Column: Hoe Recruteren?

Column: Hoe Recruteren?

De evenementensector is traditioneel een sector die draait op tijdelijke medewerkers. De diversiteit qua HR noden is voor de meeste kantoren té groot om alles 'in-huis' te hebben. 

 

Persoonlijk zie ik in deze situatie zeker een kracht, eerder dan een blok aan het been.

 

  • De freelance medewerkers die je inschakelt, proeven tijdens hun professionele traject van heel diverse situaties op diverse werkvloeren. Daardoor schakelen ze misschien iets gemakkelijker over tot out-of-the-box denken.
  • Freelancers kunnen een frisse kijk en een verfrissende wind blazen in een vast team.
  • Van freelancers mag je een zeer grote flexibiliteit verwachten, want dat is eigen aan de jobinvulling.
  • Het is in het huidige sociale klimaat maar de vraag of een freelance medewerker effectief duurder is dan een vaste medewerker. Een stelling die vaak beweerd wordt. Als je alle voordelen die een vaste medewerker als standaard onderdeel van een arbeidscontract ziet opsomt, dan is de balans redelijk horizontaal. (Geen vakantie- of ziektevergoedingen, geen opzegtermijnen waarin de prestaties op 'uitbolstand' staan, enz. bij freelancers.)
  • Het evenementenkantoor bewaart voor de klanten een gigantische flexibiliteit naar prijszetting, maar ook naar service. De haalbare tarieven zijn immers altijd marktconform zonder rekening te moeten houden met zaken zoals anciënniteit van medewerkers binnen vergelijkbare profielen die de marge beïnvloeden, etc.

De enige grote hamvraag die dan overblijft, is in welke mate het evenementenkantoor een stabiele dienstverlening kan aanbieden die de reputatie van het bedrijf voedt en kwaliteitsgaranties biedt aan de bestellende klant.

 

Ik kan alleen maar spreken uit eigen ervaring. Met de recente groei binnen mijn bedrijf beginnen we meer en meer de nood te voelen aan een toevoeging binnen het vaste team. Een groot deel van de workload die zich momenteel aanbiedt, is te omschrijven als een gefragmenteerd lappendeken van kleine taakjes. Het briefen van die kleine taakjes aan een freelancer en het wegwijs maken van de 'Dazzle' manier van aanpak zou meer tijd in beslag nemen dan het zelf uitvoeren van de taakjes.

 

Een pool van vaste medewerkers vangt dit enerzijds op omdat deze mensen na een tijdje de 'dazzle way' grondig eigen gemaakt hebben, toch situeert de nood zich op een concreter niveau dat praktisch haalbaar is met tijdelijke hulp. Een freelance medewerker inschakelen, situeert zich gemakkelijker in de context van een welomschreven overkoepelende opdracht van korte of middellange periode.

 

Ben jij het eens met mijn conclusie dat er dus zeker iets te zeggen valt voor het werken met freelancers in onze sector, zonder te vergeten dat de vijver levendig houden en updaten constante aandacht vergt en niet altijd eenvoudig te sturen is?

Reageer op dit artikel

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Anne Kempeneer [MBS]
New|2013-10-07 - 09:02u

ik kan mij engiszins vinden in de conclusie. chter als expert in HR oplossingen , vind ik het plaatje met freelancers en vaste medewerkers té beperkt. De overflow kan in project basis opgevangen worden of door tijdelijke werknemers al dan niet in vast dienst verband. Me dunkt dat de evenementen wereld onvoldoende kennis heeft van innovatieve en efficiente manieren om hun workforce te pannen

eventplanner.be /.nl
Ontvang een persoonlijke video van jouw favoriete artiest en steun de eventsector!
eventplanner.be /.nl|27 May 2020

Hoe kun jij helpen? Deel de campagnewebsite https://www.eventplanner.be/artistsforevents/ (BE) of https://www.eventplanner.nl/artistsforevents/ en tag de Belgische én Nederlandse artiesten die volgens jou absoluut nog mee moeten doen. #artistsforevents #samensterk


Meer background over de actie lees je hier:

https://www.eventplanner.be/nieuws/10016_bekende-artiesten-helpen-de-eventsector-met-artists-for-events.html

Placeholder image
Like Comment

Lees ook

Advertenties

In de kijker

Nieuwsbrief

Nieuws

EVENTPLANNER - Kevin Van der Straeten Bestel nu!

Vacatures