Nieuwe federatie FED EVENT wil dezelfde steun voor eventsector als horeca in België

Sinds het uitbreken van de coronacrisis in Europa wordt de eventsector hard geraakt. In no time schaarden meer dan 5.000 freelancers uit de eventsector zich achter de SOS facebook groep van Manu Blancqueart. De groep wil nu een eigen vakvereniging op poten zetten. Waarom? Dat vraagt Kevin ik aan de initiatiefnemer zelf.


Meer info: FED EVENT

Kevin Van der Straeten
Reageer op deze tv aflevering

Heb je al een account op eventplanner.be? Meld je aan
Heb je nog geen account? Schrijf je comment hieronder:

Eric Tielemans [T&T Fireworks bvba]
Eric Tielemans [T&T Fireworks bvba]
New|2020-06-16 - 21:40u

Super goed bezig mannen ! We blijven er voor strijden ! Hou de moed er in !

Ook beschikbaar als podcast:

Ook via podcast:

Listen on Google PodcastsListen on Apple PodcastsListen on Shopify

Transcript

Dag Manu, welkom in de studio.


Hallo.


Manu, ik heb jou gevraagd voor een gesprek, omdat: jij hebt een Facebookgroep gelanceerd. Events en entertainment freelancers SOS.


Inderdaad.


Wat was voor jou de aanleiding om daarmee te starten?


Dat ik mij heel erg verveelde, die namiddag. En ik wou eens polsen bij mijn vrienden, Facebookvrienden die in de sector actief zijn, hoe hun gevoelens waren. Iedereen was eigenlijk nog een beetje onder de indruk van die kaalslag, van die tsunami. En ik wou een oproep lanceren om te kijken wie en hoe reageerden. En deze zaak is zo explosief en eigenlijk organisch gegroeid. In een supersnel tempo. Ik denk dat het in snelheid het Coronavirus zelf voorbijsteekt. Dat we op veertien dagen tijd, eindigden met boven de vijfduizend leden. Leden die bijna allemaal, één voor één, gecheckt zijn en dus eigenlijk wel degelijk mensen zijn, die aan de sector verbonden zijn, op één of andere manier


Ja en die allemaal eigenlijk een aantal gemeenschappelijke vragen, noden hebben. Hoe komen wij die crisis door?


De grote vraag is: wat gebeurt er? Hoe gaan we hier door komen? Wie kan ons helpen? Gaat de overheid ons een premie toekennen?

Want onze betrachting is van meet af aan, en ik denk dat wij toch de eerste geweest zijn, om dit publiekelijk te lanceren en te vragen: wij wensen dezelfde premie en dezelfde tegemoetkoming als de horeca, de zogenaamde hinderpremie.

Ondertussen hebben we ook begrepen dat die premie eigenlijk uitgeschreven is in 2017. Om te beletten dat er massaal falingen zouden volgen in winkelstraten, na, of tijdens, openbare werken. Die hinderpremie bevatte, in zijn uitgeschreven vorm, volgens de EU-normen, een aantal beperkingen. Om te vermijden dat er misbruik zou van gemaakt worden. En men heeft die beperkingen, onder andere, samengevat in NACE-codes. Horeca hoorde erbij. Winkels hoorden erbij. Maar uiteraard zijn er heel weinig subcontractors gelegen in winkelstraten. Dus wij vielen daarbuiten. En dit kan men niet zomaar aanpassen.

De overheid is, volgens onze informatie, nu bezig met deze zaken bij te werken. En op een stevige basis, een stevige leest te schoeien. Want met halve maatregelen zijn we niets. En met gekwakkelde juridische vehikels zijn we ook niet gebaat.


Komt het er dan op neer dat daar goedkeuring van Europa voor moet komen?


Het is zo dat je als Europese lidstaat niet zomaar subsidies kan gaan uitdelen. Daar kan kritiek op komen. Ik veronderstel dat Europa nu veel toegeeflijker is dan in normale tijden. Maar het is toch: men zat vast aan het decreet dat is uitgeschreven, met als beperking een aantal NACE-codes. Dat kan juridisch zomaar niet met de voeten getreden worden. De horeca stond erin. Uiteraard vind je horecazaken in een winkelstraat. Je vindt er ook een carwash. Je vindt er een tabakswinkel. Je vindt er een krantenwinkel. Je vindt er een kledingwinkel. Maar weinig AV-bedrijven. Waarom heeft men dat beperkt? Om de simpele reden dat in diezelfde straat ook advocaten kunnen zitten. Vrije beroepen, een notaris. Die hadden uiteraard geen recht. Of iemand die toevallig in een appartement vijf vennootschappen heeft staan. Die konden anders uit die ruif mee-eten, wat niet de bedoeling was.


Dus eigenlijk een oude wetgeving die nu hergebruikt wordt om te helpen. Maar die eigenlijk tekort schiet.


Inderdaad.

Ze is er bij de haren bijgesleurd. Maar goed, we kunnen de overheid begrijpen. In tijdsnood. En uiteraard is het geen populaire maatregel. Cafés en horeca gaan sluiten. Maar iedereen moet dag op dag bijsturen, ook de overheid.


Maar jullie gaan verder dan alleen die Facebookgroep. Er wordt nu een nieuwe vakfederatie opgericht. Kan je daar eens iets over vertellen?


Inderdaad.

De roep om een vakfederatie, en om een federatie, was er al van in het begin. In de Facebookgroep. We hadden blijkbaar nood aan een federatie die overkoepelend was. Waar meerdere sectoren in terecht kwamen. En daar hebben wij op ingespeeld. Het is ook interessanter om met een federatie naar een overheid toe te stappen en te onderhandelen. Want deze onderhandelingen zouden best wel van lange duur kunnen zijn. We weten nog niet waar de crisis ons heen leidt en hoelang dit gaat duren. Maar de noodzaak om een...

Allez, een Facebookgroep is goed. Dat is een soort kweekvijver. En van daaruit moet je de mensen selecteren. Die in aanmerking komen om een deftig orgaan te vormen. Dat overkoepelend is en dat daarna ook, in eerste instantie, zal pleiten en blijven pleiten, en dat is altijd ons spear-point geweest: wij wensen de subsidies en de tegemoetkomingen, identiek aan de horeca. In deze Coronacrisis. Maar daarnaast is het de bedoeling om ook daarna, met de mensen van de federatie, een actief platform te genereren, waar business wordt op gegenereerd. Wat in andere federaties toch ontbreekt. Zeker binnen onze sector kunnen er kruisbestuivingen zijn. Kan er samengewerkt worden. Het is een zeer goed startpunt om business te genereren. En laat ons hopen dat we dat snel kunnen doen.


Ja, want dat was eigenlijk mijn volgende vraag, hé. Jullie starten nu een nieuwe federatie.

Er zijn al een aantal vakverenigingen voor de sector. Was het niet makkelijker om daar gewoon bij aan te sluiten?


Dat was een optie maar daar hebben we niet voor gekozen. Omdat de bestaande federaties, één alvast, was eerder toegeschreven op een bepaalde sector. En niet direct een overkoepelende sector. Nu, we zijn in een vrij land. Iedereen kan een federatie beginnen en dat geeft mensen ook de keuze. Wij zien het ruimer dan wat er op de markt aan bod was. Die mensen waren ook al lang bezig en schenen niet echt veel leden te hebben. De vraag was er, uit de groep, en wij hebben er spontaan op ingegaan.


Wie is wij? Wie zit er achter die federatie?


Wel, dat zijn een aantal mensen die we aangesproken hebben. Dus ik heb mij persoonlijk voortdurend bezig gehouden met de mensen die interessante commentaren posten. Om die persoonlijk te bellen, aan te spreken en te kijken of zij actief wouden zijn in de federatie. Dus wie nu in de oprichting zit, is nog niet het volledige panel.

We zijn vooral op zoek gegaan naar mensen die op termijn ook actief willen meewerken in de federatie. Om, zoals gezegd, na de crisis business te genereren.


Je zei daarnet al: wij willen aan een federatie werken, die overkoepelend werkt. Je spreekt over bestaande federaties. Dan denk ik dat je het over ACC hebt voor de evenementenbureaus. B.E.S.A. vooral voor de toeleveranciers. Welke doelgroepen kwamen daar volgens jou nog niet in aan bod?

Die je hier wel wilt gaan bereiken.


Wat wij ook wouden benadrukken, en even aan het breed publiek kenbaar maken, is dat...

Men associeert evenementen vaak met festivals. Of met personeelsfeestjes. Maar het is veel ruimer. Alle grote sportmanifestaties. Ik denk dan aan internationale jumpings, waar België toch een toonaangevende rol in speelt. Ik denk aan de grote wielerwedstrijden. Ik denk aan de cyclocross. Ik denk aan ieder dorpsfeest, aan ieder buurtfeest bijna. Doet beroep op onze sector. Dus daar komt heel veel bij kijken.

En we hebben dat ook gezien aan de flow. De instroom hebben we gemonitord. En we zien dat daar heel veel mensen bijzitten, die zich niet thuis voelen in een andere sector. Of in een andere vereniging. Goed, de vraag is er, wij bieden het antwoord. Aan de mensen om de keuze te maken.

Mag ik toch even duiden dat sommige sectoren zeer sector gelieerd zijn. Zowel hun Raad van Bestuur, als door hun statuten. En iedereen verdedigt zijn zaken. Onze spear-point, nogmaals, is van meet af aan geweest: voor die ruime groep mensen, dezelfde faciliteiten , tegemoetkomingen en compensaties te krijgen als de horeca. Van daaruit zijn wij vertrokken. En dan hebben we gewoon de stem en de vraag van de groep gevolgd.


En waar staan jullie nu in die oprichting? Wat is er nog nodig? Wanneer zijn jullie operationeel? 


Vandaag.


Jullie zijn operationeel.


Zoiets.

Maar we gaan uiteraard nog verder bouwen. Sommige mensen zijn al tien jaar bezig. Wij hebben op veertien dagen vijfduizend mensen verenigd. Uit die vijfduizend gaan we vragen: wie wil toetreden tot de federatie? Wie actief een rol wil spelen. We hebben al een aantal mensen voor een aantal sectoren. Het is de bedoeling dat we dan verder ook opleidingen geven. Kruisbestuiving. Platformen creëren. We zijn daar volop mee bezig. Maar op vijftien dagen hebben we al heel veel werk verricht.

Vooral ook het lobbywerk, het contacten onderhouden met de ministeries die de zaken nu moeten uitschrijven. Om onze eerste doelstelling te realiseren.


Dat is inderdaad een heel mooie realisatie, op zo'n korte tijd, Manu.

We zullen de links, voor mensen die meer willen weten, onder de video zetten.

In ieder geval, bedankt voor je tijd om hier een aantal zaken te willen toelichten.


Graag gedaan.


En u, beste kijker, bedankt voor het kijken en alweer tot volgende week.

Advertenties