Nieuwe milieuvergunning voor Sportpaleis en Lotto Arena

Nieuwe milieuvergunning voor Sportpaleis en Lotto Arena

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) heeft een nieuwe milieuvergunning toegekend aan het Antwerpse Sportpaleis en de Lotto Arena. Een half jaar geleden had de Raad van State een besluit rond die milieuvergunning vernietigd.

 

Er was daarbij vooral een probleem met de parkeerdruk op de buurt. Na een heronderzoek zet CD&V-minister Schauvliege nu toch het licht op groen voor een nieuwe milieuvergunning.

 

Even terugspoelen. In 2013 had de provincie Antwerpen een milieuvergunning toegekend voor het Antwerps Sportpaleis en de Lotto Arena. Tijdens het openbaar onderzoek werden 32 bezwaren ingediend. Die hadden vooral betrekking op de mobiliteit, parkeerproblemen en ruimtelijke ordening.

 

Het dossier belandde bij Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege en zij nam in 2014 een besluit met bijkomende voorwaarden. Maar dat besluit werd in juli 2017 vernietigd door de Raad van State. Grootste struikelsteen was de parkeerdruk op de omgeving. Volgens de Raad leggen de ruimtelijke voorschriften de verplichting op om "bij elk evenement de parkeerbehoefte op te vangen op 'terreinen die gedurende het hele evenement uitsluitend ter beschikking staan van de exploitant'."

 

 

Gunstige adviezen

Minister Schauvliege had zes maanden de tijd voor een nieuwe beslissing. Zij zet nu het licht op groen voor een nieuwe vergunning. De CD&V-minister baseert zich daarbij op een hele reeks gunstige adviezen. Ze wijst er ook op dat de exploitant van het Sportpaleis contracten heeft voorgelegd waaruit blijkt dat hij beschikt over de exclusieve parkeerrechten op een aantal sites in de omgeving. Gespreid over zes locaties gaat het om meer dan 4.300 parkeerplaatsen.

 

"Om die redenen verleent de minister een milieuvergunning voor het exploiteren van het Antwerps Sportpaleis en de Lotto Arena", klinkt het op het kabinet-Schauvliege. "De maximumcapaciteit wordt vastgesteld op 23.272 personen voor het Sportpaleis en 8.050 personen in de Lotto Arena", klinkt het nog. Daarmee blijft de capaciteit op het bestaande niveau.

 

 

Voorwaarden

Minister Schauvliege koppelt wel enkele bijzondere voorwaarden aan de vergunning. Zo zal er bij evenementen die 's avonds of 's nachts plaatsvinden (na 19 uur) de geluidsdruk worden gemonitord. De resultaten daarvan zullen ook een maand lang raadpleegbaar zijn. Verder wordt de toegelaten totale capaciteit van het Sportpaleis en de Lotto Arena afhankelijk gemaakt van het aantal voetgangers, fietsers, passagiers op het openbaar vervoer en busreizigers.

Bron: HLN 08/12 via License2Publish; Foto: Sportpaleis

Reageer

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Lees ook

3 goede redenen om reviews te plaatsen

3 goede redenen om reviews te plaatsen

Dode en zeker 17 gewonden door zandstorm op Spaans festival: decor vliegt door de lucht

Dode en zeker 17 gewonden door zandstorm op Spaans festival: decor vliegt door de lucht

Spotify test rechtstreekse verkoop concertkaartjes aan fans

Spotify test rechtstreekse verkoop concertkaartjes aan fans

Advertenties