Werkkostenregeling uitgelegd

De 'werkkostenregeling' heeft de Nederlandse eventsector in rep en roer gezet. Hoewel die rechtstreekse impact heeft op de evenementenbranche zijn er nog steeds heel wat eventbedrijven die niet weten hoe de vork in de steel zit. Ook bij de opdrachtgevers blijft er onduidelijkheid. Ik praat met expert Johan de Jong, van Deloitte, die antwoord geeft op de meest prangende vragen rond de werkkostenregeling.

10-09-2012 -  by Kevin Van der Straeten

Reageer op deze tv aflevering

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Transcript

Hallo, welkom bij weer een aflevering van eventplanner.tv. De 'werkkostenregeling' heeft de Nederlandse eventsector in rep en roer gezet. Hoewel die een rechtstreekse impact heeft op de evenementenbranche zijn er nog steeds heel wat eventbedrijven die niet weten hoe de vork in de steel zit. Ook bij de opdrachtgevers blijft er onduidelijkheid. Ik praat met expert Johan de Jong, van Deloitte, die antwoord geeft op de meest prangende vragen rond de werkkostenregeling.

 

Hallo Johan, welkom in de studio, we gaan het vandaag hebben over de werkkostenregeling, maar kan je voordat we daarmee starten eerst even kort kaderen?, waarover gaat het precies?


De werkkostenregeling, alles wat je als werkgever vergoedt of verstrekt aan de werknemers, daar zijn bepaalde fiscale regelingen voor, sommige vergoedingenverstrekkingen zijn vrijgesteld, andere zijn dat niet. We hebben heel veel van dat soort regeltjes in Nederland en de werkkostenregeling zou dat aantal regeltjes aanzienlijk moeten verminderen.

 

Ja, en hoe werkt dat dan precies?

 

We hebben eengroot aantal, zoals ik al zei, regeltjes, daar hebben we een streep doorheen gezet, het aantal regelingen met hele eigen voorwaarden dat is beperkt tot zeg maar negen, negen regelingen over reiskosten, studiekosten, congressen, seminars, van dat soort zaken. Daar geldt al een specifieke vrijstelling voor. Alles wat niet echt op een andere manier is vrijgesteld dat is in principe loon, en daar is een zogezegde vrije ruimte voor gecreëert, voor de werkgever. Die kan alles wat niet specifiek is vrijgesteld, in die vrije ruimte stoppen. Dus dat betekend in principe ook een personeelsfeest. Alleen de schatkist moet nog wat centjes hebben, dus die vrije ruimte is niet onbeperkt en die is beperkt tot 1,4% van de totale, cumulatieve loonsom van alle werknemers tesamen.

 

Dus eigenlijk, ik tel alle loonsommen van mijn werknemers op, en daar 1,4% van is dan die vrije ruimte.

 

Dat klopt. Ja.

 

OK. En daar kan je dan mee aan de slag,kan je dingen aan toekennen. En wat gebeurt er dan als je daarover gaat, over dat budget?

 

Ja, als je daar uiteindelijk overheen gaat is dat voor de schatkist geen ramp, want over het meerdere is 80%, zoals dat heet, eindheffing verschuldigd, een belasting die de werkgever moet afdragen, de werknemer merkt daar verder helemaal niets van. Het is een belasting die door de werkgever moet worden betaald.

 

Ja, er zijn een aantal uitzonderingen, zoals je net aangaf, eh je sprak al over studiedagen, congressen. Waar ligt dan precies die grens? Wat valt er zowiezo buiten, en wat niet?


Ehm, nou, een personeelsfeest op de klassieke manier, die valt niet onder de regeling die geld voor congressen of studiebijeenkomsten, het zogenaamde fun element staat daar voorop, en ja, dat is dan in pricipe loon. En de werkgever kan dan het bedrag wat daarmee gemoeid is in die vrije ruimte stoppen, en dan blijft het feest, als die ruimte voldoende is, verder onbelast. Zo als we zeiden, er zijn negen, zo ongeveer negen posten met een specifieke vrijstelling, alle overige posten, daar is de werkgever in principe vrij in, die kan in de vrije ruimte gestopt worden. Dat kan een personeelsfeest zijn, maar dat kan in pricipe ook een eindejaars uitkering zijn. Dar kan een vergoeding zijn die niet zakelijk is, die ruimte, het heet niet voor niets vrije ruimte, die is ook echt vrij.

 

Maar is dat niet heel erg voor discussie vatbaar, want inderdaad, je kan een feestje organiseren omwille van de fun factor, maar dat kan evengoed een reden achter zitten van ja hoe krijg ik de neuzen in dezelfde richting?

 

Als je een evenement organiseerd waarvan je zou kunnen zeggen, ja dat heeft eigenlijk een tweeledig karakter, het loopt wat door elkaar heen, ja dan komt het er eigenlijk toch wel op aan van hoe heb je dat nou gemotiveerd, wat voor idee zit er achter, wat gebeurt er op dat evenement zelf, wat wil je er later mee doen, als je dat aannemelijk weet te maken dat het toch vooral zakelijke motieven en redenen zijn dan kan het zo zijn dat zo'n feest helemaal als een zakelijk evenement wordt gezien.

 

Wie beslist dat dan?

 

Ja, uiteindelijk beslis je dat als werkgever, en dan kan een inspecteur dat later aanvechten. En daarom is het ook belangrijk dat je, laten we zeggen, allerlei documentatie rondom dat evenement, dat je dat ook bewaart, zodat je later, als daar discussie over ontstaat nog een keer kan laten zien wat nou echt de bedoeling was. In de praktijk zal het bij dit soort evenementen vaak door elkaar lopen en dan zal het in een groot aantal van de gevallen, naar goed Nederlands gebruik, uitlopen op 50/50, waarbij dan wordt gezegt van, nou kijk 50% dat is zakelijk en 50% dat is loon. Nou ja goed dan kan dat laatste gedeelte eventueel aan de vrije ruimte worden toegewezen.

 

De Nederlanse wetgever heeft ook een onderscheid gemaakt tussen evenementen die op de werkplek plaatvinden, en daarbuiten, las ik in de literatuur? Hoe zit dat precies in elkaar?


Ja, het begrip werkplek is iets nieuws in de werkkostenregeling, dat wil zeggen, in fiscale zin. Ja, voorzieningen rond de werkplek, ook al heb je daat mischien ook privè profijt van in die zin, ik denk aan een telefoon, denk aan een internetverbinding, over het algemeen kun je dat niet privè gebruiken. Ja alles wat werkplekgerelateerd is,daar is gezegt, als je daar enig voordeel van hebt, dan kennen we daar fiscaal toch geen waarde aan toe. Dan is de waarde dus met andere woorden, nul. En de werkplek is in dit geval, laten we zeggen, het gebied, de plek waar je als werkgever vanuit de Arbeidsomstandighedenwet verantwoordelijk voor bent. Dat kan dus zijn, het kantoorgebouw, maar dat kan ook zijn het parkeerterrein wat bij het gebouw hoort, wat bij het bedrijfsterrein hoort, want ook daar is een werkgever verantwoordelijk voor. En alles wat je dan aan voorzieningen en alles wat je op de werkplek hebt, daarvoor geldt dan dat het fiscaal op nul wordt gewaardeerd.

 

Maar als je dan puur de evenementensector gaat kijken, en je zou zeggen, ik organiseer een drink omwille van een jubileum van iemand, en je organiseert het op de werkplek, dan zou het niet, fiscaal, gezien worden, maar als je het op een andere plek doet, dan weer wel?


Klopt, want laten we zeggen als je het hebt over een evenement dan gaat het om eten en drinken en nou, daarvan is ook gezegt, met name als het om situaties waar het niet gaat om echt een dinner of echt een lunch, dan heeft men het over en dan gaat het om consumpties op de werkplek, en daar staat ook een nihilwaardering voor. En dus als je een jubileum op je kantoor organiseert en je nodigt daar mensen voor uit, alle hapjes, drankjes enzovoort, die vallen feitelijk onder de vrijstelling die daarvoor geldt.

 

Maar dan is die regeling goed voor bijvoorbeeld standverhuurders enzovoort, maar minder goed voor lokatieaanbieders?


Ja, je zou ook wellicht kunnen bedenken dat als je een parkeerterrein hebt wat tot je bedrijfsterrein behoort, dat je daar bijvoorbeeld een tent laat opzetten om een personeelsfeest te organiseren. Of dat dan ook werkt, ja, het is een nieuwe regelgeving, dat zal de tijd moeten leren, maar wij denken dat het op zichzelf verdedigbaar is, gelet op het feit dat de werkgever daar verantwoordelijk is vanuit de arbeidsomstandighedenwet voor dat terrein, al zet je daar een tent op, dat dat niet die vrijstelling verder aantast.

 

Is er ook een impact voor Belgische bedrijven die op de Nederlandse markt actief zijn, of omgekeerd, de Nederlandse bedrijven in België?

 

Nou ja, als je het dan hebt over een bedrijf uit de evenementensector dat ook in Nederland opdrachten heeft, ja die zou daar met zijn opdrachtgevers in Nederland eens van gedachten kunnen wisselen over hoe ze dat fiscaal in een zo goed mogelijk vat gieten. Dat wil zeggen dat de onderbouwig,de reden van het evenement, hoe moet de factuur eruit zien, dat dat allemaal is afgestemd op de Nederlandse spelregels, en met name in dit verband ook, op de werkkostenregeling.

 

Dan wil ik je heel hartelijk bedanken voor je komst naar de studio om doe informatie met ons te delen.

 

Graag gedaan.

Nieuwsbrief

Advertenties