Impact op bedrijfscultuur met evenementen

Bedrijfsevenementen hebben meer impact, als ze aansluiten bij de bedrijfscultuur. Tom Bellens van Push To Talk events breekt een lans voor meer cultuur op events.

Kevin Van der Straeten
Reageer op deze tv aflevering

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Ook beschikbaar als podcast:

Ook via podcast:

Listen on Google PodcastsListen on Apple PodcastsListen on Shopify

Transcript

Bedrijfsevenementen hebben meer impact, als ze aansluiten bij de bedrijfscultuur. Tom Bellens van Push To Talk events breekt een lans voor meer cultuur op events.

 

Dag Tom, welkom in de studio.

 

Dag Kevin.

 

We gaan het vandaag hebben over corporate culture. Waarom hebben we het er eigenlijk over, in de evenementensector?

 

Ja, omdat dat vooral, meer dan ooit, belangrijk aan het worden is, hé.

Corporate culture, of organisatiecultuur, is echt wel het gevoel van de waarden die leven in een organisatie. En laat dat nu net, meer dan ooit, belangrijk zijn, in deze turbulente tijden, waar organisaties in veranderingen zijn. De maatschappij is aan het veranderen. Er is heel veel in verandering en in beweging.

En meer dan ooit is men op zoek naar: wat bindt ons? En dat is eigenlijk organisatiecultuur.

 

En vanwaar dan de link met evenementen? Wat moeten wij daar in de evenementensector mee?

 

Wel, we merken eigenlijk...

Er zijn een aantal studies geweest, wetenschappelijk onderbouwd. Een nog recente studie in 2018, waaruit blijkt dat het niet enkel gaat, binnen de organisatie, over strategie en visie.

Maar dat het echt wel gaat over: hoe gaan we mensen bij ons houden?

De war for talent is, meer dan ooit, terug bezig. We zijn op zoek naar de beste mensen. Dus een organisatie moet zich kunnen profileren, moet de juisten mensen kunnen aantrekken. En daarom is het zo belangrijk, dat die cultuur van die organisatie, ook een match is, met de cultuur van de persoon, die er eventueel wil komen werken.

En dus, meer dan ooit, is het belangrijk dat er een match is, tussen: wat is de strategie en de visie van die organisatie en de waarden die er leven, en is er match met de waarden die ik, als mogelijk personeelslid, of bestaand personeelslid, medewerker die er is, of we er een link mee hebben, met elkaar.

 

Ja, nu, je zegt: die bedrijfscultuur, we kunnen dat doortrekken naar evenementen en alle communicatie die we doen. Maar hoe kom je er, als evenementenbureau, of als organisator, achter, wat die cultuur van zo'n bedrijf is? Want: je hebt morgen een klant. Neem een groot bedrijf: een Proximus, een Telenet. Hoe weet jij, als organisator, wat de cultuur van zo'n bedrijf is?

 

De grote spelers weten dat vaak wel zelf heel goed. Maar inderdaad, wat...

De oefening die we eigenlijk doen…

Je hebt het zelf aangehaald: we zijn een evenementen- en communicatiebureau.

Maar we gaan eigenlijk al veel vroeger in het proces beginnen zoeken: wat zijn die culturele waarden, die er leven, dan? En ofwel zijn die al scherpgesteld, zeker bij grote organisaties. Want voor alle duidelijkheid, we werken niet alleen voor...

Het is niet alleen bedrijven, die op zoek zijn, maar echt wel organisaties, institutionele communicatie. Ja, ofwel is die er al, ofwel gaan we die samen zoeken.

Want er is trouwens een verschil tussen: wat leeft er nu, wat is de cultuur die nu is, en waar willen we naartoe gaan. En het is vaak dat verschil, eigenlijk, of die weg naartoe, die we gaan begeleiden.

 

Maar kan je gewoon bij een opdrachtgever binnenstappen en zeggen van: vertel mij eens, wat de cultuur hier is. Is dat niet heel moeilijk?

 

Ja, sommige...

Gelukkig weten...

Veel bedrijven weten dat wel van zichzelf, hé. Wat is de cultuur die we nu hebben?

Maar je merkt dat heel vaak bij bedrijven, die een transformatie bezig zijn. Een fusie, bijvoorbeeld. De laatste maanden weer heel veel acquisities en fusies gebeurd, bij bedrijven.

Ja, dan heb je wel ineens een cultuurkloof, mogelijk, hé. Tussen de bestaande organisatie en de cultuur van een organisatie, die erbij komt. En we geloven al sterk, dat evenementen eigenlijk een beweging, die dynamiek kunnen tot leven brengen. En zo wel de neuzen in dezelfde richting krijgen. Als dat zou nodig zijn. Of, zeker ook bij bedrijven, een fierheid creëren.

Heel veel bedrijven hebben fantastisch mooie projecten. Maar het wordt soms wat ondergesneeuwd door de druk van: we moeten zorgen dat we elke dag ons proces bezig zijn. We moeten onze output. We moeten de klanten, de deadlines, en dergelijke.

En soms gaat men dan een beetje voorbij aan het oog van: wat is de belangrijkste factor in onze organisatie? De mensen.

 

Maar kan je dat eens concreet maken, met een voorbeeld van wat een waarde zou kunnen zijn, in een bedrijf? Die je op zo'n evenement van een fusie, zou kunnen communiceren. En hoe je dat dan precies doet.

 

Ja, bijvoorbeeld één van de waarden, die heel vaak naar boven komt, is authenticiteit. Oprechtheid. Authentiek zijn, eigenlijk dan.

Ja, wat we heel vaak dan proberen te doen, is eigenlijk in de voorbereidende fase, gaan zoeken naar: wat leeft al bij die mensen? Welke mensen zijn er? En dan kom je tot waanzinnig mooie verhalen.

Heel vaak zijn bedrijven of organisaties op zoek naar verhalen van buitenaf. Maar er zijn zoveel mooie verhalen, die leven in bedrijven.

Mensen die er al heel lang werken.

Mensen die er recent werken.

Mensen die peter- en meterschap, bijvoorbeeld, zijn van nieuwe medewerkers.

Mensen die, achter de schermen, zich ongelooflijk inzetten, op vrijwilligersvlak, bijvoorbeeld. Voor een jeugdvereniging. Of met mensen die kansarme kinderen begeleiden.

En dus, je hebt heel vaak, in een organisatie, hele mooie voorbeelden van menselijke waarde. Die eigenlijk zo naar boven kunnen gebracht worden.

En wat wij dan heel vaak doen, is die op zoek gaan, versterken. En heel mooi in beeld brengen, zowel in taal, als eventueel in beeld.

En dat geeft eigenlijk heel veel fierheid.

En je zou ervan versteld staan, Kevin, hoeveel mensen, of hoeveel organisaties, zo'n prachtige verhalen in hun organisatie hebben.

 

Nu, ik snap al...

Ik volg, hé. Je hebt een waarde. Je brengt die waarde terug op dat evenement. Voor de mensen, die al met die waarde gewend zijn, dat is heel herkenbaar.

Maar kan je daar echt een verandering neerzetten?

Neem dat voorbeeld van een fusie. Bij het ene bedrijf is authenticiteit echt een waarde. Neemt het andere bedrijf over. Dat leeft daar niet, authenticiteit.

Kan je in dat nieuwe bedrijf, door dat evenement, effectief die waarde gaan overbrengen?

 

Ja, natuurlijk: een evenement is niet een heiligmakend gegeven, hé. Een evenement is één van de facetten, binnen een langer communicatieverhaal, voor alle duidelijkheid. Maar het is door stelselmatig op te bouwen, dat dat lukt.

Nu, misschien even een brug bouwen, want heel dicht bij corporate culture, of organisatiecultuur, is leiderschap. En dan maken we eigenlijk automatisch de brug naar: wat is de rol van een leider, of een CEO? Of in zo'n fusie, een acquisitie: twee leiders, die bij elkaar komen.

Het is net dan dat een leider, een CEO bijvoorbeeld, het verschil kan maken en kan zeggen van: goed, beste mensen, we gaan een lang traject samen aan. We hebben deze acquisitie, bijvoorbeeld. En we zitten daar en daar, op die punten, zitten we al fantastisch goed. Maar dat en dat zijn werkpunten.

 

Het is ook authentiek om dat gewoon eerlijk te kunnen benoemen.

 

Ja, absoluut. Ik denk, dat mag ik wel vertellen. Een leider, of een leider van de toekomst, zijn leiders die zich, inderdaad, eventueel ook...

Die volledig in openheid zijn. Transparant. Die ook kunnen toegeven als er iets misloopt, bijvoorbeeld. Een moderne leider gaat mee met zijn organisatie. Maar kan vooral mee uitstippelen, de weg waar die organisatie naartoe gaat.

En dan creëer je natuurlijk ambassadeurs en gaan de mensen zeggen: daar wil ik in geloven. Niet alleen in die leider, in dat management, maar ook in die organisatie. En daar kan echt een evenement wel het verschil in maken.

Dat kan het begin van uw periode zijn. Mensen bij elkaar brengen, vertrouwen geven, informatie geven over, bijvoorbeeld, die acquisitie, of over dat transformatieproces.

Dat kan tussentijds zijn. Om een stand van zaken te geven. Zie, we hebben de voorbije zes maanden hierop gewerkt. En de komende negen maanden werken we daarop.

Of als een mogelijk sluitstuk. En dus, een evenement hoeft niet alleen op het einde te zijn, of bij het begin.

Maar is, zeker in die tussenperiode, een heel belangrijk gegeven, om mensen regelmatig te informeren. En te inspireren.

 

Ja, nu, jij als Tom hebt ook waardes. Jouw bureau, Push To Talk, heeft ook waardes. Jouw klant heeft er ook. Die zouden haaks tegenover elkaar kunnen staan. Hoe ga je daar dan mee om?

 

Dat is zeker in het begin, bij...

Als je zou samenwerken, zeker als we…

We werken heel vaak lange termijn, of heel lang, samen met partners, met onze klanten. Dan is het echt wel, in het begin, belangrijk om bij het eerste gesprek, dat vertrouwen te winnen, hopelijk. Maar ook dat heel duidelijk te stellen. Inderdaad, je zegt, wij hebben waarden. Als persoon heb ik waarden. Mijn bureau heeft waarden. De klant heeft waarden. Of het team waarmee we gaan samenwerken. En dat moet je heel hard op tafel leggen. En je weet dat wel: bepaalde mensen hebben andere waarden.

Dus, voor alle duidelijkheid: het is niet omdat iemand een andere waarde heeft, dat je niet meer door dezelfde deur kan gaan.

Maar, je gaat dat wel, van in het begin, heel duidelijk stellen. Omdat je net zo'n lange rit moet uitrijden dan. Maar de waarden die wij nastreven, zijn, inderdaad, liggen heel vaak samen bij het type klanten waarmee we werken.

Authenticiteit...

 

En is dat oorzaak of gevolg?

 

Ik denk dat dat vaak een oorzaak is, daar. Dat je dat eigenlijk probeert, al bij het begin. Dat is wie wij zijn, waar we voor staan. Dat soort projecten trekken we aan.

 

Dat je het net daarom aantrekt en binnenhaalt.

 

Voilà, ja.

Meer dan ooit werken wij, bijvoorbeeld, momenteel voor instituten. Het zijn dus niet alleen commerciële bedrijven waar we voor werken.

We werken momenteel voor een aantal ziekenhuizen, bijvoorbeeld. Ja, ook die hebben culturen. Ook die zoeken de toppers in hun vaksegmenten en in hun organisatie. Ook zij hebben commerciële, dat klinkt misschien wat raar, maar ook zij hebben commerciële doelstellingen.

 

Maar die zullen anders liggen, dan in de automotive of de fast moving goods.

 

Ja, daar is het vaak de patiënt. Die is daar het streefpunt.Allez, is het daar waar het allemaal om draait, dan. Dus dat is zeer nobel.

Dus die waarden voor die mensen die daar werken, zijn heel vaak bezig met, inderdaad, alles ten dienste stellen van die patiënt.

Dus moet een communicatie- of evenementenbureau van onze stijl, ook alles ten dienste stellen, van die waarde en die cultuur die er leeft, dan.

 

Een laatste vraag, om misschien mee te eindigen, hé.

Als je een evenement organiseert, daar komen ook heel veel risico's bij lopen. Dat loopt niet altijd, hoe je wilt dat dat loopt. Natuurlijk, als je met cultuur bezig bent, is het wel belangrijk dat dat goed loopt.

Hoe gaan jullie daarmee om?

 

Ja, sowieso weet je dat de cultuur, die wij zelf in onze organisatie, wij zijn heel hard bezig met veiligheid en preventie, dus mijn...

Trouwens, we merken sinds de aanslagen in 2016, dat meer en meer bedrijven daar ook mee bezig zijn. Dus, heel wat bedrijven komen bij ons aankloppen, om die cultuur die wij hebben, rond preventief nadenken over evenementen en de veiligheid daarrond, om die mee in het proces in te nemen.

Dus we zijn er heel dankbaar voor, dat we die kans kunnen krijgen, gegeven worden eigenlijk, om die cultuur die wij hebben, ten dienste te stellen van andere organisaties dan.

En dat heeft te maken met: open en transparant zijn is een cultuur. Dat heeft te maken met hoe wij budgetteren, open en transparant zijn. Hoe wij eventueel problemen, die er trouwens in elk traject komen...

In elk communicatie- of evenemententraject heb je altijd de wet van Murphy, die er ergens wel zweeft, ergens in die omgeving. Dus ja, je gaat ermee aan de slag. En in plaats van dat dan ergens te verdoezelen, gaan we daar op voorhand zeer duidelijk over communiceren. En gaan we eigenlijk ook vaak zeggen, en dat is ook een cultuur, gaan we eigenlijk zeggen van: zie, in dat traject dat we gaan rijden, die komende twee jaar, bijvoorbeeld, gaan we hier een kantelmoment hebben, bijvoorbeeld, hier gaan we waarschijnlijk mogelijk wel eens in een dipje zitten. Zeker als je een lang traject rijdt. Het team begint moe te worden. Het team begint het moeilijk te krijgen. Misschien gaan we budgettaire keuzes moeten maken. En dus eigenlijk is dat ook onze cultuur van: laten we er open en transparant over zijn. En laten we vooral preventief, op voorhand, nadenken van: die fase, want die gaat er toch komen. Je hebt...

Het is niet alleen euforie in zo'n fase.

Trouwens, dat is ook een heel belangrijk gegeven, in de klanten waar wij vaak voor werken, of de bedrijven. Het is: een evenement hoeft niet alleen maar een feest te zijn. Het gaat niet alleen over fijn samenbrengen. Het gaat vooral over informeren en mensen bij elkaar...

Zelfs als het moeilijk is.

 

Ja, want een evenement kan ook zijn heel slechte boodschap moeten brengen.

 

Ja, meer dan ooit zijn er bedrijven die afdankingen hebben, of die aan het herstructureren zijn, of in transformatie. Om door die…

Dat is zoals een boom snoeien, hé. Je moet even daardoor geraken, om dan, mettertijd, terug te groeien. Dus heel vaak zijn wij bezig voor organisaties en culturen, die bezig zijn met groeiverhalen. Maar het is niet altijd fijn en er moet soms een harde noot gekraakt worden.

En dan vind ik dat een evenement daar een perfecte boodschapper voor kan zijn. Een samenbrengen van mensen, om te informeren.

En dan komt die leider terug naar boven. Die leider zegt van: beste mensen, ik roep u bijeen, in de hoogdagen, als het fantastisch is. Maar ook soms, als het misschien moeilijker is. Want ik wil met jullie duidelijke communicatie hebben. En ik heb het goed met jullie voor. En dan denk ik, dat een bedrijf, of een organisatie, kan aantonen van: zie, zo gaan we een lange weg, een mooie rit uitrijden. En dan denk ik dat hun cultuur echt wel de juiste plaats is voor dit gegeven, dan.

 

Tom, dat is een mooie afsluiter. Dank je wel voor je komst naar de studio.

 

Graag gedaan, Kevin.

 

En u, beste kijker, bedankt voor het kijken en alweer tot volgende week.

 

Advertenties