Column: Ik ben een waardeloze spreker!

Column: Ik ben een waardeloze spreker!

Het overkomt me net iets té vaak: dat ik sprekers bij zie klussen als dagvoorzitter. Natuurlijk zijn er goede uitzonderingen en bestaan er mensen die beide goed kunnen. Maar in het algemeen zeg ik: dagvoorzitten is een vak, dat bijna haaks staat op spreken.

 

Ik gun ieder evenement een perfecte dagvoorzitter, een professional die zijn vak verstaat en naadloos past bij de gelegenheid. Gelukkig zijn er genoeg collega's beschikbaar in die categorie. En het opvallende is dat deze mensen hoogst zelden ook optreden als spreker. Zij weten namelijk dat spreken en het leiden van een bijeenkomst twee totaal verschillende zaken zijn.

 

Waarom gebeurt het dan andersom wel zo veel, dat sprekers zich ook aanprijzen als dagvoorzitter; dat sprekersburo's ook dagvoorzitters verhuren (wat dan in het algemeen mensen zijn die in de eerste plaats als spreker staan ingeschreven)? Is dat onwetendheid, miskenning van het vak, gemakzuchtig schnabbelen of een oprechte, goed bedoelde misvatting dat dagvoorzitten meer op spreken lijkt dan je denkt... wie het weet, mag het zeggen.

 

En waarin onderscheiden spreken en dagvoorzitten zich dan zo van elkaar? Volgens mij gaat het over spreken versus luisteren, zenden versus ontvangen. Over op de voorgrond staan tegenover dienstbaar willen zijn; inhoud leveren tegenover proces begeleiden en voorwaarden scheppen. De spreker blinkt op één onderdeel uit en gaat de diepte in, de dagvoorzitter beheerst een brede scope aan aspecten, die de dag tot een succes maken.

 

En begrijp me niet verkeerd: ik snap dat een professionele spreker ook in staat moet zijn tot dialoog... dat ook een goede dagvoorzitter mee helpt inhoud te genereren. Waar het me om gaat is de 'aanvliegroute': spreker en dagvoorzitter benaderen de bijeenkomst en het publiek van uit tegenovergestelde richting. En als het goed is ontmoeten ze elkaar halverwege, om daar de synergie te creëren die het evenement naar een hoger nivo tilt.

 

Eigenlijk is er maar één echte, belangrijke overeenkomst: professionele sprekers en dagvoorzitters zijn allebei in hun eigen rol onmisbaar voor een geslaagd evenement. Erkennen dat ze wezenlijk van elkaar verschillen is cruciaal, juist omdat ze elkaar zo hard nodig hebben!

Reageer op dit artikel

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Henk Wijga [Audio Rent]
New|2012-03-05 - 10:21u

Een goede dagvoorzitter moet ook een goede spreker zijn. Hij heeft zich goed ingelezen in de materie en opent de vergadering al met een speech waarin hij iedereen welkom heet, de belangrijke figuren benoemd, waarbij hij de reden van de bijeenkomst meedeelt, de tegenstellingen al vast belicht en de te verwachten problemen. Hij is onpartijdig, maar speelt wel advocaat van de duivel. Hij vat ingewikkelde uitgebreide speeches samen. Let op de spreektijd. Bemiddelt tussen extreme standpunten. Sluit de bijeenkomst met een samenvatting en woorden van hoop.

En het aller belangrijkste, wat helaas nogal eens vergeten wordt: hij werkt nauw samen met zijn geluidstechnicus, want die samenwerking maakt het mogelijk de vergadering, vooral de discussie, nog beter in goede banen te leiden.


Henk Wijga
Audio Rent

Lees ook

Advertenties

In de kijker

Nieuwsbrief

EVENTPLANNER - Kevin Van der Straeten Bestel nu!

Nieuws

Vacatures