ACC Belgium
Sluit je aan bij ons Expert Center Event Marketing
ACC Belgium|
16 april 2021

ACC is de vakvereniging van de Belgische communicatiebureaus, inclusief de eventbureaus. Sinds de start van de Covid-19 crisis, heb jij er als eventbureau meer dan ooit baat bij om lid te worden van het Expert Center Event Marketing van de Association of Communication Companies.


Waarom nu lid worden?

De Covid-crisis heeft immers aangetoond dat wij als eventsector veel te versnipperd zijn en daardoor minder gehoor vinden bij politieke instanties dan de populaire festival-, cultuur- en sportsector.

 

Door de oprichting van Event Confederation, een initiatief van ACC, BESA en Febelux,hebben we nu voor het eerst een overkoepelende vakorganisatie, waarmee we als één stem naar buiten komen.

 

Met als resultaat dat we nu wél gehoord worden en dat veel van de huidige steunmaatregelen voor de eventbureaus – ook dat van jou - een rechtstreeks gevolg zijn van het aanhoudende lobbywerk van Event Confederation.

 

Een volgende stap is de erkenning van E-C als officiële Belgische werkgeversorganisatie, met het oog op de oprichting van een eigen Paritair Comité voor onze sector.

 

Dit kan enkel gebeuren wanneer we voldoende gewicht in de schaal leggen en alle verenigingen onder E-C voldoende representatief zijn voor hun vakgebied, op het vlak van aantal bedrijven en werknemers.

 

Vandaar deze oproep: door je aan te sluiten bij ACC, versterk je de kracht van E-C als lobby-apparaat en kunnen we optreden als één blok, één sterke sector.

 

ACC wordt dan jouw stem binnen E-C, waardoor je continu op de hoogte wordt gehouden van alle nieuwe ontwikkelingen, maandelijks mee kan aanschuiven bij updates, vragen kan stellen mbt jouw steunmaatregelen, enz.


Word nu lid met een éénmalige korting van 2

Contacteer johan@acc.be of op 0486/259.259


Dit alles komt bovenop de normale diensten die ACC permanent levert: 

- Networking met andere event-collega’s over het ganse land

- Driemaandelijkse meetings waar uitdagingen en opportuniteiten worden besproken

- Continue update via newsletters en mails over nieuwe ontwikkelingen

- Allerhande templates voor contracten, briefings, aan- en verkoopvoorwaarden, …

- Benchmarks op vlak van financiële ratio’s, uurtarieven, salarissen

- Juridische bijstand door gespecialiseerde advocaat-kantoren

- Collectieve aanpak van issues met BTW (BTW op catering en aftrekbaarheid ed)

- Regulering van competities om misbruiken te voorkomen

- Gezamenlijke opleidingen voor talenten uit de bureauwereld

- Contacten met afstudeerders in het kader van stagiairs en nieuwe medewerkers

- Voordeeltarieven bij inschrijvingen voor BEA’s en BEAWORLD Awards

- Aantrekkelijke lidmaatschapstarieven, gebaseerd op brutomarge


Overtuig jezelf op onze online infosessie op 11 Mei om 18:00 > mail naar stephanie@acc.be

Like Reageer