CLC-VECTA
Wijzigingen in Duits arbeidsrecht per 1 januari 2020
CLC-VECTA|
15 January 2020

In Duitsland zijn diverse wetswijzigingen doorgevoerd op het gebied van arbeid en sociale zekerheid. Een deel van deze wijzigingen heeft ook gevolgen voor buitenlandse werkgevers die werknemers in Duitsland laten werken: 


Verhoging wettelijk minimumloon

Met ingang van 01-01-2020 stijgt het wettelijke minimumloon naar € 9,35 per uur (tot en met 31-12-2019 bedroeg het wettelijke minimumloon € 9,19 per uur). Net zoals voorheen, geldt het wettelijk minimumloon niet voor jongeren onder de 18 jaar zonder afgeronde beroepsopleiding, BBL-leerlingen tijdens de opleiding, stagiairs onder bepaalde voorwaarden, langdurig werklozen tijdens de eerste zes maanden van hun dienstverband, vrijwilligers en jongeren die deelnemen aan een maatregel om een instapkwalificatie te behalen. Daarnaast stijgen in veel sectoren (o.a. ook bouw!) de Cao lijnen in het begin of in de loop van 2020.


Nieuw wettelijk minimumloon voor BBL-leerlingen

Voor BBL-leerlingen bestond nog geen wettelijk minimumloon. Dat verandert met ingang van dit jaar; ook BBL-leerlingen (‘Azubis’) ontvangen in het eerste leerjaar een minimum opleidingsvergoeding ter hoogte van € 515. In de daaropvolgende jaren zal deze stapsgewijs worden verhoogd naar € 620. In het tweede en derde leerjaar worden de bedragen verhoogd. In het tweede leerjaar stijgt de opleidingsvergoeding met 18%, in het derde jaar met 35% en in het vierde leerjaar met 40%.


Deze minimumvergoedingen gelden alleen voor opleidingen die met ingang van 01-01-2020 beginnen en waarvoor geen collectieve arbeidsovereenkomst bestaat. Leerbedrijven die niet gebonden zijn aan collectieve arbeidsovereenkomsten mogen niet meer dan 20% naar beneden afwijken van de vergoeding volgens de in de branche van toepassing zijnde collectieve arbeidsovereenkomsten.


Bron: STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater

Like Reageer