"Persoonlijk contact essentieel, maar events zullen kleiner worden"

"Persoonlijk contact essentieel, maar events zullen kleiner worden"

Ondanks de coronacrisis zullen events ook in de toekomst een essentieel instrument blijven in de communicatie tussen bedrijven en hun klanten. Bedrijven mikken wel op kleinere evenementen, meer regionale spreiding en een combinatie tussen fysieke en online events. Dat blijkt uit een enquête van We People.


We People hield een enquête onder CEO's, marketing- en communicatiedirecteurs, eventmanagers en sales verantwoordelijken. Daarin peilde ze naar de corona-impact op de geplande events van het bedrijf en vroeg ze hoe de toekomstige eventstrategie er zou uitzien. Ruim 850 respondenten namen tussen 26 maart en 15 april deel aan de bevraging.

 


Uitstel is geen afstel

De enquête peilde bij de bedrijven hoe ze omgaan met hun reeds geplande events. 62% van de bedrijven gaat ervan uit dat er vanaf september weer evenementen georganiseerd mogen worden. Het gaat daarbij zowel om de reeds geplande events vanaf september, als evenementen uit de huidige periode die werden uitgesteld tot het najaar. Bijna 29% van de ondervraagden verwacht een grote economische weerslag van de crisis, met besparingen tot gevolg, waardoor events on hold worden gezet.


Heel wat organisaties zijn intussen overgeschakeld op online formats ter vervanging van de geplande congressen, seminaries of workshops. Liefst driekwart van de ondervraagden geeft aan dat ze ook in de toekomst een mix willen van live events, gecombineerd met online formats. Dat geldt trouwens evenzeer voor de personeelsevents: 72% wil daarvoor een combinatie van live en online events. Daarbij zouden events met focus op overdracht van informatie, en met voornamelijk éénrichtingsverkeer vervangen worden door een online format. 

 


Events zijn essentieel om een community te bouwen

Events zullen dus belangrijk blijven in de communicatiemix van een onderneming. WePeople polste naar de belangrijkste argumenten om events te blijven organiseren. Menselijke interactie en het delen van ervaringen om zo een community te versterken scoort het hoogst (72%). Ook branding en de identiteit en waarden van een bedrijf uitdragen (58%) en informatie doorgeven over het bedrijf, zijn objectieven, producten en services (40%) blijven belangrijke doelstellingen. Andere motieven zijn sales en netwerking (27%) en het aanbieden van unieke ervaringen aan klanten (22%).

 


Naar een nieuwe eventstrategie

In de bevraging peilde het agentschap ook naar de toekomstige eventstrategie. Uit de antwoorden blijkt duidelijk dat bedrijven van plan zijn om hun evenementen straks op een andere manier te organiseren. 26% wil meerdere events met een kleiner aantal deelnemers organiseren in plaats van het gebruikelijke grote evenement met honderden aanwezigen. 18% overweegt om de evenementen meer te spreiden in de tijd, om zo minder afhankelijk te zijn van externe factoren. 10% ziet heil in het organiseren van meerdere regionale evenementen in plaats van één groot nationaal event. 


Bedrijven denken ook al na over de inhoudelijke invulling van hun evenement. Barbara Stevens van WePeople: "We merken duidelijk dat bedrijven geloven in face-to-face contacten en dat ze hun klanten in de toekomst gerichter willen benaderen. Deze crisis doet ons beseffen hoe waardevol menselijk contact is, zowel op persoonlijk vlak als met het oog op sales en marketing. 44% van de respondenten geeft ook aan dat ze meer aandacht willen geven aan de boodschap die ze willen uitdragen tijdens het evenement en aan authentiek menselijk contact. Less is more, dus."

 


Blijven communiceren is de uitdaging

"In elk geval is de uitdaging vandaag om als organisatie te blijven communiceren, met je klanten en stakeholders, en met je medewerkers", stelt Michiel Vanderheyden van WePeople. "De vraag waar elk bedrijf voor staat is hoe je contact kan onderhouden in een periode zonder fysieke events en met welke creatieve oplossingen, zowel online als offline, je de band kan versterken. Nog meer dan vroeger is het belangrijk om dit strategisch aan te pakken: zoeken naar de juiste inhoud in de juiste vorm via het juiste medium. Zoals een reeks kleine momenten die bijblijven en zo de band met de stakeholder versterken én de juiste waarden uitstralen."


"Vandaag is het geschikte moment om daarover na te denken. Het uitstellen van een evenement hoeft niet te betekenen dat alle contact wegvalt, integendeel. Meer dan ooit kan je je via een slimme mix van online, social en live communicatie positioneren naar zowel medewerkers, klanten als prospecten. Uit het oog is - zeker vandaag - uit het hart: werk daarom een strategische campagne uit die juist inspeelt op de huidige situatie en tegelijkertijd perspectief geeft. Zo toon je daadkracht en visie.", besluiten Michiel Vanderheyden en Barbara Stevens.

Reageer

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Anne-marie Van Mele
Anne-marie Van Mele
New|2020-05-11 - 12:16u

een uitstekend document om ons terug op weg te helpen zelfs als kleine vzw.

Lees ook

De ultieme gids voor het vinden van eventlocaties voor eventplanners

De ultieme gids voor het vinden van eventlocaties voor eventplanners

De opkomst van tegen-huwelijksaanzoeken

De opkomst van tegen-huwelijksaanzoeken

Advertenties