Norm elektrische installaties evenementen gepubliceerd

Norm elektrische installaties evenementen gepubliceerd

NEN heeft onlangs NEN 8020-20 'Evenementen - Elektrische installaties' gepubliceerd. Deze norm maakt het mogelijk veilige, doelmatige en goed functionerende elektrische installaties op evenementen te realiseren.

 

Het maakt daarbij niet uit of een evenement uren, dagen of maanden duurt, binnen of buiten plaatsvindt of in de zomer of winter. Ook wordt geen onderscheid gemaakt tussen evenementen die voor tientallen of duizenden mensen worden georganiseerd.

 

Veilig

NEN 8020-20:2011 maakt het mogelijk om bij verwacht gebruik van elektrische installaties de veiligheid te verzekeren van personen, dieren en bezittingen. Deze norm is gebaseerd op NEN 1010:2007 'Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties'. In de evenementenindustrie zijn de belangrijke risico's elektrische schok, brandgevaar en calamiteiten. In de hoofdstukken 5 en 6 van de norm worden beschermingsmaatregelen en noodzakelijke beveiligingen voorgeschreven voor een veilig gebruik van de installaties. Noodzakelijke voorzieningen, zoals schakelen, bedienen en scheiden voor een veilige bedrijfsvoering worden in hoofdstuk 7 besproken. De werkwijze en materiaalkeuze, zoals bij evenementen gebruikelijk, komen in hoofdstuk 8 aan bod. Bepalingen voor noodverlichting en noodvoorzieningen voor ontruiming staan in hoofdstuk 9.

 

Vakmanschap

NEN 8020-20 is ook van toepassing op elektrisch materieel in elektrische voorzieningen, zoals apparaten, toestellen, verdeelinrichtingen, geluidsinstallaties en dergelijke. De norm is van toepassing voor zover voor deze voorzieningen geen specifieke normen bestaan. Gaat het om elektrisch materieel waarvoor specifieke normen bestaan, dan geldt NEN 8020-20 alleen voor de keuze en de juiste toepassing. Dit betreft ook samengebouwd elektrisch materieel waarvan de afzonderlijke delen aan de van toepassing zijnde productnormen voldoen. Bij afwijking van de norm moet worden aangetoond door berekeningen dat de elektrische installaties veilig functioneren. Nog meer dan bij gebouwgebonden installaties geldt bij evenementen dat goed vakmanschap een grote rol speelt bij het realiseren van deze elektrische installaties.

www.nen.nl

Reageer op dit artikel

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Lees ook

Advertenties

In de kijker

Nieuwsbrief

Nieuws

EVENTPLANNER - Kevin Van der Straeten Bestel nu!

Vacatures