen, mij dat erg ver gaat leiden. Maar het gaat erover dat je in bepaalde types luchtruim niet mag vliegen.

 

Ik kan me voorstellen, op de luchthaven, dat je daar niet mag gaan rondvliegen.

 

Ja, uiteraard, maar die gebieden rond die luchthavens zijn groter dan je denkt. Die zijn ooit gemaakt voor de bemande luchtvaart, wat maakt dat, bijvoorbeeld, rond Zaventem een zone ligt, die tot voorbij Mechelen gaat. Dus mag je tussen Mechelen en Brussel niet vliegen met een drone. En dat geldt ook voor de luchthavens van Antwerpen, Charleroi, Luik en Oostende. Dus er zijn zeer grote zones, die heten de CTR-zones, waar momenteel niet met een drone mag gevlogen worden. Op dit moment. Er zijn gesprekken met Belgocontrol en met Bestuur der Luchtvaart om daarin toch enige uitzonderingen te gaan voorzien, maar momenteel is dat nog steeds verboden terrein. En er zijn nog andere zones waar je niet mag: havengebied, bebouwde kom is een moeilijke zone. Er zijn oefenzones van het leger. Dat zijn laagvliegzones voor jets of helikopters. Daar mag je niet invliegen met drones. En als je naar het kaartje van België gaat kijken, heb je toch al, laat ons zeggen, de helft of meer dat momenteel volledig no-fly-gebied is voor drones. Daar mag je niet in. En dat is toch aanzienlijk.

 

Daar schrik ik wel van, ja.

 

Dat is heel erg veel en dat is ook één van de problemen momenteel, waar onze sector mee kampt. Wij zijn innovatief, wij zijn nieuw, wij proberen zoveel mogelijk werk binnen te halen. En uiteraard zijn onze klanten niet op de hoogte van die reglementering van, eigenlijk, de bemande luchtvaart. Daarvan is dat afkomstig en dat maakt het ons moeilijk. Wij moeten regelmatig jobs afzeggen of klanten teleurstellen.

 

Omdat je daar gewoon niet mag vliegen.

 

Omdat we daar wettelijk niet mogen vliegen, inderdaad. Dat klopt.

 

Hoe zit dat bijvoorbeeld op evenementen? Waar een mensenmassa is, mag je daarover vliegen?

 

Een mensenmassa is, normaal gezien, niet overvliegbaar in België, wettelijk. Maar we kunnen daar een uitzondering voor aanvragen. Naast klasse 2, had je die klasse 1-drones. Daar heb je uiteraard een licentie voor nodig en een aantal zaken. In die klasse 1 heb je 1B-vluchten, matig risico, en 1A-vluchten, hoge risico-vluchten. Boven een massa mensen vliegen, is een 1A-vlucht. Die moet op voorhand worden aangevraagd, bij het Bestuur der Luchtvaart. En uiteraard is de locatie, waar het evenement plaatsheeft, heel erg belangrijk. Als dat naast Mechelen is, of naast Antwerpen, zal dat niet mogelijk zijn om daar te vliegen. Op dit moment. Nu moet ik er wel bij zeggen dat die zones rond die luchthavens, daarover is men aan het praten. Het probleem is daar dat Belgocontrol, het overkoepelende instituut dat het luchtruim in België beheert, dat is een overheidsinstituut, die hebben het probleem dat de luchtverkeersleiders, dus de mensen die in die verkeerstorens zitten, juridisch verantwoordelijk zijn voor het uit elkaar houden van alle luchtvaartuigen. Bemand of onbemand. Momenteel is het probleem dat een verkeersleider een drone niet kan zien op radar of niet kan opmerken. Hij is zelf verantwoordelijk om die dingen weg te houden van de bemande toestellen. Maar hij kan dat niet doen. Want hij ziet ze niet op zijn toestellen. En dat is momenteel het probleem. Er moet een ontheffing komen voor die luchtverkeersleiders. Dat hun verantwoordelijkheid ten opzichte van drones wegvalt. En dan kunnen we wel, met een aantal strikte regels, in die gebieden gaan vliegen binnenkort. Sowieso, wat een event betreft, alles begint met: waar gaat dat event plaatshebben?

 

En dat bepaalt al ja of nee, of het kan?

 

Ja, dat bepaalt al ja of nee. Het kan zijn dat we dan al moeten zeggen: nee, dit kan niet. Nu, naar volgend jaar toe, zal dit minder een probleem zijn. En gaan we toch, op meer kritische locaties, kunnen vliegen.

 

Omdat er een aantal nieuwe wetgevingen op komst zijn?

 

Omdat men in overleg is met Belgocontrol en men probeert zie zogenaamde CTR-zones, excuses voor het luchtvaartjargon, maar die CTR-zones, daar gaan we binnen een aantal maanden toch toegang tot krijgen. Mits het respecteren van een aantal strikte regels, namelijk een lagere vlieghoogte, waarschijnlijk, en toch een afstand houden, in een aantal kilometers, van het grote, internationale vliegveld. Dat spreekt voor zich. Maar we gaan daarin wel kunnen actief zijn, wat ook nodig is voor onze sector. Als men die gebieden dichthoudt voor onze sector, dan lopen we eigenlijk nog meer achterstand op, als je ons gaat vergelijken met het buitenland.

 

Daar zijn al wel soepelere regelingen?

 

Wel, in het buitenland zijn, ten eerste, soepelere regelingen. Niet in elk land. Maar die landen zijn ook groter. Daar is veel meer plaats tussen de luchthavens. Er is veel meer luchtruim waar eigenlijk ongecontroleerd in kan gevlogen worden. En dat is hier niet zo.

 

Je zegt in het begin van de uitzending al: je moet een opleiding volgen, ik neem aan dat je daar een brevet of iets dergelijks van krijgt. Je moet daar een verzekering van hebben. Dus als je als eventorganisator een dronepiloot inhuurt, dan neem ik aan dat je die documenten moet kunnen gaan controleren.

 

Dan is het interessant dat je een aantal dingen gaat controleren. Ook omdat je bij het inhuren van een operator, die niet volledig in orde is, als er een incident gebeurt, kan je als organisator uiteraard medeverantwoordelijk gesteld worden voor dat incident. Dus, een dronefirma, waarover moet die beschikken? Uiteraard moet de piloot beschikken over een vergunning. Een vliegvergunning of een licentie. Dat moet een licentie, klasse 1A, zijn. Dat bedrijf moet 1A-vluchten kunnen uitvoeren. Daarnaast moet die piloot een medische keuring gehad hebben. Dat is ook een document dat opvraagbaar is. Er is een operationeel handboek, dat moet aanwezig zijn. Dat is eigenlijk een boek waarin alle procedures beschreven staan, hoe het bedrijf zijn drones gaat inzetten voor commercieel werk. Dat kan je opvragen. Verzekeringsattest van het toestel kan je opvragen. En, wat uiteraard interessant is, is mogelijke referenties opvragen. Hebt u al andere evenementen gevlogen? Kan u mij wat beeldmateriaal doorsturen? Dat zijn toch de minimum elementen, die ik zou opvragen als ik een event zou organiseren en een drone zou willen inzetten. En ook, het vliegen boven mensen, vereist een aparte toelating van het DGLV, van het Directoraat-Generaal.

 

En wie vraagt die aan? De organisator of de piloot?

 

Nee, alles wat vliegvergunnningen is, kan het beste door de piloot of het dronebedrijf worden aangevraagd, omdat zij contacten hebben met de dienst Luchtvaart. Dat gaat makkelijker. Zij weten precies wat nodig is, om zo'n toelating te krijgen. Dus die aanvraag om boven mensen te vliegen, moet telkens opnieuw gebeuren. Dat is een klasse 1A-vlucht. Men is nog een beetje in discussie over het feit of dat nu telkens opnieuw moet gebeuren, of eenmalig per jaar moet gebeuren. Bij mijn weten moet je, als je boven een event wil vliegen, bij DGLV, dus het Directoraat-Generaal van de Luchtvaart, moet je aanvragen: ik ga op die locatie, op die dag, boven een groep mensen vliegen. Krijg ik jullie fiat, al dan niet? En DGLV mag nee zeggen. Als zij het te risicovol vinden, mogen zij zeggen: nee, dit gaat niet door. Dat is nodig. Dus sowieso, als eventorganisator, minstens 2 à 3 weken op voorhand gaan kijken, naar eventuele droneservice-providers, dat is belangrijk. Plus de nodige documenten opvragen. En ook de droneprovider inschakelen om de vergunning aan te vragen.

 

Okay. Seppe, dank je wel voor je komst naar de studio.

 

Heel graag gedaan.

 

En u, beste kijker, bedankt voor het kijken en alweer tot volgende week.

Nieuwsbrief

Advertenties