Column: Ik voel me aangesproken

Column: Ik voel me aangesproken

In de huidige marketing mix merken we meer en meer de nood tot het personaliseren van promotie- campagnes. Wild in het rond schieten van boodschappen behoort tot het verleden. Doelgroep-segmentatie alleen zonder er veel mee te doen hebben we ook gehad. Momenteel zitten we volop in de tijdsgeest waarin we de individuele segmentering maximaal willen benutten. De huidig beschikbare technologische mogelijkheden helpen ons als marketeers daarbij.

 

Dit is een 2-richtings tendens die er naar streeft om het instrument 'marketing' een echt menselijk gezicht te geven; om zo tot de kern van onze consumptiedrang door te dringen: "ieder van ons wil maar al te graag uitvoeren wat de boodschapper dicteert als, en enkel als, 'wij' ons persoonlijk aangesproken voelen." Gezien elke marketingcampagne er op gericht is het doelpubliek tot een specifieke actie aan te zetten is het cruciaal ons echt tot de persoonlijke drang van het individu te richten.

 

Alhoewel ik er zeker van ben dat Social Media nog niet alle stappen heeft gezet die het kan zetten in die richting, is het mijn absolute overtuiging dat ook het middel 'events' in de toekomst aan belang gaat winnen. Het kantelpunt waarop social-media-gebruik naar evenementiele aanpak zal overhellen ligt op het moment dat de snuggere marketeer zal beseffen dat hij een persoonlijke (emotionele) en doelgerichte relatie met zijn doelpubliek best terug 'live' kan opbouwen. Langzaam aan zien we al regelmatig een terugkoppeling van online sociaal gedrag naar effectief elkaar ontmoeten. Weliswaar na selectie van gezamenlijke interesses.

 

Interactiviteit zal de kerngedachte blijven binnen de marketing wereld, maar beleving zal de toekomstige luidspreker worden van deze interactieve boodschappen. Een individuele boodschap effectief tastbaar maken in de vorm van een interactieve belevingscommunicatie is de logische verderzetting van louter interactiviteit zonder sterke emotionele band, zoals we die terugvinden bij de meeste online sociale media.

 

Het is aan de evenementenwereld om verder te bouwen aan het besef van marketeers dat evenementen rechtstreeks inprikken op het zintuigelijke centrum van mensen. Daar waar gevoelsmatige beslissingen genomen worden. Hiervoor moet de eventsector het fantastische werk en de vele innovaties in deze richting verder zetten. De sector moet klaar staan op het moment dat het besef van de marketeer komt dat Social Media als drager van hun individuele boodschappen zijn grenzen heeft bereikt. Het middel dat op dat moment klaar staat om de nood aan een emotionele band tussen merk en consument in te vullen zal ingeschakeld worden in marketing campagnes. Zijn er op dat moment sterkere alternatieven op de markt te vinden die dit kunnen realiseren, dan zullen wij als sector de boot vanop de kade de haven zien verlaten. Marketeers zoeken nu reeds naar middelen om de individuele relatie tussen boodschap en ontvanger tastbaar te maken. Maar ze kijken nog teveel in de richting van online 'tools' alleen.

 

Of heb jij een andere toekomstvisie voor evenementen?

Reageer op dit artikel

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Lees ook

Advertenties

In de kijker

Nieuwsbrief

EVENTPLANNER - Kevin Van der Straeten Bestel nu!

Nieuws

Vacatures