Heisa rond uitbating concertzaal Koninklijk Circus

Heisa rond uitbating concertzaal Koninklijk Circus

Het Antwerpse Sportpaleis en de Brusselse concertzaal Botanique zijn kwaad op de stad Brussel. Nadat de Raad van State in een arrest besliste dat de vzw Brussels Expo het Koninklijk Circus niet mag uitbaten, haalde de stad fel uit.

 

In 2015 besliste de stad Brussel de concessieovereenkomst met de Botanique vroegtijdig stop te zetten en deze door te schuiven naar de vzw Brussels Expo - die ze zelf beheerd. De Raad van State verplichtte de stad om een openbare aanbesteding uit te schrijven voor de toekenning van de nieuwe concessie. De Botanique en Antwerps Sportpaleis dienden samen een offerte in. Stad Brussel wees de concessie evenwel - achter gesloten deuren - toe aan Brussels Expo.

 

Deze concessieovereenkomst werd door een arrest van het Hof van Beroep te Brussel van eind juni opgeschort. In een uitgebreid arrest oordeelde het Hof in kortgeding dat de concessie niet correct was toegekend en het dossier minstens een schijn van partijdigheid had waarbij de principes van vrije mededinging niet werden gerespecteerd. Minstens tot de uitspraak ten gronde werd het Brussel Expo verboden om het Koninklijk Circus uit te baten.

De Stad Brussel besloot echter om 'ten precaire titel' de uitbating van de zaal toch aan Brussels Expo toe te vertrouwen en gaat daarmee in tegen de gerechtelijke beslissing. "Zo zou stad Brussel naar eigen zeggen de zaal toch nog uitbatingsklaar krijgen, nadat de Botanique hieruit alle nodige materiaal zou hebben verwijderd. Dat aan Botanique zou kunnen worden gevraagd om de lopende uitbating eenvoudig verder te zetten na 30 juni is bij Stad Brussel blijkbaar zelfs niet opgekomen. Dit had nochtans aan alle partijen rechtszekerheid geboden tot op het ogenblik van een definitieve gerechtelijke beslissing", aldus een gezamenlijk persbericht van Botanique en Sportpaleis Antwerpen.

 

Deze toewijzing ten precaire titel werd nu door de Raad van State eveneens vernietigd, in een uitgebreid gemotiveerd arrest met een bijzondere aandacht voor de betrokken belangen en de continuïteit. Brussel Expo mag dus tot nader order het Koninklijk Circus niet uitbaten.

 

 

Eigen schuld

In een persbericht verspreid onmiddellijk na de bekendmaking van het arrest beschuldigen Stad Brussel en Brussel Expo de Botanique en Antwerps Sportpaleis ervan een overdreven procedurele ijver aan de dag te leggen en het culturele leven in Brussel te saboteren. "Er wordt volledig voorbijgegaan aan het feit dat de situatie het gevolg is van hun eigen illegale en foutieve handelingen, zoals uitdrukkelijk door Hof en Raad van State vastgesteld. Zij werden nochtans een eerste maal tot de orde geroepen bij het verbreken van de concesssie van de Botanique, en hadden toen ruim de tijd om de uitbating op wettige wijze toe te wijzen. Dit had een neutrale oproep verondersteld, met daaropvolgend een onafhankelijke jurering op grond van een duidelijk en objectief lastenboek. Zij legden echter de meest essentiële bepalingen inzake mededinging naast zich neer, en tonen zich nu verbaasd de gevolgen daarvan te moeten dragen. Het kan de Botanique en Antwerps Sportpaleis uiteraard niet worden verweten de naleving van deze beginselen af te dwingen. Zulke rancuneuze en onterechte beschuldigingen zijn een overheid onwaardig, in de wetenschap dat zij alleen en volledig verantwoordelijk zijn voor de huidige situatie."

Volgens de Boranique en het Antwerps Sportpaleis heropent het voorval meteen ook een achterliggend debat, met name de vraag of het tot de opdracht van een stad behoort om zelf of via eigen vzw's concertzalen uit te baten en zo een gezond draaiende markt te destabiliseren. "Dit lijkt immers het algemeen belang niet meteen ten goede te komen noch een meerwaarde te realiseren, zodat enige kritische zin bij de Stad hier wel op zijn plaats lijkt."

Reageer

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Lees ook

België voert Covid Safe Ticket in voor evenementen

België voert Covid Safe Ticket in voor evenementen

"Pukkelpop is de zoveelste klap in het gezicht van de eventsector"

"Pukkelpop is de zoveelste klap in het gezicht van de eventsector"

Enorme videowall stort in dag voor muziekfestival

Enorme videowall stort in dag voor muziekfestival

Advertenties