Column: Stappen in evenementenveiligheid

Column: Stappen in evenementenveiligheid

Evenementenveiligheid. Een onderdeel van het organiseren van een evenement. Hoe neem je de juiste stappen om te komen tot een (meer) veilig evenement als gemeente, hulpdienst en organisator?

 

In mijn vorige column stond ik stil bij de basis van evenementenveiligheid; de crisisbeheersing aan de hand van drie kernvragen. Helder moet zijn wat de risico's zijn, voordat je er capaciteiten tegenoverstelt of zelfs plannen gaat vormgeven.

 

De Handreiking Evenementenveiligheid richt zich op het verlenen van de evenementenvergunning door de gemeente en het (integraal) adviseren van de hulpdiensten (politie, brandweer en GHOR) aan de gemeente bij een evenement. De organisator is indirect de doelgroep van de handreiking, omdat de werkwijze van de gemeente en hulpdiensten onlosmakelijk verbonden is met die van de organisator. De handreiking heeft als focus een risicovol evenement, namelijk:

  • een voorzienbare of onvoorzienbare gebeurtenis, die toegankelijk is voor een verzameling mensen, plaats heeft binnen een bepaalde tijd en binnen een bepaalde omgeving
  • waarbij het (zeer) waarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risicoes voor de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en
  • maatregelen of voorzieningen vergt van het daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken. 

Bron: Handreiking Evenementenveiligheid, Infopunt Veiligheid

 

Lang niet elk evenement voldoet aan bovenstaande omschrijving. De buurtbarbecue is toch anders als de Wandel4daagse van Nijmegen of de kroning van Willem Alexander op Koninginnedag. Hierom is het van belang te komen tot een bepaalde werkwijze die de juiste informatie koppelt aan de juiste stappen. De stappen die te doorlopen zijn bij evenementenveiligheid:

 

 

Bron: Kennispublicatie Evenementenveiligheid, Infopunt Veiligheid.

 

Bovengenoemde zeven stappen dienen leidend te zijn in de aanpak bij evenementenveiligheid. Het gaat in deze column te ver om alle stappen te doorlopen, maar het meest belangrijke is de volgtijdelijkheid van deze stappen en het borgen van deze werkwijze in een lokaal/regionaal evenementenveiligheidsbeleid. De volgtijdelijkheid brengt met zich mee, dat per stap de vraag moet worden gesteld: 'welke informatie is minimaal nodig om een vervolgstap uit te kunnen voeren?' De vervolgvraag daarop is: 'wie zorgt voor deze informatie en wie ontvangt het?' Het kan daarom ook zijn dat bij stap één (aanvragen vergunning), al informatie wordt opgevraagd die bij stap drie pas nodig is. Voor de inhoudelijke beschrijving kun je kijken in de Kennispublicatie Evenementenveiligheid (samenvatting) of de Handreiking Evenementenveiligheid zelf.

 

In mijn volgende columns zal ik de verschillende stappen specifiek aan bod laten komen en sta ik ook stil bij verschillende subthema's, zoals sociale media en evenementenveiligheid.

 

Mijn vraag aan jullie is: doorlopen jullie deze stappen in de praktijk en zo niet, waarom niet? En: verschilt dit per gemeente/regio of werken jullie uniform?

Reageer op dit artikel

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Lees ook

Advertenties

In de kijker

Nieuwsbrief

Nieuws

EVENTPLANNER - Kevin Van der Straeten Bestel nu!

Vacatures