Paritair Comité voor Belgische eventsector op komst

Paritair Comité voor Belgische eventsector op komst

De Belgische vakverenigingen BESA en Febelux nemen het initiatief om een Paritair Comité voor de Belgische eventsector op te richten. "We hebben nood aan een eigen Paritair Comité."


Met het oog op de oprichting van het Paritair Comité hebben BESA (toeleveranciers voor de eventsector) en Febelux (organisatoren en dienstverleners) de 'Confederation Events' (CE) opgericht en een samenwerkingsovereenkomst met UNIZO gesloten. UNIZO engageert zich om CE bij het doorlopen van dit traject te ondersteunen en te begeleiden met haar expertise.


We moeten meer zichtbaar en herkenbaar worden als een volwaardige eigen sector, over alle diversiteit heen.


"We moeten meer zichtbaar en herkenbaar worden als een volwaardige eigen sector, over alle diversiteit heen", aldus Juul Van Gils, vertegenwoordiger binnen CE namens Febelux. "De krachten bundelen, meer eenheid creëren en een duidelijke vertegenwoordiger hebben ten aanzien van de beleidsmakers, zijn de aansluitende ambities."


BESA en Febelux maken overigens, net als sectororganisatie BECAS (cateringbedrijven), deel uit van een sectorale task force waar, onder impuls van federatie ACC Belgium (eventbureaus en communicatiebedrijven), wordt gewerkt aan een nog bredere, gezamenlijke belangenbehartiging. Wellicht treden BECAS en ACC Belgium later ook nog toe tot de nieuwe confederatie zodat de volledige sector vertegenwoordigd wordt, maar vooralsnog is dat niet het geval.


"De eventsector is bijzonder groot, maar ook heel divers. Daardoor opereren we momenteel in te veel te gespreide slagorde opereren en klinken we ook onvoldoende als één stem ten aanzien van de beleidsmakers. Een doelgericht overheidsbeleid, op maat van onze sector en bedrijven voeren is in de huidige omstandigheden dan ook erg moeilijk, voelen we sinds het uitbreken van de coronacrisis bijzonder scherp aan", legt Emile de Cartier, voorzitter van Confederation Events uit. "We moeten ons meer en beter verenigen, en tot een gemeenschappelijke noemer komen voor de verschillende beroepen binnen onze sector. Hét middel om daartoe te komen is volgens ons de oprichting van een eigen Paritair Comité, dat ons op de kaart zet. De oprichting van Confederation Events staat geheel in functie hiervan. We rekenen op de inzet van UNIZO om onze ambitie te realiseren." 


Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO: "Bij UNIZO zien en beseffen we heel goed dat de eventsector bijzonder zwaar getroffen wordt door de coronacrisis. Veerkracht, creativiteit en inzet vormen de krachten van deze sector. Maar de versnippering van die krachten over een breed scala van beroepen, van cateraars over organisatoren, podiumbouwers, technici tot onthaalmedewerkers... maakt de sector ook extra kwetsbaar, zeker wanneer er gezamenlijke belangen moeten worden verdedigd en de sector met één stem moet worden vertegenwoordigd. Met onze expertise bij UNIZO, als verdediger van een grote diversiteit aan ondernemers en sectoren, gaan we Confederation Events ondersteunen en begeleiden naar die gemeenschappelijke noemer, of Paritair Comité, die de sector wil realiseren."

Reageer

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Lees ook

Doorbraak voor ticketverkoop: Wat Ticketmaster's nieuwe toezegging betekent

Doorbraak voor ticketverkoop: Wat Ticketmaster's nieuwe toezegging betekent

Top 7 uitdagingen bij het organiseren van evenementen en hoe je ze overwint

Top 7 uitdagingen bij het organiseren van evenementen en hoe je ze overwint

Sectoronderzoek: vul de Event Confederation enquête in

Sectoronderzoek: vul de Event Confederation enquête in

Advertenties