Belgian Event Suppliers Association - BESA

Belgian Event Suppliers Association - BESA

De evenementen- sector heeft de afgelopen tien jaar een enorme evolutie doorgemaakt. Toch is dit groei- en professionali-seringsproces nog niet voltooid.

 

Vaak stoten bedrijven op problemen, waar ze alleen geen antwoord op vinden. Nieuwe wetgeving opgelegd door Europa, een gebrekkig opleidingskader, een onduidelijke of onaangepaste sociale reglementering, het ontbreken van normeringen en quality labels… het zijn maar enkele van de hindernissen waarmee de event toeleveranciers dagelijks geconfronteerd worden en die een verdere professionalisering bemoeilijken.

 

Enkele belangrijke event toeleveranciers erkenden dit probleem, en sloegen de handen in mekaar voor de oprichting van een broodnodige overkoepelende organisatie: the Belgian Event Suppliers Association (BESA).

 

Mission Statement

  • Het maatschappelijk doel van de vereniging bestaat in: Behartigen van de belangen van de event toeleveranciers.
  • Ondersteunen van een maximale professionalisering van de sector.
  • Nastreven van een kwaliteitslabel.
www.b-esa.be

Lees ook

Advertenties

In de kijker

Nieuwsbrief

Nieuws

EVENTPLANNER - Kevin Van der Straeten Bestel nu!

Vacatures