Zo vraag je het voorschot van de Vlaamse overheid aan voor je evenement

Zo vraag je het voorschot van de Vlaamse overheid aan voor je evenement

Organisatoren kunnen vanaf maandag 7/9 een aanvraag indienen voor een terugbetaalbaar voorschot tot 800.000 euro.


Dat de steunmaatregel er zou komen werd eerder beslist, maar vanaf nu kun je de steun ook effectief aanvragen via het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). "De evenementensector zit in de hoek waar de klappen vallen, dat is bekend. Maar nu evenementen weer mogen - met beperkingen - wil de Vlaamse overheid een zetje geven. Met het oog op jobs", zegt minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) aan VRT NWS. Tot 60% van de kosten

Het terugbetaalbaar voorschot bedraagt maximum 60% van de totale kost van het evenement (exclusief voeding en drank) en is beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen - minimaal € 25.000 euro en maximaal € 800.000.


De verplichting tot terugbetaling vervalt indien het event niet mag doorgaan omwille van een beslissing van de nationale veiligheidsraad, of de Vlaamse overheid of een provinciale of regionale lockdown, die evenementen verbiedt in het kader van de maatregelen naar aanleiding van Covid-19. Dan kan de steunaanvrager de steun definitief krijgen, beperkt tot de niet recupereerbare kosten en onvermijdbare facturen. Het bedrijfseconomische risico wordt niet afgedekt: als het evenement verlieslatend was, moet de steun terugbetaald worden. Voorwaarden

De steunaanvrager is een onderneming met een van de volgende rechtsvormen:

 • een natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitvoert
 • een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht;
 • een vereniging zonder winstoogmerk
 • een buitenlandse onderneming met een statuut dat gelijkwaardig is aan de rechtsvormen hierboven


De onderneming heeft bovendien een operationele exploitatiezetel in België indien het evenement plaats vindt in het Vlaams Gewest, of een operationele exploitatiezetel in het Vlaams Gewest indien het evenement plaats vindt in het Brussels Gewest. Een belangrijke voorwaarde is dat de onderneming geen onderneming in moeilijkheden was op 31 december 2019. 


Voor het evenement zelf gelden deze voorwaarden:

 • het evenement moet plaats vinden in het Vlaams Gewest of in het Brussels Gewest
 • het moet bijdragen tot de heropstart van de volledige Vlaamse evenementensector via het actief creëren van omzet, toegevoegde waarde en directe en indirecte tewerkstelling (bij de steunaanvrager zelf én bij onderaannemers die aan het evenement meewerken)
 • moet een rendabel business plan kunnen voorleggen
 • verder dient de organisatie over voldoende financiering beschikken om georganiseerd te worden, inclusief de gevraagde steun
 • en moet het event de richtlijnen kunnen naleven van de nationale veiligheidsraad, de Vlaamse, provinciale of lokale overheid. De steunaanvrager voegt bij zijn aanvraag de groene score van de CERM-scan toe, en, afhankelijk van de aantallen, een uitzondering hierop op basis van artikel 12 van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken

De dag waarop het evenement doorgaat, of de eerste dag van een samenhangende reeks van evenementen, valt na de datum van de indiening van de steunaanvraag.


De volledige lijst met voorwaarden kun je hier raadplegen.Niet gratis

In ruil voor de steun is de steunaanvrager, naar analogie met de waarborgpremie, een vergoeding verschuldigd van 2%. VLAIO betaalt 2% van de toegekende steun niet uit. Dit ingehouden bedrag moet door de steunaanvrager wel terugbetaald worden aan het Agentschap Innoveren & Ondernemen als het evenement doorgaat.


Als het event doorgaat zal de ondernemer het voorschot terugbetalen binnen de drie maanden na het event. Voor een evenementenreeks, waarbij bijvoorbeeld enkele evenementen doorgingen en andere niet, wordt een proportionele verdeling gemaakt van het terug te betalen bedrag (bijvoorbeeld 10 concerten waarvan er zes doorgingen en vier niet, dan wordt 6/10de van het voorschot terugbetaald).Hoe aanvragen

Er komen twee oproepen:


Oproep 1 voor evenementen die starten in 2020

 • Indienen is mogelijk vanaf maandag 7 september. De uiterlijke indieningsdatum is 2 oktober 2020, 12 uur.


Oproep 2 voor evenementen die plaatsvinden tussen 1 januari 2021 en 1 oktober 2021

 • Indienen is mogelijk vanaf vrijdag 5 oktober 2020. De uiterlijke indieningsdatum is maandag 9 november 2020, 12.00 uur.

De hoofdorganisator dient in en zal ook het voorschot ontvangen.


Aanvragen kan via de roze knop 'aanvragen' op deze pagina

Bron: VLAIO, VRT

Reageer

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Lees ook

Bezoekers Cirque@Taque betalen cashless via Event Reservation

Bezoekers Cirque@Taque betalen cashless via Event Reservation

'Duurzame naambadges', kan dat eigenlijk wel? Dit zijn de 5 mogelijkheden

'Duurzame naambadges', kan dat eigenlijk wel? Dit zijn de 5 mogelijkheden

Altijd als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen bij al je eventleveranciers en -locaties

Altijd als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen bij al je eventleveranciers en -locaties

Advertenties