Onderzoek: "Eventsector 30% gekrompen"

Na rampjaar 2020 kreeg de eventsector ook in 2021 rake klappen. Naar schatting 30% van de sector is verdwenen. Dat besluit het KdG-expertisecentrum Publieke Impact, dat de gevolgen van corona voor de sector monitort. Onderzoeker Joris Verhulst is te gast in de eventplanner.tv studio.

Kevin Van der Straeten
Reageer op deze tv aflevering

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Ook beschikbaar als podcast:

Ook via podcast:

Listen on Google PodcastsListen on Apple PodcastsListen on Shopify

Transcript

Dag Joris, welkom in de studio.


Goedemorgen.


Joris, jij hebt onderzoek gedaan naar de impact van de Coronacrisis op de evenementensector.

Hoe hebben jullie dat aangepakt?


Wel, we zijn daar in 2020 eigenlijk onmiddellijk mee gestart. Bij de start van de crisis zijn wij beginnen de impact te monitoren op de sector. Omdat wij voordien eigenlijk al heel veel onderzoek voor en met de sector hadden gedaan. We hebben dat toen gedaan, samen met een aantal van de federaties toen. Nog voor Event Confederation bestond. En samen met Event Flanders, dat zetelt onder Toerisme Vlaanderen. En we zijn eigenlijk, van aan de start in maart, de sector beginnen bevragen. Van: hoe gaat het met jullie? Wat zijn jullie verwachtingen, enzovoort. We hebben dat in 2020 vier keer gedaan. Om de drie maanden. En we hebben dan nu, eind 2021, een vijfde keer een bevraging gedaan. Dus één jaar na de laatste golf.


Ja, om te zien van: wat is nu die impact in dat laatste jaar geweest.


Ja, om effectief te kijken: oké, het rampjaar 2020, we weten dat was supererg. Hoe is het nu het afgelopen jaar, 2021, verlopen?

Ja, die resultaten zijn net uit. Hoe is het met de evenementensector geweest het afgelopen jaar? Ja, zoals iedereen verwacht, niet zo heel goed. Terwijl 2020, zoals ik net zei, het echte rampjaar was. Met omzetverliezen, ten opzichte van 2019, van 75% gemiddeld, met heel wat ontslagen, enzovoort, zien we nu toch dat de sector het nog steeds moeilijk heeft. Omzetdalingen van meer dan 50%, gemiddeld, ten opzichte van 2019 ook.

Nog meer ontslag. Of in meer organisaties dat er ontslagen zijn moeten vallen.

En ook nog steeds diezelfde braindrain, zoals we dat dan noemen. Personeel dat vertrekt om wat zekerder sectoren op te gaan zoeken. En we horen wel vaak aanwaaien dat de angst ook wel bestaat dat die niet meer gaan terugkomen. Net omdat die nu in een soort nine-to-five regime, met zicht op zekerheid, zitten. Dus ook daar loopt het niet zo heel goed.


Nu, we hebben deze keer ook wel proberen te peilen naar: hoe gaat het met jullie? Als event professionals. We hebben daar toch een paar vragen over gesteld. En we zien dat ook daar, ja, als we vragen van: kan je jezelf nog gemotiveerd houden? Dan zegt vier op de vijf: heel moeilijk.

En om mijn personeel gemotiveerd te houden, daar zegt driekwart hetzelfde: het is heel moeilijk. We zien ook dat zes op tien van de bedrijven, ondernemingen, er meermaals serieus hebben over nagedacht om hun activiteiten in de sector stop te zetten, in 2021.

Dus ja, je voelt dat er toch wat wanhoop begint te ontstaan. Of moeheid, in ieder geval. Binnen de sector. Dus ja, een heel positief beeld was het zeker niet.

Ook naar de toekomst toe, voor 2022, zien we dat zes op tien ook denkt: ja, daar zal ook mijn omzet lager zijn dan in 2019. Dus het perspectief op de toekomst is ook nog niet helemaal wat het zou moeten zijn.

 

Misschien belangrijk om even te kaderen: jullie resultaten zijn uitgekomen rond het moment dat ook de barometer aangekondigd is. Ik ga er dan van uit dat op het moment dat ondernemers geantwoord hebben, ze nog geen zicht op die barometer hadden.


Ja, dat klopt. De bevraging heeft gelopen in december 2021. Dus ook de omzetcijfers zijn natuurlijk schattingen. Ook om die laatste dagen of weken mee in rekening te nemen.

Maar dus dat klopt, hé, over de barometer. En eerlijk gezegd, ja, de gesprekken over de barometer zijn ook al sinds maart 2020 aan de gang. Dus niemand ging er eigenlijk nog van uit dat die barometer zou komen. Nu, we gaan ervan uit dat...

Uit al onze gegevens blijkt, ja, de sector heeft echt zuurstof nodig. Moet kunnen rechtveren. Want het gaat niet goed. We gaan ervan uit dat nu de nieuwe barometer en de nieuwe maatregelen die daar aan vasthangen. Of liever het loslaten van een aantal maatregelen. Ja, dat dat wel wat zuurstof, hopelijk, of toch de eerste injectie van zuurstof zou kunnen zijn.

Ook wel belangrijk dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen die bedrijven die geïnvesteerd hebben. In, bijvoorbeeld, luchtzuivering enzovoort. Ja, dat die ook beloond worden voor hun werk. En dus een ander soort behandeling krijgen dan diegene die dat niet hebben kunnen doen. Aan de andere kant zou dat ook kunnen betekenen dat een aantal kleintjes, kleinere spelers, die het budgettair moeilijker hebben, daardoor nog meer zouden kunnen worden afgestraft. We zullen moeten zien. Ik denk dat iedereen blij is dat er terug opening is. Aan de andere kant...

We weten, bijvoorbeeld, één op vier organisaties zegt: ik heb nu, op dit moment, serieuze financiële problemen. En er is maar 10% dat er geen verwacht voor 2022. Dus, je voelt: er is heel nog weinig marge over. Dus we gaan ervan uit dat een aantal van die bedrijven toch wel op de rand van het faillissement staat of het heel moeilijk heeft.


Heeft dat dan ook te maken, Joris, met het feit dat, ja, de sector officieel niet gesloten is? Heel veel bedrijven daardoor moeten verder aanmodderen. Maar ja, ik kan me voorstellen, als je een groot magazijn hebt enzoverder, dat dat in deze tijden zelfs met verlies draaien is.

Is het dat mechanisme dat er dan voor zorgt dat die ademruimte er gewoon niet meer is?


Ja, dat is zeker zo. In 2020: ja, je kon sluiten. En je kreeg steun. Oké, het was niet ideaal.

Maar nu was iedereen verplicht om te blijven doorgaan. En we weten dat heel wat evenementen verlieslatend zijn geweest. We weten, bijvoorbeeld, dat 65% van de ondernemingen zegt: ik heb meer dan de helft van mijn evenementen moeten schrappen. Door afzeggingen of door nieuwe maatregelen.

En daarnaast, van diegene die wel doorgaan, zegt één op drie bedrijven: ik heb meer verlieslatende dan winstgevende evenementen moeten doen. Moeten doen om hun personeel te kunnen laten...

Toch wat rendement op hun personeel te halen en hun personeel te kunnen blijven uitbetalen. Maar natuurlijk, die putten blijven wel aangroeien.

We zagen ook dat, zeker bij de toeleveranciers, in december, wat toch geen slechte maand is, normaal gezien, één op drie toeleveraars niets aan het doen was. Geen enkele activiteit had. Ja, omdat zij natuurlijk...

Als er geen evenementen zijn, kunnen ze niet toeleveren.

 

Zie je daar grote verschillen tussen, bijvoorbeeld, organisatoren en toeleveranciers, in totale impact?


Ja, in sommige gevallen wel. We zien dat, soms, de omzetdaling bijvoorbeeld, of het profiel in omzet, is bij de toeleveranciers nog iets groter dan bij de organisatoren. Natuurlijk, zij hebben ook veel meer activiteit, hé. Zij doen veel meer evenementen op een jaar, normaal gezien, om hun rendement te halen. Waardoor, als er heel wat wegvallen...

Zij kunnen er maar een paar doen, waardoor hun rendement, natuurlijk, sneller een heel stuk afneemt.


Ja, je zei daarnet al van: bedrijven hebben het moeilijk. Zijn heel hard aan het twijfelen: moeten we hiermee of kunnen we hier nog mee verder, ja of nee?

Hebben jullie vanuit de bevragingen die jullie over tijd hebben gedaan, ook zicht op hoeveel bedrijven ondertussen misschien al de handdoek in de ring hebben moeten gooien?


Ja, dat is voor ons heel moeilijk, hé. Zoals jullie zelf ook weten: het is geen echte sector of geen officiële sector, dus jullie zitten een beetje versnipperd en verspreid. Dus om echt te gaan tellen: hoeveel zijn er intussen verdwenen? Dat weten we niet.

We hebben het wel gevraagd, nu, aan de mensen in de sector zelf. Van: denken jullie dat sinds het begin van de crisis de sector is gekrompen? En negen op tien zegt: ja, ik denk van wel. En die mensen denken, gemiddeld, ongeveer 30% kleiner. Dus dat er toch bijna een derde verdwenen is, ondertussen, uit de markt. Dat is natuurlijk heel subjectief. Maar het is wel een aanvoelen van mensen, die in hun omgeving mensen zien verdwijnen, failliet gaan, activiteiten stopzetten of in een andere richting duwen. Dus ja, het is zeker het aanvoelen bij iedereen. Dat er...

Ook als wij onze surveys uitsturen: ja, mailadressen die vorig jaar nog werkten, ja, die bouncen, die bestaan niet meer. Dus we zien wel dat er effectief een krimp is. Maar hoe groot die specifiek is, dat weten we niet.

Natuurlijk wel in personeel. Dus in personeelsaantallen natuurlijk wel. Dat de sector qua voltijds equivalenten in ieder geval een heel stuk kleiner geworden is.


Ja, what's next? Gaan jullie die enquête nu ook nog binnen x tijd herhalen? Om nu te zien of...

Want we hebben het rampjaar 2020 gehad. 2021 was niet veel beter. We hopen natuurlijk allemaal dat dit jaar een keerpunt gaat worden. Maar of dat voldoende zuurstof gaat geven, dat zal nog te zien vallen. Gaan jullie dat ook nog verder opvolgen?


Ja, het is zeker de bedoeling om hier een soort jaarlijkse barometer ook van te maken. Om de vinger aan de pols te houden bij de sector. We hopen natuurlijk allemaal dat we eindelijk ook eens met iets positief naar buiten zullen kunnen komen. Maar dat is zeker de bedoeling. Sowieso jaarlijks. Misschien nog tussentijds, als er grote veranderingen zijn of zo.

Maar de bedoeling van deze cijfers is voor ons natuurlijk ook om de sector die data te geven. Dat zij er ook mee aan de slag kunnen. Kijken waar de grote moeilijkheden of pijnpunten zitten. En daar eventueel mee aan de slag kunnen gaan. Maar het is zeker de bedoeling. We gaan dat zeker doen.


Oké Joris, dank je wel om de cijfers bij ons te komen toelichten.


Met veel plezier.


En u, beste kijker, bedankt voor het kijken en alweer tot volgende week.

Advertenties