Wetenschap achter netwerken

Netwerken is geen commerciële activiteit maar zit in ons DNA. Ik praat vandaag met Margriet de Groot over de wetenschap achter het networking.

Kevin Van der Straeten
Reageer op deze tv aflevering

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Ook beschikbaar als podcast:

Ook via podcast:

Listen on Google PodcastsListen on Apple PodcastsListen on Shopify

Transcript

Netwerken is geen commerciële activiteit maar zit in ons DNA. Ik praat vandaag met Margriet de Groot over de wetenschap achter het networking.

 

Dag Margriet, welkom in de studio.

 

Hoi.

 

Jij doet onderzoek rond networking. Hoe ben je daartoe gekomen?

 

Dat klopt. Een aantal jaren geleden, zo’n zes jaar geleden ben ik gestart met een product: Networkapp. Eigenlijk vanuit een soort persoonlijke frustratiedoor een gebrek aan mogelijkheden om gericht te netwerken. Binnen de Netwerkapp hadden we een mogelijkheid gecreëerd om mensen heel gemakkelijk een vraag te laten stellen. En anderen kunnen antwoord geven en dan komen ze goed en snel met elkaar in contact. Ik ontdekte toen alleen wel vrij snel dat veel mensen het moeilijk vinden om de juiste vraag te stellen.

 

Omdat ze gewoon niet weten wat ze willen.

 

Precies. En toen dacht ik, wat is netwerken nu eigenlijk. Je ziet heel veel mensen heel actief bezig met netwerken, nieuwe mensen ontmoeten. Als je ze vraagt waarom ze naar een event gaan dan is het vaak, ja, ik wil netwerken. Of er moet ruimte zijn om te netwerken. Maar toen dacht ik, wat is daarin handig en hoe kan ik mensen helpen vooral, zo is het begonnen, om dan de juiste vraag te stellen.

 

Wel, wat is dan…?

 

Toen kwam ik in contact met Gerrit Rooks. Dat is een docent, assistent-professor aan de TU Eindhoven. We hebben samen een keer een training verzorgd over netwerken en hij is gespecialiseerd in netwerken en netwerkgedrag. En sindsdien ben ik ook bij hem in onderzoek gekomen. Dus ik help nu mee met onderzoek. Om te kijken van, hoe kunnen we mensen nou echt daadwerkelijk helpen om slimmer te netwerken. En toen heb ik eigenlijk ontdekt dat netwerken een onderdeel is van je leven. Van ieders leven. En zoveel erover gelezen dat ik inmiddels wel dag en nacht bezig ben met het onderwerp.

 

Dus het is eigenlijk niet iets dat we echt puur commercieel doen maar wat we gewoon van nature doen dan.

 

Ja. En eigenlijk ook veel meer zouden moeten doen. Van nature zijn wij, mensen, sociale dieren. En dat is wel heel grappig om te zien: tegenwoordig zie je heel veel publicaties weer opkomen over evolutie en dergelijke. Evolutiepsychologie is een hot item op dit moment. En daar grijpen wij ook op terug in onze theorieën over netwerkgedrag.

 

Maar is dat dan het kuddegedrag?

 

Ja. Wat je ziet? Ik vraag weleens aan mensen: zijn wij nou kuddedieren of zijn wij groepsdieren? Zijn wij een kudde zebra’s of koeien? Of zijn we apen?

 

Ja, ik denk dan apen.

 

Dat is, inderdaad. Het is logisch om te denken aan apen. Maar er zit een heel groot verschil tussen kuddedieren en groepsdieren. Kuddedieren scholen samen vanuit een veiligheidsaspect. Als een stel zebra’s naast elkaar lopen denken ze niet: hé Piet loopt naast me. Nee, ze denken, er loopt er een naast me, dat is fijn, want als er strakseen leeuw komt, dan wordt hij opgegeten en ik misschien niet. Groepsdieren, zoals apen, zijn veel meer bezig met onderlinge processen samen. Je kent misschien filmpjes van Fons de Waal wel, een bekende onderzoeker.

 

Ja.

 

En met apenpsychologie en dergelijke, politics,chimpanzee politics, bezig is geweest. Groepsdieren zijn veel meer bezig met onderlinge relaties. En juist het kunnen herkennen van die onderlinge relaties is heel interessant als het gaat om het analyseren van netwerkgedrag. Wij zijn van nature gewoon sociale dieren. En we willen ook graag relaties hebben, en die hebben we ook nodig, om gelukkig te zijn.

 

Je zegt daarnet, we doen het te weinig.

 

Ja.

 

En we doen het ook niet altijd even goed.

 

Nee.

 

Hoe moet het dan wel?

 

Vanuit evolutie zijn we ermee uitgerust. Dus we zijn in staat om heel goed te netwerken. Maar we hebben vaak het idee dat we zoveel mogelijk mensen moeten ontmoeten. Maar als je kijkt naar mensen die succesvol zijn in hun werk, daar zijn allerlei onderzoeken geweest, dan zijn dat vaak mensen met hele gebalanceerde, gedifferentieerde netwerken, die ze ook nog eens goed onderhouden. En wat wij vaak niet doen, of wat veel mensen niet doen als ze gaan netwerken, is die netwerken onderhouden, en zorgen voor een gedifferentieerde samenstelling. Wat bedoel ik dan? Het is belangrijk om in je netwerk verschillende typen mensen te hebben. Mensen die jou steun geven op sociaal gebied. Maar ook bijvoorbeeld mensen die jou kennis kunnen bieden. Of iemand die jij kan bellen als je financieel hulp nodig hebt. Het is fijn om mensen te hebben die ambassadeur voor jou kunnen en willen zijn. Maar het is ook fijn dat jij zelf mensen kunt helpen die misschien jij weer coacht. Hoe diverser dat netwerk is om je heen, hoe succesvoller je vaak bent.

 

Zo heb ik er nog nooit over nagedacht eigenlijk.

 

Nee, dat doen weinig mensen. En dat is wat wij noemen een rijk netwerk. Een rijk gebalanceerd netwerk.

 

Dat je die mix van…

 

Die mix is heel belangrijk.

 

En je zei net ook, je moet dat netwerk ook verzorgen.

 

Ja.

 

Wat versta je daar dan onder?

 

Onderhouden.

 

Contacten?

 

Contacten onderhouden, eens een keer iemand bedanken die iets aardigs heeft gedaan voor jou. Vraag ik ook weleens aan mensen, wanneer is de laatste keer dat jij iemand uit je netwerk bedankt hebt voor een tip. Of voor een lead. Dat soort dingen. Gewoon echt teruggeven. Maar ook de wetenschap, Wat ik een interessant gegeven vond toen ik begon met dit te onderzoeken was, Dunbar's number. Dat is een nummer wat onderzocht is door een psycholoog in Amerika. Ik zal je de achtergrond nu even besparen, maar die kwam erachter dat wij als mens ongeveer 150 contacten kunnen onderhouden.

 

Dat is wat anders dan de duizend contacten die we op LinkedIn hebben.

 

Inderdaad. En daar heb je precies de crux te pakken. Die 150 is gerelateerd aan de omvang van ons brein. Dus meer kun jij eigenlijk niet bijbenen. Wat is dan slimmer om te doen? Ga je nou steedsheel veel nieuwe mensen zoeken en daaraan toevoegen? Of ga jij eens gewoon goed kijken naar die 150? - En daar selectief in, Nou, en dan bedenken van, is dat een rijk en gedifferentieerd netwerk? Zo niet, dan moet je misschien je 150 verschuiven en wat nieuwe mensen zoeken. En zo ja…

 

Dat is ook wel een gekke gedachte, hè. “Ik ga jou eruit gooien om…”

 

Je hoeft ze er niet uit te gooien want ze zitten er natuurlijk niet effectief in. Maar het gaat wel om: waar besteed jij je aandacht aan? Ik kwam bijvoorbeeld tot de ontdekking dat ik in mijn 150 een paar hele waardevolle contacten heb, die ik eigenlijk nooit spreek. En dat bedoel ik met onderhoud. Ik denk, dat is stom, die banden moet ik weer aanhalen. Dat is eigenlijk gewoon een slapend rijk netwerk wat ik gewoon volledig negeer.

 

Natuurlijk. Maar hoe vertaal je dit dan naar een evenement? Want als eventorganisatoren, en ook de gasten die komen: iedereen vindt het belangrijk om dan daar te gaan netwerken. Kun je dan met die learnings ook iets op een evenement gaan doen? Hoe pak je dat anders aan?

 

Nou, ik vind het heel interessant om mensen van tevoren veel meer het idee mee te geven, en erover na te laten denken, van, waarom wil je nou in feite netwerken. Wat ga je daar halen? Op een evenement is het momentum. En daar kom je mensen vaak bij toeval tegen. En dan brengt me dat wel weer terug bij die vraag, naar: wat is nou eigenlijk je vraag? Als je van tevoren eens wat meer zou nadenken over, hoe is mijn netwerk samengesteld, en wat wil ik bereiken. En dat kunnen ook hele kleine dingen zijn, hè. Stel, je wil een nieuwe baan. Ik noem maar iets. Dan kun je gewoon eens heel gericht naar jouw bestaand netwerk kijken van, oké, zijn er mensen die me daarmee kunnen helpen en wat mis ik dan nog. Als je weet wat je daarin mist, dan kun je op dat evenement wat gerichter die vraag stellen. Van, dit is wat ik graag zou willen. Of, ik ben op zoek naar iemand in een bepaalde branche. Mensen die heel veel contact leggen met verschillende mensen zijn niet per definitie hele goeie netwerkers.

 

De gladde verkoper die iedereen een handje gaat schudden.

 

De interessante netwerkers zijn de mensen die bijvoorbeeld haakjes kunnen onthouden. Wat wel een leuke is voor jou is bijvoorbeeld, ga eens veel sneller op zoek naar – we noemen dat – ‘uncoming commonalities’. Dat gaat over de onverwachte overeenkomsten. En wat een hele goeie netwerktechniek is, is dat je bijvoorbeeld op een evenement aan iemand niet zozeer gaat vragen van, wat doe je, of, kun je commercieel iets voor elkaar betekenen. Maar ga eens kijken of je gemeenschappelijke eigenschappen hebt. Stel. je houdt van duiken.

 

Ja, toevallig wel, ja.

 

Toevallig wel, hè. Ik ook. Nou, dat weet ik nou, daar ben ik toevallig net achter gekomen. De volgende keer weet ik, oh, die Kevin, die houdt van duiken.

 

Ja.

 

Dat is grappig. En dan hebben wij misschien een heel geanimeerd gesprek over het duiken. En de volgende keer weet jij wie ik ben. En onthoud je dat.

 

Onthouden, ja.

 

Want wij zijn die sociale dieren en sociale dieren zijn er voor geprogrammeerd om juist de sociale aspecten te onthouden. En dat maakt het veel makkelijker om ook in je persoonlijke netwerk te onthouden wie wie is.

 

Inderdaad. En dan misschien een app gebruiken zoals die van jullie, hè.

 

Ja. En daarna kun je dan met de Networkapp heel makkelijk je vraag stellen en onthouden wie wie was. En contact leggen en afspraken maken. En wat we daarin heel graag doen is zorgen dat mensen elkaar persoonlijk ontmoeten. Want die persoonlijke ontmoeting is zo belangrijk om te onthouden wie je was.

 

Ja, inderdaad. Oké, Margriet, dank voor al je kennis te delen over…

 

Graag gedaan. En bedankt voor het platform.

 

En u beste kijker, bedankt voor het kijken,en alweer tot volgende week.

Advertenties