Werkgever aansprakelijk voor ongeval bedrijfsuitje

Werkgever aansprakelijk voor ongeval bedrijfsuitje

De Nederlandse Hoge Raad is van oordeel dat een werkgever aansprakelijk is voor het letsel dat een werknemer overhoud aan een ongeval tijdens een bedrijfsuitje.

 

Een groot Nederlands communicatiebureau organiseerde voor haar werknemers een bedrijfsuitje. Tijdens één van de activiteiten, een rolschaatsles, kwam een medewerker ten val.

 

Volgens de Hoge Raad is de werkever aansprakelijk: "Werkgeversaansprakelijkheid voor letselschade van werknemer na ongeval tijdens bedrijfsuitje (rollerskateles) wegens schending van een op eisen van goed werkgeverschap ex art. 7:611 BW gebaseerde zorg- en preventieplicht; geen toepasselijkheid van art. 7:658 BW." Dat staat te lezen in het Nederlands Juridisch Dagblad.

 

"... dat een werkgever die voor zijn personeel een activiteit organiseert of doet organiseren waaraan een bijzonder risico op schade voor de deelnemende werknemers verbonden is, uit hoofde van de eisen van goed werkgeverschap gehouden is de ter voorkoming van die schade redelijkerwijs van hem te verlangen zorg te betrachten. Anders dan het geval is bij toepasselijkheid van art. 7:658, gelden dan geen bijzondere regels omtrent bewijslastverdeling en eigen schuld van de werknemer."

Bron: Nederlands Juridisch Dagblad

Reageer

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Olaf Vons [Lemsteraak LE16]
Olaf Vons [Lemsteraak LE16]
New|2009-05-04 - 11:51u

Op zich een goede zaak dat de werkgever eind verantwoordelijk is. Een bedrijfsevenement heeft nu eenmaal een min of meer verplicht karakter en je mag als werknemer verwachten dat de organisator, in casu de werkgever dit soort risico\'s gedekt heeft. Uiteraard heb je ook een eigen verantwoordelijkheid. Je moet geen dingen doen waarvan je weet dat je het niet aankan of willens en wetens de instructies niet respecteren. In arbeidszaken speelt de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer wel een zwaarwegende rol. Waarom dan nu niet? Over die afweging lees ik niets.
Iets anders is of de leverancier hier niet in had moeten voorzien dan wel de opdrachtgever op voorhand had moeten informeren over de risico\'s en de dekking. Ik lees hier niets over!

En fin, de schepen die Boat to Business events inzet zijn op dat punt goed verzekerd.

Lees ook

TIP! - Checklist entertainment voor evenementen

TIP! - Checklist entertainment voor evenementen

Remote Teambuilding 2.0: Meer fun, meer adrenaline, live games én hybride teambuilding!

Remote Teambuilding 2.0: Meer fun, meer adrenaline, live games én hybride teambuilding!

Vanaf 30 juni evenementen met 100% capaciteit in Nederland

Vanaf 30 juni evenementen met 100% capaciteit in Nederland

Advertenties