Column: 25 keer het wiel uitvinden in evenementenveiligheid of ...?

Column: 25 keer het wiel uitvinden in evenementenveiligheid of ...?

Veiligheid bij evenementen is iets wat alle betrokkenen (bezoeker, organisator, gemeente, hulpdienst, etc.) wel willen. In Nederland is sinds november 2012 de Handreiking Evenementenveiligheid vastgesteld en gepubliceerd op Infopunt Veiligheid. De handreiking is een hulpmiddel om evenementenveiligheid in gemeenten en veiligheidsregio's vorm te geven.

 

In Nederland is de crisisbeheersing op regionaal niveau georganiseerd, waardoor Nederland is opgedeeld in 25 veiligheidsregio's. Op dit niveau werken brandweer, de GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) en vertegenwoordigers van de gemeenten samen op het gebied van crisisbeheersing. De veiligheidsregio's werken nauw samen met de 10 politieregio's in Nederland (sinds 1 januari 2013 zijn dit er 10, voorheen waren dit er ook 25). De crisisbeheersing in Nederland is vormgegeven in de Wet veiligheidsregio's.

 

Om niet 25 keer het wiel opnieuw uit te vinden is de handreiking opgesteld. De handreiking is vastgesteld door het Veiligheidsberaad (bestuursorgaan bestaande uit vertegenwoordigers van de 25 veiligheidsregio's) en is hiermee richtinggevend, dus informele regelgeving. Hier kan, indien gewenst, beargumenteerd van afgeweken worden. Bestuurlijk en operationeel gezien is het dus zeer verstandig het gebruik van de handreiking in overweging te nemen. Om de veiligheid bij evenementen op de juiste manier in te schatten en voor te bereiden is gekozen voor een generieke werkwijze uit de crisisbeheersing, samengevat in de volgende drie vragen:

  1. Welke risico's bedreigen het evenement en hoe erg is dat? (risicoanalyse)
  2. Wat moeten we dan kunnen en wat hebben we daarbij nodig? (capaciteitenanalyse)
  3. Wie doet dan wat voor wie? (planvorming)

Door deze vragen volgtijdelijk te doorlopen, wordt er allereerst voor gezorgd dat er geen plannen worden gemaakt, zonder dat men weet welke capaciteiten (mensen, middelen) zich hiermee bezig houden. En worden er geen capaciteiten ingezet, zonder te weten welke risico's deze moeten voorkomen. Hierdoor wordt voorkomen dat er voortijdig al complete draaiboeken en veiligheidsplannen liggen, terwijl de risico’s nog niet duidelijk zijn.

Reageer op dit artikel

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Lees ook

Advertenties

In de kijker

Nieuwsbrief

Nieuws

EVENTPLANNER - Kevin Van der Straeten Bestel nu!

Vacatures