Event opleidingen - stand van zaken

Sluiten eventopleidingen aan bij de vraag van bedrijven? En is de kwaliteit van deze eventopleidingen altijd even hoog? Vandaag praat Kevin met Harry de Winter van Master in Event Management over de stand van zaken in het onderwijs.

09-09-2013 -  by Kevin Van der Straeten

Reageer op deze tv aflevering

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Transcript

Welkom bij eventplanner.TV. Sluiten eventopleidingen aan bij de vraag van bedrijven? En is de kwaliteit van deze eventopleidingen altijd even hoog? Vandaag praat ik met Harry de Winter van Master in Event Management over de stand van zaken in het onderwijs.

 

Dag Harry. Welkom in onze studio.

 

Goeiedag, zou ik zeggen. En welkom in België. Beide.

 

We gaan vandaag praten over het onderwijs. Hoe is het daar mee gesteld, het onderwijs voor de evenementensector?

 

Sinds een jaar of tien hebben we in Nederland een behoorlijk aantal HBO's die studenten lezingen geven over eventmanagement. In een aantal gevallen zijn dat aantal minors, d.w.z. een aantal weken men eventmanagement krijgt...

 

... binnen een bepaalde opleiding?

 

... binnen een bepaalde opleiding. In andere gevallen zijn er al eventmanagementopleidingen die voltijds betrokken zijn bij eventmanagement.

 

De studenten die afgestudeerd zijn uit zo'n richting, zijn zij klaar voor ons vak?

 

Daar zijn de meningen over verdeeld. Wat je ziet is dat ze praktijkervaring missen. En dat is ook begrijpelijk. Dat is ook niet gek dat het zo is. En wij proberen eigenlijk nu ook steeds meer die aansluiting tussen opleiding en werkveld tot stand te brengen.

 

Ja, jullie hebben nu een nieuw initiatief gelanceerd?

 

Ja. Het zogenaamde YEP project - Young Event Professionals - en dat zijn mensen die zijn afgestudeerd, HBO of universitair; zijn er nog niet in geslaagd om een baan te vinden; zijn heel gemotiveerd om eventmanager te worden; sommige hebben een baan inmiddels in een heel andere tak van sport en zijn bereid om die op te zeggen en ons traject te volgen;

 

En wat houdt dat dan eigenlijk precies in?

 

Dat traject is tien maanden, ze gaan tien maanden een traineeship lopen, bij een van onze supporting partners. Ze komen dus in een bedrijf, daar gaan ze vier dagen werken - dat kan zijn World Forum en BC, event departments, allemaal A- bedrijven in Nederland - daar gaan ze tien maanden een traineeship lopen. En daar werken ze vier dagen - lopen ze mee in het bedrijf - en ze doen één dag per week alle leergangen bij Master in Event Management.

 

En worden ze daar dan voor betaald? Of hoe werkt dat?

 

Ja. Ze krijgen een salaris, een minimunsalaris, dat is het idee, om te beginnen. Wij subsidieren een deel van hun opleiding, een deel moeten ze zelf betalen. En aan het eind van de rit zijn ze eventmanager A, gecertificeerd door het Genootschap voor Eventmanagers. En ze worden ook opgeleid voor eventmanager B en moeten daar ook een tentamen voor doen aan het eind van de rit.

 

Maar de bedoeling is ervaring opdoen zodanig dat ze makkelijker een job kunnen vinden?

 

Ja. Een aantal van die supporting partners geven ook een baangarantie af. En BC in Nieuwegein zegt bijvoorbeeld: nou, fantastisch initiatief, want nornaal heb ik een stagiaire, die blijft drie maanden, zes maanden, die is wel of niet gemotiveerd, die gaat dan weer weg, ja daar heb ik niets aan. Nu hebben we iemand die ik in drie maanden op kan leiden, zoals ik (dat) denk dat het moet hier in dit bedrijf, jij leidt ze op en je weet hoe dat moet qua eventmanagement moet, en dan heb ik in tien maanden een fantastische topper, een nieuwe Jan Event professional...

 

Nu dat iemand dat praktijkgedeelte gaat volgen, kan ik heel goed begrijpen, maar je hebt dan ook nog een aantal masterclasses die ze moeten volgen. Zijn dat dan topics die ze op school niet krijgen?

 

Ja zeker. We hebben het in een van de uitzendingen hier al over ROI, return on investment, en er zijn inmiddels een aantal HBO’s die een stukje college daarover geven, maar zaken als trendanalyse – een van de topics op dit moment in onze leergangen – ja, dat zijn toch wel onderdelen die behoorlijk verdiepend zijn op wat ze op een HBO leren. Dat is eigenlijk toch wel het verhaal. Je moet het zien als een HBO Plus. Het is een HBO Plus, dus die mensen die gaan een heleboel leren naast wat ze al geleerd hebben. We gebruiken overigens als lesmateriaal jouw mooie boek 'Eventmanagement'.

 

Ja, ik weet het. Daar ben ik ontzettend trots op eigenlijk.

 

Ja, nee, dat is een heel mooi boek. Heel handig ook. Daar worden echt de basiselementen even neer gezet en die hebben ze nodig.

 

Je hebt het al heel kort vernoemd: je zit met een certificatie door het Genootschap voor Eventmanagers, dat een bepaald kwaliteitsniveau van jullie opleidingen aangeeft, maar als je de verschillende opleidingen bij de HBO’s vergelijkt, ja dan zitten daar hele goede bij, maar (er) zitten daar ook heel wat mindere bij. Hoe moeten we daar een soort van maatstaf in gaan vinden?

 

Ik ben blij dat je dat zegt, Kevin. Er zijn inderdaad goede, en betere, en minder goede opleidingen in Nederland. Overigens, die allemaal hun best doen en zeer gemotiveerd zijn om mensen goed af te leveren. Maar waar ik nu mee bezig ben, naast Master in Event Management – we hebben inmiddels 600 professionals getraind, dat zijn de mensen die...

 

Dat is al wel een hele mooie groep...

 

Ja, het zijn er een heleboel... die allemaal werkzaam zijn in die branche. Maar waar we nu mee bezig zijn, en vooral mee bezig gaan – dat is het antwoord op jouw vraag - dat we die aansluting tussen HBO en werkveld... die moet sterker. Die dialoog met het HBO moet nog beter gaan komen. Dat gebeurt. Maar wij hebben een aantal brancheverenigingen in Nederland die HBO’s certificeren, dus de normering en de certificering. Ik zou graag willen dat we dat gezamenlijk vanuit die branche gaan doen. En daar is nu – wij hebben het initiatief genomen –

 

Wie is wij?

 

Master in Event Management. We zijn met de brancheverenigingen gaan praten. En (hebben) gezegd: kunnen we nou niet met die vijf, zes, zeven brancheverenigingen om de tafel en eens gaan kijken of we één normering en één certificering zouden kunnen afspreken? Dat is ook duidelijker naar het onderwijs, naar de opleiding. En nu is het zo dat de overheid en de HBO’s – met alle respect – bepalen (wat) de competencies van een eventmanager (zijn). Dat is mooi, maar ik vind dat wij dat eigenlijk zouden moeten doen.

 

Ja. Als branche moet je kunnen zeggen...

 

... wat moet zo iemand kunnen. Over welke competenties moet hij of zij beschikken. Dus nu heb ik het initiatief genomen om vanuit het eventplatform – daar zitten al die brancheverenigingen – om eens met elkaar te gaan kijken: kunnen wij naar die opleidingen, naar die HBO’s een eenduidige normering maken en certificering, en dan moet je die dialoog met elkaar aangaan. Kijk, van hoe kunnen we dat met elkaar realiseren?

 

Misschien om af te sluiten: als iemand van onze kijkers ook zo'n YEP-traject wil volgen bij jullie, kan die zich nog inschrijven?

 

Eigenlijk niet. Het is een 'pilot' dit jaar. We hebben nu twintig afgestudeerde mensen geselecteerd en er zijn tien supporting partners. En op dit moment zijn onze Carlijn bij Master in Event Management, die is nu al die matches aan het maken. En die mensen hebben allemaal gesprekken en die mochten een top-vijf samenstellen. En die gesprekken vinden nu plaats. En drie september begint het al. Dus het is een beetje laat.

 

Maar misschien voor de editie van volgend jaar.

 

Dat wilde ik zeggen.

 

Harry, hartelijk dank voor je komst naar de studio.

 

Dankjewel, Kevin

 

En u beste kijker, bedankt voor het kijken en alweer tot volgende week.

Nieuwsbrief

Advertenties