Column: Als het zo moet, laat dan maar...!

Column: Als het zo moet, laat dan maar...!

Interactie wordt gelukkig steeds normaler tijdens bijeenkomsten. De tijd dat 'zitten en luisteren' de standaard was, ligt achter ons. Tegelijkertijd zie ik heel veel slechte interactie en dat doet meer kwaad dan goed.

 

Volgens mij voldoet geslaagde interactie aan een aantal criteria (waaronder een aantal open deuren, die helaas nog steeds ingetrapt moeten worden):

 

Oprechtheid

De deelnemers aan congressen en andere evenementen zijn niet dom! Ze voelen donders goed aan, wanneer interactie nep is. Pas het niet toe, als je niet oprecht bereid bent alle meningen toe te laten of als je onverwachte wendingen uit wilt sluiten.

 

Zin

Kies alleen voor interactie, als het wezenlijk bijdraagt aan het behalen van de doelen van de bijeenkomst. Laten we niet de fout maken nu ineens interactie als keiharde standaard te hanteren. Evenementen als Tedx bewijzen dat ook zonder interactie fantastische, inspirerende bijeenkomsten mogelijk zijn.

 

Focus

Het moet volledig duidelijk zijn wat het doel van de bijeenkomst én van de geplande interactie is. Ook over de doelgroep is volstrekte helderheid.

 

Concept

Kies voor ieder separaat gesprek binnen de dag heel bewust voor het meest doelmatige format. Of het nu gaat om een discussie, een interview, een forum of welke gespreksvorm dan ook: er zijn altijd tientallen manieren om het in te vullen.

 

Continuïteit

Beperk de dialoog niet tot die ene bijeenkomst; voortraject en nabeschouwing vormen een integraal onderdeel van het proces. Al dan niet digitaal (social media) kun je in de aanloop naar de bijeenkomst al met de deelnemers van gedachten wisselen over doel, inhoud en aanpak. Na afloop worden de uitkomsten opgepakt en verder uitgewerkt, eventueel ook weer via de digitale weg.

 

Vrijheid

Iedere vraag die gesteld moeten worden, wordt ook gesteld. Er wordt een sfeer gecreëerd, waarin iedereen zich vrij voelt te zeggen wat hij vindt. Iedere mening telt en wordt gewaardeerd. Deelnemers gaan beleefd en respectvol met elkaar om.

 

Gelijkwaardigheid

Deelnemers moeten met elkaar spreken op basis van gelijkwaardigheid; waar er sprake is van hiërarchie, wordt dit helder benoemd.

 

Duidelijkheid

Alle deelnemers kennen insteek en doel van de discussie. Bij aanvang is helder of het gaat om bijvoorbeeld inventarisatie, prioritering en/of het nemen van beslissingen. Feiten, meningen of gevoelens worden helder benoemd en geschieden. Duidelijk is wat er gaat gebeuren met de uitkomst van de bijeenkomst.

 

Volledigheid

De gespreksleider en de deelnemers behandelen alle aspecten van het onderwerp, van belang voor het bereiken van het doel. De juiste vraag wordt gesteld op het juiste moment.

 

 

Deze uitgangspunten kunnen helpen te voorkomen dat interactie zich tegen je keert. Goede interactie verhoogt het resultaat van evenementen. Slechte interactie roept de reactie op: 'als het zo moet, laat dan maar'.

Jan-Jaap In der Maur

Jan-Jaap In der Maur

'Nieuwsgierig is wat ik ben, vragen stellen is wat ik doe' - Een goede dagvoorzitter analyseert, zet aan tot nadenken, zoekt samenhang en voelt de sfeer aan. Hij helpt u een effectief programma op te stellen, met échte interactie: kennis uitwisselen, begrip kweken, nieuwe inzichten geven.

Reageer op dit artikel

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Richard Rohi [Richard Rohi]
New|2012-09-06 - 13:21u

In alle zinnen heeft Jan-Jaap In der Maur gelijk.

Sylvie Vanrenterghem [VIVES]
New|2012-09-06 - 15:48u

Ik erger me vaak aan de 'obligatoire' interactie, waar 2 à 3 mensen uit de zaal na een seminarie of iets dergelijk nog eens aan het woord worden gelaten en daarna moet iedereen zwijgen. Als je gaat voor interactie of debat, besteed er voldoende tijd aan, en ben je bang dat een debat teveel zou uitlopen, schakel een goede moderator in. Maar je kunt ook interactie creëren met een Twitterwall e.d.

Lees ook

Advertenties

In de kijker

Nieuwsbrief

Nieuws

EVENTPLANNER - Kevin Van der Straeten Bestel nu!

Vacatures