Publieke Impact, het eerste expertisecentrum voor de evenementensector in België

Publieke Impact, het eerste expertisecentrum voor de evenementensector in België

Vanaf 1 september 2018 worden de onderzoeks- en dienstverleningsactiviteiten van de onderzoeksgroep 'ROI voor Publieksevenementen' van Karel de Grote Hogeschool (KdG) ondergebracht in het expertisecentrum 'Publieke Impact'.

 

Dit nieuw centrum zal naast impactonderzoek zich ook verder toeleggen op de ontwikkeling van instrumenten en richtlijnen om de publieke impact van evenementen en aanverwante projecten te voorspellen, meten en verbeteren. Zo kunnen bedrijven en organisaties hun activiteiten beter afstemmen op burger en maatschappij en kunnen overheden hun beleid optimaliseren. Dit krachtig datagedreven leer- en verbetercentrum zal als eerste expertisecentrum voor de evenementensector in België de verschillende spelers in de sector begeleiden in hun transitie naar (markt)intelligente organisaties gericht op kwaliteits- en resultaatsverbetering.

 

 

Hoe groot is eventsector eigenlijk?

De eerste uitdaging die dit nieuw expertisecentrum vanaf september zal aangaan is het in kaart brengen van de evenementensector zelf. De sector is immers een brede, versnipperde en daarom niet zo eenvoudig af te bakenen bedrijfstak waarop verschillende paritaire comités van toepassing zijn. Er zijn vooralsnog geen sectorale arbeidsvoorwaarden, wat al te vaak leidt tot te grote verschillen. Op vraag van verschillende evenementenfederaties zullen de onderzoekers van dit nieuw expertisecentrum zich daarom de komende weken buigen over vraagstukken zoals: Hoe kan de sector gedefinieerd en opgesplitst worden? Hoeveel bedrijven zijn er actief in de sector? Hoeveel partijen en personeelsleden zijn hierbij direct en indirect betrokken? Inzicht in de grootte van de evenementensector is een eerste stap in de ontwikkeling van een overkoepelend juridisch en sociaal kader en een sectorspecifiek paritair comité voor deze steeds groter wordende bedrijfstak.

 

Feit is dat de organisatie van evenementen zich op verschillende niveaus afspeelt. Zo bestaan er verschillende types evenementen en organisatoren. Het zijn niet enkel commerciële bureaus die evenementen organiseren, maar ook en opvallend veel lokale overheden. Zelfs voor evenementen die niet door de lokale overheden worden georganiseerd is steeds een voorafgaande goedkeuring van de gemeente vereist, zeker wanneer de evenementen op het openbaar domein worden georganiseerd of wanneer er een aanspraak wordt gemaakt op lokale veiligheids-, hulp-, logistieke of andere ondersteunende diensten. In deze situatie houdt de gemeente bij haar beslissing tot goedkeuring rekening met de publieke impact van het evenement. Om deze publieke impact objectiever en sneller te kunnen meten en zelfs op voorhand te kunnen voorspellen en te verbeteren, hebben de onderzoekers een methodologie ontwikkeld die reeds in verschillende gemeenten op systematische wijze wordt gebruikt. De online impacttools die hiervoor werden uitgewerkt blijven voor de evenementensector gratis ter beschikking, via de website van het expertisecentrum:

www.publiekeimpact.be
Reageer

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Grunewald.bar
Apéroboxen als eindejaarsgeschenk en als alternatief voor de Nieuwjaarsrecepties
Grunewald.bar|
27 November 2021

Gezien de explosie in aanvragen en bestellingen de laatste 10 dagen, is het duidelijk dat we terug online zullen klinken op het nieuwe jaar.


Maar niet getreurd, zoals de voorbije 18 maanden, staan we er met Grunewald.bar klaar voor om jullie drink op te smukken.

Lees meer

Like Reageer

Lees ook

Hoe houd je je publiek geboeid tijdens een online event?

Hoe houd je je publiek geboeid tijdens een online event?

Ijzersterk marketingplan nodig? Download nu onze nieuwe mediakit 2022

Ijzersterk marketingplan nodig? Download nu onze nieuwe mediakit 2022

Nederland in strenge avondlockdown, België verbiedt privéfeesten

Nederland in strenge avondlockdown, België verbiedt privéfeesten

Advertenties