Leg nieuwe contacten

Iedereen kent het wel: een netwerkevent waar je niemand kent. Hoe leg je nieuwe contacten? Het antwoord: body language. Ann Baeke van Expert Academy legt uit hoe het werkt.

05-08-2013 -  by Kevin Van der Straeten

Reageer op deze tv aflevering

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Transcript

Iedereen kent het wel: een netwerkevent waar je niemand kent. Hoe leg je nieuwe contacten? Het antwoord: body language. Ann Baeke van Expert Academy legt uit hoe het werkt.

 

Dag Ann. Welkom in onze studio.

 

Dag Kevin.

 

Vandaag praten we over lichaamstaal. Wat moet ik daar precies onder verstaan?

 

Lichaamstaal is eigenlijk de houding die (dat) je met je lichaam aanneemt waardoor (dat) je een bepaald effect hebt op de personen met wie je aan het praten bent ; of sowieso in de ruimte waar je zit, heb je dan een bepaald effect.

 

En dat gaat dan over houding, gelaatsuitdrukkingen,...

 

Ja. Lichaamstaal is enerzijds uw lichaam zelf, de houding, hoe dat je zit of staat. Bij lichaamshouding – of lichaamstaal - wordt soms ook voor een stuk de stem meegenomen; de hoogte van de stem, het volume van de stem, timbre, frequentie, al die zaken.

 

En hoe belangrijk is dat eigenlijk in communicatie?

 

Wat denk je? Wat denk je... hoe belangrijk zou dat kunnen zijn? Als ge [dat in] percentages zou omzetten, wat denk je dat ongeveer het effect is van uw lichaamstaal in een gesprek, in het overbrengen van een boodschap bij iemand?

 

Och, vanuit mijn ervaring met tv te werken weet ik dat dat relatief belangrijk is. Ik zou zeggen 60-70 percent.

 

Ja, als ge uw lichaamstaal en de stem samenneemt dan kom je op een nog hoger getal uit. [Uw] De lichaamstaal op zich is 55 percent. Dus heeft 55 percent effect op het kunnen overbrengen van uw boodschap naar iemand anders. Als ge daar de stem nog bijneemt, kom er nog eens 38 percent bij.

 

Maar dan schiet er eigenlijk niet meer zoveel over voor wat je precies zegt.

 

Nee. Uw woorden, uw inhoud is eigenlijk maar 7 percent van het hele plaatje. Dus dat is heel weinig. Mensen gaan niet zo zeer luisteren naar de woorden die (dat) je zegt, maar de manier waarop je dat brengt, via uw lichaamshouding en uw stem.

 

OK. Maar ik had het in de intro van deze aflevering erover dat we het vandaag gingen hebben over netwerkrecepties waar je niemand kent, hoe dat je in contact met anderen komt. Maar wat heeft dat dan precies met lichaamshouding te maken?

 

Wel. Stel je voor dat je op een receptie bent en de bedoeling van een receptie is dat je contacten legt met andere mensen, dat je relaties opbouwt eventueel om daar later zaken mee te kunnen doen. Je ziet ergens een groepje staan van mensen waarvan je denkt van h’m, tiens, daar zou ik toch wel graag mee in contact komen; met die mensen wil ik wel praten. Nu, op zich is dat niet niet zo evident om u daar ineens te gaan tussen zetten, da’s niet zo leuk...

 

Nee, want meestal zie je dan dat mensen in een hoekje aan de kant van de zaal blijven staan...

 

En een muurbloempje te wezen... daar kom je natuurlijk niet ver mee. Het beste wat je dan kan doen, is dat groepje, waar jouw voorkeur naar uit gaat, daarop toestappen. En daar gewoon eventjes gaan bijstaan, zonder eigenlijk in het begin veel te zeggen. Maar wel goed te letten op de lichaamshouding van de mensen in dat groepje. Als je gaat kijken, ga je merken (dat) als die mensen in een goed contact zijn met elkaar dat ze ongeveer dezelfde lichaamshouding hebben aangenomen. Dus het kan best zijn dat er mensen zijn die met hun benen gekruist ergens staan, of met hun armen over elkaar, of ze houden een glas vast – dat heb je natuurlijk ook heel dikwijls op een receptie - probeer dat zo veel mogelijk te kopiëren. Dus probeer jouw lichaamshouding aan te passen, hetzelfde te gaan doen als wat (dat) de rest in dat groepje doet....

 

Maar als je bij zo'n groepje komt staan, bij mensen die je niet kent, wordt het dan niet zeer vreemd dat je daar die mensen gewoon staat na te doen?

 

Ja, ge moet niet natuurlijk elke beweging dat die mensen doen, gaan overnemen. Het is niet dat je zo van die dingen gaat doen. Je moet er geen karikatuur van maken. Maar probeer de algemene basishouding die daar in de groep aanwezig is - en de mensen gaan echt niet zo heel vaak van houding veranderen – probeer die over te nemen. Je moet natuurlijk niet, als er iemand een uitleg staat te geven en met zijn handen mee die uitleg ondersteunt, dat hoef je niet allemaal na te doen. Het is de algemene basishouding, die neem jij ook aan.

 

Oké. Ik doe dat. Welk effect kan ik dan verwachten?

 

Wel, mensen willen graag in contact komen met mensen die min of meer op hen gelijken. Mensen voelen zich veiliger als ze met iemand contact kunnen maken die ongeveer hetzelfde eruit ziet of hetzelfde doet als zij. In grote mate natuurlijk. Je hoeft niet te veel in detail te gaan. En vandaar, als ij de lichaamshouding gaat kopiëren van de persoon waarmee je in gesprek wil komen, gaat die zich vertrouwder voelen met u, gaat die zich meer op zijn gemak voelen en dan sneller me jou contact zoeken.

 

Maar is dat een soort 'rapport' maken?

 

Ja, het is een rapport maken, een overeenkomst van hé ik doe hetzelfde als jij, je kan mij vertrouwen, alles is oké. Daar komt het eigenlijk op neer.

 

Maar stel dat je dan op dat punt bent, dan sta je nog altijd maar gewoon aan de zijkant mee bij dat groepje...

 

Ja, dus je hebt die lichaamshouding overgenomen, dan ga je merken - hoogst waarschijnlijk was er al iemand aan het praten op het moment dat je erbij komt - na een tijdje gaan de mensen zich ook naar jou keren omdat ze zich comfortabel voelen in jouw gezelschap en dan gaan ze mogelijk ook een vraag stellen aan jou. Op zo’n netwerk wordt er dan vaak gevraagd van wat doe jij, waarom ben je hier, of (iets) dergelijks. En dan weet je (van) er is aandacht voor mij, ik kan nu mijn verhaal beginnen vertellen. Als je in zo’n groep er tussenkomt en je neemt niet de lichaamshouding over en je begint direct te praten, gaan mensen zich al eerder afkerig van jou opstellen. Dus het is goed om even te wachten, lichaamshouding over te nemen. Als ze een vraag stellen. Perfect, ga daarop in. Als je merkt dat er geen vraag wordt gesteld, wel die lichaamshouding blijven bewaren, dus kopiëren, en eventueel - zoals dat jij nu doet – beginnen knikken als mensen iets zeggen; dat helpt ook. En dan kom je sowieso mee in het gesprek.

 

Maar je spreekt nu heel specifiek over een groepje van mensen. Doe je dat ook bij een individu? Als je zegt, god daar loopt iemand rond. Ik zou die persoon wel eens willen spreken...

 

Ja, het is eigenlijk een beetje zoals (dat) wij hier nu zitten, he. Dat is ook een contact met een individu. Ik merk dat wij al min of meer hetzelfde zitten als je naar onze benen kijkt. Onze handen zijn iets anders, maar jij bent ook heel ondersteunend aan het knikken, ik doe dat ook bij jou, er is oogcontact, dus...

 

En dat is dan opnieuw 'rapport'.

 

Ja.

 

Kan je dat ook eens een keer uitleggen? Wat is 'rapport' eigenlijk?

 

Ja, rapport is eigenlijk dat je een heel goed contact hebt met mensen. Rapport is er eigenlijk voor zorgen dat de andere persoon zich begrepen voelt door jou. Dat die zich veilig voelt en vertrouwd voelt bij jou. Dat die gehoor krijgt voor hetgeen hij wil vertellen en dat die denkt van ja, die snapt wat ik wil zeggen. Die begrijpt mij.

 

Nu, wat je op recepties ook altijd wel hebt, is dan staat er zo iemand bij jou, maar op een gegeven moment ben je het verhaal wel een beetje beu en je bent uiteindelijk gekomen om te netwerken je wilt ook andere mensen spreken, en dan wil je van die persoon vanaf. Hoe doe je dat dan?

 

Hoe geraak je daar vanaf? Wel dat is het probleem. Wel, als er daar zo iemand is, en je hebt mensen die dat zeer sterk kunnen volhouden... Het beste dat je kunt doen is al beginnen met je lichaamshouding anders te doen dan dat die persoon aan het doen is. Eigenlijk ga je daar, wat je zegt, we vroegen rapport, hier ga je de rapport verbreken. Dus je gaat eigenlijk een andere lichaamshouding aannemen. Als ik dat hier nu zou doen, dan zou ik bijvoorbeeld me gaan draaien, me naar de andere kant zetten, en als ik hier een gsm zou hebben, daar wat mee bezig zijn en ik denk dat jij nu al voelt van waar is ze naar toe? Ik weet niet, wat was het effect op jou als ik dat deed?

 

Eh, ja, ik was een beetje geschrokken; van oei ze is weg, ze is niet meer geïnteresseerd. Natuurlijk wel heel abrupt ineens.

 

Terwijl ik wel blijf praten. Ik bleef met jou praten, ik bleef de uitleg doen . Maar je voelde aan mijn lichaamstaal (dat) het contact is hier verbroken. .

 

Dat klopt. Absoluut.

 

En dat kan je al beginnen toepassen op zo'n receptie als je ergens anders naar toe wilt. Er zijn mensen die dan toch nog blijven doorpraten. Op sommige momenten moet je echt wel abrupt jezelf omdraaien en dan ook zeker niet blijven knikken of mensen in de ogen blijven kijken, maar echt zeggen (van) ik ben nu weg en

 

Het echt duidelijk maken.

 

... en doen wat je dan zegt.

 

Oké, Maar ook die laatste tip denk ik dat heel interessant is om op een receptie soms eens van iemand af te geraken.

 

Ann, ik vond het een heel interessant gesprek. Ontzettend bedankt voor je komst naar de studio. En u, beste kijker, bedankt voor het kijken, en alweer tot volgende week.

Nieuwsbrief

Advertenties