10 jaar Event Management

10 jaar geleden werd de eerste bacheloropleiding Eventmanagement in België boven het doopvont gehouden. Kevin blikt met opleidingshoofd Bart Derolez terug op een decennium eventmanagers.

30-03-2015|Kevin Van der Straeten
Reageer op deze tv aflevering

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Ook beschikbaar als podcast:

Ook via podcast:

Listen on Google PodcastsListen on Apple PodcastsListen on Shopify

Transcript

10 jaar geleden werd de eerste bacheloropleiding Eventmanagement in België boven het doopvont gehouden. Ik blik met opleidingshoofd Bart Derolez terug op een decennium eventmanagers.

 

Dag Bart, welkom in de studio.  

 

Dag Kevin. 

 

10 jaar Eventmanagement. Jullie waren in België de eerste.  

 

Ja dat klopt. 2004 zijn we ermee gestart, met Eventmanagement. Met een eerste jaar, dan 2005 het tweede jaar, 2006 het derde jaar. Dus in feite waren we vorig jaar al 10 jaar bezig en dat gaan we dit jaar ook vieren, trouwens. 

 

Oké, kan je zo eens iets vertellen wat je in die 10 jaar hebt zien veranderen in de sector en misschien ook in de opleiding?  

 

Er zijn inderdaad nogal wat dingen veranderd, want voor ons was het ook nieuw, hè? Wij zijn altijd op zoek naar opleidingen waarvan we denken dat er een behoefte aan is op het werkveld en dat er ook studenten zijn die interesse hebben voor die opleiding. Eventmanagement was daar een heel mooi voorbeeld van. 

 

Wat was daar een concrete aanleiding voor? Hadden jullie een vraag vanuit bedrijven? 

 

Nee, dat was niet zozeer een vraag vanuit de bedrijven. Het was meer een aanvoelen dat het hele idee rond de beleveniseconomie, dat daar in feite geen opleidingen voor zijn. En dat de traditionele opleidingen, die trouwens nog altijd zeer goed lopen, dat die niet meer afdoende zijn om ook een aantal andere vragen te gaan beantwoorden. Het idee is beetje bij beetje gerijpt. Het is niet dat het in 2-3 jaar of zo allemaal klaar stond. Ik denk dat we daar toch wel zeker een jaar of 5 mee bezig zijn geweest, om het allemaal voor te bereiden. En daar hebben we gesprekken gehad in de sector. Ik ben zo het land helemaal rondgereden, met veel mensen gepraat van de vraag: "is er nood aan zo'n opleiding, ja of nee?" Gelukkig was het "ja". En dan ook natuurlijk: wat moet er in, in die opleiding? En daar was geen eenstemmigheid rond. Daar waren veel verschillende meningen over. 

 

En hoe hebben jullie dan daar een compromis in kunnen vinden?  

 

We hebben natuurlijk geluisterd naar de stemmen die het meeste terug kwamen. En dat waren twee soorten stemmen. Aan de ene kant was er het idee van: "geef maar een aantal basic vaardigheden mee. Daar hebben we in de eventsector echt wel nood aan". En dat zijn dan de klassiekers, zoals bijvoorbeeld de goede talenkennis. Een goede kennis van het Frans kwam meteen naar voren als iets belangrijks voor een eventmanager. Maar er waren ook meer technisch gespecialiseerde vaardigheden. Iets kennen van catering. Niet dat ze moeten kunnen koken of zo, maar ze moeten wel kunnen onderhandelen met een cateraar. Het logistieke technische aspect ervan. Die zitten allemaal in de opleiding. 

 

En over die 10 jaar dan? Wat is er dan veranderd? 

 

In het begin waren wij de enige opleiding die de eventmanagement aanbood. In Vives in Kortrijk... 

 

In België dan, hè? Want we hebben het hier over België. We hebben ook Nederlandse kijkers.

 

Klopt, in België waren wij inderdaad de enige die de opleiding aanboden en er was gelijk heel veel interesse van studenten. Het is heel snel ook gekopieerd geweest, wat waarschijnlijk wel een bewijs was dat er wel behoefte aan dergelijke opleidingen was. Dus het studentenaantal was in het begin booming; de eerste 3-4 jaar. Daarna zijn we heel snel tot een soort stabiel studentenaantal gekomen. 

 

Want hoeveel studenten schrijven zich jaarlijks bij jullie in?  

 

De eerstejaars vormen een vijftigtal en dat is een tamelijk stabiel cijfer. Dus in een totale opleiding, want het is een bachelor die over 3 jaar loopt, gaat het over tussen een honderd- tot honderdtwintigtal studenten. 

 

En inhoudelijk; zie je daar verschuivingen?  

 

Ja, we zijn heel actief bezig geweest met het veranderen van ons programma. Soms tot wanhoop van een aantal administratieve mensen. Ja, want dat houdt iedere keer nogal wat administratie in, dat veranderen. Maar het klopt inderdaad. En er zijn verschillende inputs geweest om dat te veranderen. Er zijn een aantal dingen die de overheid ons oplegt. Maar dat is vooral de eventsector zelf. Bij onze stages, als we die gaan bezoeken, dan hebben wij altijd de vraag: "wat denk je? Je hebt hier nu iemand gezien, een stagiair. Je hebt ermee gewerkt. Dat is een voorbeeld van onze opleiding. Is hij goed? Wat kan hij? Wat kan hij niet? Wat zou er nog bij moeten zitten? Wat vind je overdreven? Wat vind je overbodig?" En toen zijn we beetje bij beetje dingen gaan aanpassen, dat klopt ja. 

 

Maar denk je dat dat ook iets is dat een continu proces gaat blijven omdat we met zo'n dynamische sector zitten? 

 

Ja, ik ben ervan overtuigd. Want we zijn al 10 jaar bezig en ik denk niet dat we al 2 jaar na elkaar met exact hetzelfde programma gewerkt hebben. Dus ik ben ervan overtuigd dat dat aangepast zal blijven worden en die aanpassingen zullen waarschijnlijk altijd beetje bij beetje zich voordoen. Ik vermoed dat er ook wel fundamentelere dingen gaan komen. Ik denk dat we ook wel onze onderwijsvorm binnenkort gaan aanpassen. Tot nu toe zijn de aanpassingen vooral inhoudelijk. Zo'n vak minder, wat meer focus op een bepaalde vaardigheid... Ik vermoed dat er binnenkort ook wel een aantal vormelijke veranderingen gaan komen. 

 

Hoezo?  

 

De traditionele manier van onderwijzen; zoals een docent staat vooraan en er zitten studenten in een aula en die volgen wat de docent vertelt, en dat kan wel heel praktijkgericht zijn trouwens. Maar ik denk dat we daar ongeveer de grens van bereikt hebben en dat we meer toe moeten naar nog veel actievere werkvormen waar studenten eigenlijk echt al doende leren. We merken dat de sector daarvoor de vragende partij is en de studenten zijn er klaar voor. 

 

Je noemt ook heel regelmatig de link met bedrijven. Hoe belangrijk is dat voor jullie? 

 

Bijzonder belangrijk, op verschillende gebieden. Wij hebben zeker niet de pretentie om te zeggen dat we eventmanagement uitgevonden hebben of in de vingers zomaar hebben. We hebben een aantal docenten bij ons die fulltime docent zijn en die geven vakken als bijvoorbeeld marketing of boekhouden. Een eventmanager moet echt wel iets kennen van boekhouden om zo'n heel event te beheersen, dat lijkt mij zeker niet overbodig. Maar we hebben ook nogal wat vakken, onderdelen in de opleiding waar we niet anders kunnen dan naar de bedrijfswereld te stappen en te hopen dat iemand zegt: "oké, ik heb een full-time job in de eventwereld, maar ik ben ook wel bereid om een halve dag elke week of om de 14 dagen met studenten die ervaring te komen delen". Ik dacht dat dat moeilijk zou zijn, maar het valt enorm mee. Ik ben enorm gecharmeerd door de bereidwilligheid die bestaat binnen de sector om ervaring te delen, om samen met jonge mensen dingen uit te denken. Dat gaat heel vlot. Ik denk dat we nu in onze opleiding zeker een tiental... Tussen 10 en 15 externen hebben wij. Dat zijn een soort gastlectoren, maar niet die één keer eenmalig iets komen vertellen, maar die dus op vaste basis met ons meewerken, en rond één vak en zo één keer in de week of één keer in de twee weken komen opdagen. 

 

En op die manier eigenlijk ook meesturen in welke richting de opleiding gaat?  

 

Zeker, want als die gemotiveerd zijn en dat zijn de meesten onder hen, dan gaan ze zich niet beperken tot het bijwonen van een aantal lessen, maar gaan ze ook bij allerlei vergaderingen proberen hun opinie, hoe ze iets zien, om dat door te drukken en dat proces wat te helpen sturen. 

 

En als je dan naar jullie afgestudeerden kijkt? Hoe snel raken zij aan het werk?  

 

Dat hangt er een beetje van af natuurlijk. Ze zijn niet allemaal even dynamisch en even vooruitziend. Er zijn ook mensen die niet in de sector willen werken. Het is niet omdat je eventmanagement gestudeerd hebt dat je daarom in de eventsector moet werken. Dit is een afstudeerrichting van bedrijfsmanagement. Dus op het einde van de rit hebben ze 3 jaar Eventmanagement gedaan, maar krijgen ze een diploma Bedrijfsmanagement. Net zoals je Accountancy of Marketing kan volgen. Het is ook niet omdat je Accountancy gevolgd hebt dat je boekhouder moet zijn, je hele leven lang. Dus er zijn wel een paar mensen die zeggen: "ja, het is wel een hele boeiende sector, maar het is wel hard werken en het is allesbehalve 9 to 5". En dat kan je super vinden als je 18 bent, maar misschien is de situatie als je 21 bent fundamenteel anders en dan kijk je misschien net wel wat meer uit naar zo'n 9 to 5 job. Dat is een minderheid. De meerderheid, dat zijn de die-hards, die willen echt wel in de sector binnengeraken. En niet iedereen slaagt daar onmiddellijk in. Het is een heel atypische sector. Het is niet zo van: "ik heb mijn diploma eventmanagement, ik stuur 100 brieven en ik ben zeker dat ik morgen een aantal kantoren aan de lijn heb". Zo werkt het niet. Maar gelukkig hebben we ook heel veel praktijkmomenten en dan kan je wat laten zien. Dus we werken met heel veel agencies samen en ik heb gemerkt dat die agencies op die manier werken. 

 

Ze willen heel goed opletten wat er op zo'n moment gebeurt?  

 

Ja, ze willen ze bezig zien. Ze willen ze aan het werk zien. Ze willen ermee praten. Ze willen ze leren kennen. En dus is bijvoorbeeld stage, zeker een langere stage, een heel mooie springplank om de sector binnen te geraken. 

 

Oké Bart. Zullen we binnen 10 jaar nog eens afspreken om opnieuw een evaluatie te maken?  

 

Ja, misschien moeten we dat sneller doen zelfs, want het verandert zo snel. Jazeker. 

 

Oké, bedankt voor je komst naar de studio.  

 

Graag gedaan, Kevin, 

 

En u, beste kijker; bedankt voor het kijken en alweer tot volgende week

Advertenties