Hypnose op je event... Echt of fake?

Is hypnose echt of fake? En wat ben je er mee op evenementen. Dat wilde Kevin al lang weten en daarom nemen we de proef op de som.

Kevin Van der Straeten
Reageer op deze tv aflevering

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Joop  Fenstra
Joop Fenstra
New|2018-12-03 - 13:41u

Bijzonder goede uitleg over hypnose door iemand die verstand van zaken heeft. Vriendelijke groet, Joop Fenstra en professioneel table magicain.

Ook beschikbaar als podcast:

Ook via podcast:

Listen on Google PodcastsListen on Apple PodcastsListen on Shopify

Transcript

Is hypnose echt of fake? En wat ben je ermee op evenementen? Dat wil ik al lang weten en daarom nemen we vandaag de proef op de som.

 

Dag Dominik, welkom terug in de studio.

 

Dag Kevin.

 

Je bent hier eerder al eens geweest als zakkenroller.

 

Ja, inderdaad.

 

Vandaag gaan we het hebben over hypnose.

 

Ja, dat klopt.

 

Wat is hypnose, eigenlijk? 

 

Wel, hypnose heeft, in tegenstelling tot wat heel wat mensen denken, helemaal niets te maken met slaap. Hypnotiseurs geven wel een slaapcommando. Maar het heeft niets te maken met slaap. Het is, eigenlijk, een toestand tussen waken en slapen.

Je kunt het een klein beetje vergelijken met, wanneer je in je auto zit te rijden en je bent aan het dagdromen. Uw onderbewustzijn is aan het werken. En wij hebben, eigenlijk, in ons brein, twee delen. Twee grote delen. Dat is het bewustzijn, dat is hetgeen we gebruiken om te redeneren en te analyseren. En we hebben ons onderbewustzijn, dat is het deel dat, eigenlijk, heel krachtig is. Waar onze herinneringen zitten. Onze gevoelens. En ook ons creatieve stuk, eigenlijk. Onze creativiteit.

En die creativiteit en die gevoelens, die zijn ook heel belangrijk bij hypnose.

Dus als een hypnotiseur vraagt om iets te voelen, dan is het heel belangrijk dat die persoon ook dat wil voelen. En dat die echt zijn best doet, om dat te voelen.

 

Nu je zegt: wilt. Kan je iemand, die niet gehypnotiseerd wilt worden, toch hypnotiseren?

 

Daar zijn technieken voor. Dat heet shockinducties. Nu, zoals het woord zelf al zegt, moet je de mensen, eigenlijk, min of meer in een shock brengen. Dus zoals bij... Ja, hoe moet ik het zeggen? Waar mensen, eigenlijk, echt plots schrikken. En wat heb je bij een schrikreactie? Dat je, gedurende 2-3 seconden, uw bewustzijn even niet weet: wat moet ik doen? En als je op dat moment dan slaap roept, dan gaat die persoon in hypnose. Omdat dat onderbewustzijn, op dat moment, helemaal onbewaakt staat. Dat bewustzijn is er niet om het af te schermen.

Maar ik gebruik dat, sowieso, niet. Om twee redenen. Ten eerste om veiligheidsredenen. Die shockinducties impliceren meestal dat je iemand ook, plots, naar beneden moet trekken. Of dat iemand, plots, op uw hand duwt, een tijd. En dat je, plots, zijn hand wegtrekt. Dus je kan iemand zijn rug beschadigen, zijn nek, zijn schouders. En ze zeggen wel: je kan dat voorkomen, door het op voorhand te vragen, of ze geen problemen hebben. Maar soms zijn dat latente problemen. Mensen weten niet altijd, dat ze een slechte rug hebben.

En ten tweede om ethische redenen. Bij hypnose is het toch wel belangrijk, dat je eerst toestemming vraagt. Impliciet of expliciet. Maar ja, dat je toch even een introductie geeft. En dat mensen weten, waar ze aan toe zijn.

 

Ja, ja. Iedereen die dan toestemming geeft en die dat wil, kan iedereen gehypnotiseerd worden?

 

Wel, in principe kan iedereen gehypnotiseerd worden. Iedereen die aan drie voorwaarden voldoet.

Namelijk: die een gewone, normale intelligentie heeft? Of heel slim is ook geen probleem. Maar die moet de instructies goed begrijpen. Ten tweede: die zich goed kan focussen. Dat is een heel belangrijke. Als er teveel afleiding is, zal dat niet lukken. En ten derde, ook: dat die persoon zich het moet kunnen inbeelden.

 

Dus, als je helemaal geen verbeelding hebt, dan ga je bepaalde dingen, die je je niet kan inbeelden, ook niet kunnen laten doen. Dus, als je, bijvoorbeeld, zegt tegen iemand van: als je je ogen opendoet, ga je hier een paarse olifant zien, bijvoorbeeld. Als die persoon zich dat kan inbeelden, dan gaat die, onder hypnose, die olifant ook zien. Als die persoon zich dat, in normale omstandigheden, niet kan inbeelden, gaat die dat ook niet zien. Dan houdt het op. En het is natuurlijk niet zo, als iemand op een bepaald moment... Hoe moet ik zeggen?

De meeste mensen zijn hypnotiseerbaar, maar zijn dat niet op elk moment. Zoals je daarnet hebt gemerkt, voor het interview.

 

Ja, we hebben het geprobeerd.

 

Een aantal dingen gedaan. Je hebt zelf gevoeld, bijvoorbeeld met die naam, dat die naam even weg was. Maar dat die dan...

 

Om even voor de kijkers te duiden: dus, we hebben de voorbereiding van hypnose gedaan. De instructie was dan, dat ik mijn naam niet kon herinneren. En je maakt me wakker en dan vroeg je: wat is mijn naam?

 

En dan zie je even de twijfel en dan is het even zo...

En dan zie je weer dat het bewustzijn toch weer de bovenhand neemt, op dat moment. En dat heeft te maken met de context hier. Je bent zeker goed gehypnotiseerd. Want op het moment dat ik u in hypnose bracht, gingen uw ogen heel sterk flikkeren. En dat is de REM-beweging. De beweging die je ook hebt bij diepe dromen. Dus, dat die ogen heel hard gaan flikkeren. En dat is een heel duidelijke indicatie. Als mensen dat vertonen, is dat, meestal, een heel goede persoon om dat mee te doen.

Maar hier is de context, natuurlijk, voor u een professionele context.

 

Ja, ik doe mijn ogen open en de tv stond aan.

 

Voilà, jij weet van: oei, camera, wat gaat die mij, misschien, straks laten doen? Dus dat bewustzijn, dat kickte, onmiddellijk, er terug in. En normaal als ik...

 

Maar ja, we zagen wel het effect, want, normaal gezien, als je mijn naam vraagt, kan ik onmiddellijk antwoorden. En nu was er een aarzeling, hé. 

 

Voilà. En hetzelfde met de...

Ik weet niet of jij het toen gezien hebt, want ik denk dat jij toen met de ogen dicht zat.

 

Collega Matthieu, ja.

 

Bij Matthieu, met zijn hand. In eerste instantie kreeg hij zijn hand niet los. Daarna, weer hetzelfde, begint die bewust te denken. En dan krijgt hij zijn hand wel een stuk van zijn hoofd. En dan begint hij te denken: ja maar, ik moet toch mijn hand loskrijgen. Dan... Dat bewustzijn. En dat heeft met de context te maken.

Als ik, bijvoorbeeld, op privéfeesten werk, of op feesten waar mensen al een glaasje gedronken hebben, na de receptie, ja, dan is dat bewustzijn al veel meer weg.

 

Ja. Plus: je zit in een ontspannen sfeer. Je bent niet aan het werk, hé. Dan ben je ook veel relaxter, dan dat je...

 

Het scheelt heel veel.

 

Ik moet toch een beetje alert blijven, als ik opnames maak. Misschien eens naar dat fragmentje kijken.

 

Ja, dat is een goed idee. Ja.

“Jij krijgt van mij een vrouwenstem. Een heel hoge vrouwenstem. Voilà, die zit hier. Zie je? Steven, wat is jouw familienaam?

Jouw naam is?

Madonna.

Eens even kijken voor een glas water.

Oei, wat is er? Wat is er, Steven? Ah, die is inderdaad een beetje warm. Maar het is in orde, hé? Ja.

We gaan zo dadelijk beginnen, maar eerst drink ik even een slokje water. Let op, hé. Zie dat je je niet verbrandt.

Oké.

En slaap. Dieper en dieper.

Heel lang getraind om kousen te kunnen stelen van mensen. Jij gelooft niet dat dat kan, hé?

Wat? Hoe zeg je?

Ik heb toch niets gevoeld.

Wel, heb jij kousen?

Steven, komt die bekend voor?”

 

Ja, dat is, eigenlijk, toch wel straf, als je dat zo ziet.

 

Ja, ik sta er ook telkens nog van versteld. Op het moment dat mensen in hypnose zijn en dat je die eerste effecten krijgt van catalepsie. Dan namen laat vergeten, Dat is, op zich, een hele moeilijke, maar meestal, als die catalepsie lukt, dan lukt dat ook.

Ik kan mensen doen hallucineren. Dingen laten zien, die er niet zijn.


Ik laat mensen, bijvoorbeeld, in mijn act, geloven dat alle portefeuilles, dat dat papieren zakdoekjes zijn. Dan zeg ik van: oei, ik heb last van allergie, heb je zakdoekjes? Dan gaan die voor mij portefeuilles gaan halen. En die zijn zich daar niet van bewust, dat die, eigenlijk, aan het stelen zijn.


Dus, je kan mensen doen stelen, op die manier.

Je kan mensen hun stem wegnemen. Ja, zoals ik zei: identiteit veranderen. Andere naam geven, ander adres geven.

Als een buitenstaander erbij komt, die vraagt wie ben je? Die geven de meest onzinnige antwoorden.

 

En wat is dan de meerwaarde op een evenement? Hoe kan je dat inzetten?

 

Wel, ik zet het meestal mobiel in. Dus, waar ik tussen de mensen ga. Dat is dan het handigst bij recepties en walking dinners. Als mensen aan tafel zitten, is dat minder handig.

Omdat ik het, voor de veiligheid, wel belangrijk vind, dat ik de mensen ook fysiek kan helpen. Er zijn mensen die, somnambulisten, als die heel zwaar in hypnose gaan, dat noemen ze floppers, die vallen gewoon plat, of om.

En dus, dat kan een risico zijn. Dus ik hou de mensen meestal vast bij de schouder. Zodat ik kan voelen: hoever zitten ze? En dat er niks gebeurt. En ik ga dus naar een klein groepje. Ik heb daar meestal 5-6 mensen. Ik doe een aantal opwarmingsoefeningen. Aan de hand van die opwarmingsoefeningen, zie ik van: oké, dat is hier iemand, die snel aan het gaan is.

 

En daar doe ik de act mee. En dus, ik doe het dan met één persoon. En de andere zien dat en ik zorg ook, bij therapie is dat, natuurlijk, niet goed om dat te doen, maar bij entertainment juist wel, zorg ik dat ze het ook, daarna, niet meer weten. Wat ze gedaan hebben. Omdat mensen, als die dan achteraf beginnen te vragen, die weten dat niet meer, die geloven ook niet dat ze dat gedaan hebben.

En als ze het wel zouden herinneren, dan is het probleem, dat iedereen misschien zou denken: ja, maar hij heeft, misschien, gewoon meegespeeld. Maar als die, nadien, niets meer weten, echt niets meer, dat ze portefeuilles hebben gepakt, dat ze geen stem meer hadden, dat die stem plots hoog was, dat ze dachten dat ze Barack Obama waren, dan zeggen de mensen: ja, oké, het moet wel echt zijn.

 

Is het, ja, buiten, je hebt daarnet gezegd, de mensen die om kunnen vallen, die jij dan moet tegenhouden. Is het daarbuiten gevaarlijk?

 

Nee, hypnose op zich, het effect van hypnose, is helemaal niet gevaarlijk. Er zijn twee dingen aan hypnose, die gevaarlijk kunnen zijn. Maar dat hangt af van de hypnotiseur. Als die geen domme dingen doet, dan is het helemaal veilig.

Dat is namelijk, het eerste dat heel belangrijk is, is dat je de mensen er goed uithaalt, uit de hypnose.

Ik doe dat altijd in vijf stappen. En ik check ook altijd, nadien, aan de hand van een paar vragen, blijf je even babbelen met de mensen, om te zien van: zijn ze nog suf, of zijn ze er echt goed uit?

En ik geef ook altijd mijn kaartje. Dat is ook wel marketing, voor een stuk. Maar ik geef mijn kaartje, sowieso, om: stel dat er iets zou zijn, nog in de loop van de avond, dan kunnen ze mij bellen. Ik heb mijn gsm altijd bij.

En, als het evenement het toelaat, natuurlijk, als er 500 man is, lukt dat niet altijd, maar, als het evenement het toelaat, ga ik, voor ik wegga, ook altijd even langs en vraag ik even van: alles goed? Geen hoofdpijn? Alles in orde? En dan weet ik van: het is in orde.

Dus dat is heel belangrijk, dat je de mensen juist eruit haalt.

En ten tweede, ook belangrijk: dat een hypnotiseur gewoon zijn gezond verstand gebruikt. Bijvoorbeeld, ik zal, behalve water, mensen nooit iets laten drinken of eten. Iemand kan een allergie hebben en je weet dat niet. Kan een allergische shock krijgen. Kan gevaarlijk zijn. 

 

Omdat die dan, in hypnose, niet meer weet dat hij allergisch is voor iets en het daarom zou eten, bijvoorbeeld.

 

Ah ja, als jij zegt van... Je geeft, ik zeg maar iets, een banaan aan iemand en je zegt dat dat iets heel anders is. Een lekkere snoep, of zo. Of een lolly. Ja, die gaat die misschien... Of een ijsje. En die gaat dat als een ijsje zitten opeten. Maar ja, ondertussen heeft die die banaan wel binnen.

Ik heb ooit eens een hypnotiseur een rauw ei iemand laten opeten en die dacht dat dat iets heel lekker was. Maar ja, dat zijn allemaal gevaarlijke dingen. Zoiets moet je niet doen. Nu, in België weet ik niet van mensen, die zo'n dingen doen. Maar dat is belangrijk. Bijvoorbeeld ook, op het podium, iets anders.

Als je op het podium mensen laat bewegen, is het heel belangrijk dat je ze eerst de ogen laat openen. Als ze de ogen dichthouden en ze dansen, of bewegen, kunnen ze van het podium vallen. Dus, dat zijn allemaal dingen... Dat kan, in principe, ook zonder hypnose gebeuren.

 

Maar dan zijn ze wel zelf verantwoordelijk.

 

Voilà, dan zijn ze zelf verantwoordelijk.

Of je kan, bijvoorbeeld, dat is ook een hypnotisch effect, iemand iets geven en zeggen dat dat heel warm wordt. Natuurlijk wordt dat niet warm, maar in zijn hoofd wordt het wel warm. En, als hij dan, dat te lang vasthoudt, kan hij brandwonden krijgen.

 

Meen je dat?

 

Ah ja, want die hersenen zeggen: oei, dat is heel warm. Die zeggen: oei, beschermen, luchtlaag maken. Dus blaren maken. En die hebben brandwonden. Absoluut, ja, ja.

Dus, dat is heel belangrijk, als je zo'n dingen wilt doen, dat je dat heel duidelijk afbakent. Dat je zegt: je gaat het laten vallen voor... Ik doe, sowieso, zo'n dingen niet. Maar als je dat doet, is dat heel belangrijk, dat je dat op voorhand zegt.

Wat ik vroeger nog een aantal keer heb gedaan, is mensen dronken maken met water, bijvoorbeeld. Gewoon als experiment. Dat gaat perfect. Maar het is heel belangrijk, dat je heel duidelijk stelt van: je gaat niet ziek zijn, je blijft bewust, je gaat series tipsy zijn, je kan niet meer recht lopen, maar je kan er geen kater aan overhouden. Want als je gewoon zegt van: kijk, ik ga u iets geven, een heel sterke drank, dus gewoon water, en die neemt twee slokken, en voor hem is dat heel, supersterke alcohol, dan kan het zijn dat, als hij ooit in coma is gegaan van drank, kan het zijn dat hij gewoon in coma gaat. En dan heb je niets van controle meer, want die hoort u niet meer en dan is het einde verhaal.

Dus ja, haal die maar uit de coma dan.

 

Ja. Dus best een hypnotiseur zoeken, die daar toch zorgvuldig en veilig mee omgaat.

Dominik, dankjewel voor je komst naar de studio. 

 

Graag gedaan en wel bedankt voor de uitnodiging.

 

En u, beste kijker, bedankt voor het kijken en alweer tot volgende week.

 

Advertenties