Achter de schermen: Nuclear Security Summit 2014

Een nucleaire top organiseren waarop Barack Obama en tientallen andere wereldleiders aanwezig zijn is op zijn minst gezegd een logistieke uitdaging waarbij niets mag fout gaan. Maarten van Rijn mocht meedenken over de logistieke inrichting van de politie-inzet.

12-01-2015|Kevin Van der Straeten
Reageer op deze tv aflevering

Ook beschikbaar als podcast:

Ook via podcast:

Listen on Google PodcastsListen on Apple PodcastsListen on Shopify

Transcript

Een nucleaire top organiseren waarop Barack Obama en tientallen andere wereldleiders aanwezig zijn is op zijn minst gezegd een logistieke uitdaging waarbij niets mag fout gaan. Maarten van Rijn mocht meedenken over de logistieke inrichting van de politie-inzet.

 

Dag Maarten, welkom in de studio. Je hebt het genoegen gehad om mee te mogen nadenken over de NSS-top. Wat heb je precies gedaan?  

 

Wij zijn benaderd door degenen die verantwoordelijk waren voor de logistieke ondersteuning van die top. En dat betekende eigenlijk: er moesten 60.000 diensten gedraaid worden in zeg maar 10 tot 14 dagen tijd. En daar moesten agenten uit heel Nederland, dienders, moesten vanuit het hele land ergens in de inzetlocaties Amsterdam-Den Haag op de juiste plekken staan met de juiste materialen. Met lunchen, ze moesten eten natuurlijk, drinken, er moesten toiletten zijn want je staat niet allemaal op een makkelijke plek naast een café. Dus dat moest allemaal geregeld worden. Degenen die bij de politie daarvoor verantwoordelijk waren dat was onder andere een oud-student van ons. En die had gezegd: we moeten logistiek gewoon hulp hebben. Zij zijn ook bij Defensie gaan vragen, dus zij hadden iemand van Defensie die het gewend was om zulk soort vraagstukken te doen, en ze zijn bij ons gekomen om met een student en ikzelf... 

 

Ja, het is natuurlijk een evenement waar je geen enkel risico wil nemen, de namen die daar naartoe komen. 

 

Precies, en dat betekent dat de inzet van de politie erg groot was. Wij hebben ons niet beziggehouden met de veiligheidsvraagstukken. Daar zijn al die deskundigen... Er zijn bomdetectie-teams geweest, er zijn, nou van alles. Maar al die mensen, al die agenten die daarbij betrokken waren moesten allemaal gebriefd worden; die moesten allemaal op het juiste moment op de juiste plek zijn. met de juiste middelen, en dat... 

 

Ja want hoe begin je daaraan? 60.000 agenten gaan briefen? Alleen dat al. 

 

Daar zijn ze ook tegen een geweldig probleem aangelopen. En die discussie is heel mooi geweest van: ga je nu eerst eens naar een wat hogere schaal niveau nadenken over je organisatie. En dan kom je terug naar logistieke principes, hè? Op een gegeven moment ben je daar aan het schetsen en doen en dan denk je in één keer van: joh, we hebben hier eigenlijk gewoon het integrale logistieke concept voor nodig. Dat is een begrip in de logistieke wereld. En daar kun je dan heel je logistiek mee gaan inrichten. Toen zijn we daarmee begonnen. De collega van Defensie die daarbij betrokken was, en de student, de mensen van de politie en ik hebben dan zitten nadenken: "ja hoe vullen we dat dan in?" Welke grondvorm ga je dan kiezen? Nou, er was een grondvorm al gekozen. Er was politiek beslist dat mensen uit Groningen, Friesland, overal uit alle regio's moesten komen. Uit Limburg... Een gelijk percentage van inzet. Dus ze moesten vanuit het hele land komen. Het was niet zo dat er werd gezegd: "nee, we doen alles met agenten uit het Westen en we schuiven de hele troepenbeweging één provincie op. Dus de mensen uit Groningen die gaan een stukje naar Drenthe, Drenthe schuift op en dan hebben we overcapaciteit in het Westen. Precies, daar zou je dus kunnen zeggen: logischerwijs zou je zeggen: dan doen we dat, want dan heb je veel minder organisatieproblemen. Nee, in de politiek was besloten om dat niet te doen, dus moest het op die manier. Dan krijg je van... Als je daarvoor kiest, is het het volgende: ga je elke individuele agent briefen waar die, zo heet het in vaktermen, op zijn stoeptegel moet staan. 

 

Is dat een vakterm? 

 

Daar is dat... De stoeptegel is eigenlijk de inzetlocatie waar de agent verwacht wordt te zijn. Even om het voorbeeld... De agent uit Appingedam, heb ik altijd gezegd, die moet dan opgeroepen worden en die moet staan ergens langs de A4 in Den Haag. Dat gaf zoveel problemen, omdat je precies op detailniveau elke dienst... Niet elke agent, maar elke dienst. 60.000 diensten was sprake van. Dat moest je dan helemaal gaan analyseren waar dat moest zijn, wie dat moest zijn. Dat gaf zo'n informatieprobleem.    

 

Daar moet je ook je ICT-systeem op aanpassen.  

 

Exact, en de politie heeft nog een ander probleem gehad gedurende die hele NSS. De politie is aan het reorganiseren. De politie is van 26 politieregio's naar 10 districten gegaan. En dat betekende ook dat daar ook nog eens een compenserende factor zat; een reorganisatie. 

 

Ja plus: zijn die mensen ook niet gewoon allemaal regionaal te werken in plaats van plots zo landelijk? Dus ik kan me voorstellen dat die systemen daar zelfs niet eens op voorzien waren om... 

 

Exact, dus daar zaten heel veel vertaalslagen. Daar moest iets nieuws voor neergezet worden. En dan zag je ook dat in ICT-termen er ook geen goede zaken voorhanden waren. Nou dat heeft het wel heel gecompliceerd gemaakt. Wat we daaruit geleerd hebben: de student die daarbij betrokken is geweest. Die is daar ook op afgestudeerd. En die heeft eigenlijk een plan neergelegd: als je nou in het gevolg dit soort grootschalige evenementen krijgt... En dan moet je niet alleen denken aan zo'n top, want dat is extreem. Die komt volgend jaar echt niet nóg een keer. Maar wel bijvoorbeeld aan een kroningsdag. Waarbij een koning dadelijk toch weer zich gaat verplaatsen. En nou wordt het iets makkelijker omdat het maar één stad wordt in plaats van twee in Nederland, dat is veranderd. Een Tour de France opening, een hele tochtrit door Nederland heen. Ja daar is extra inzet voor nodig. Hoe doe je dat nou? En hoe kom je erom tot een goeie organisatie? Vanuit dat integrale logistieke concept zijn we gaan denken en hebben we eigenlijk een heel stappenplan opgezet om de politie daarmee te gaan helpen, dat in het vervolg... 

 

Want hoe moet het dan wel?  

 

Nou, de stap zoals het gedaan is... Zo'n politieke beslissing over de grondvorm, hadden ze nooit moeten nemen. Dat is politiek gezien misschien aardig geweest, maar logistiek gezien is dat echt een drama geweest. Dat is echt een onverstandige beslissing geweest. Wat nu gedaan gaat worden in het stappenplan is: je moet eerst gaan nadenken over wat voor grondvorm je wil gaan kiezen, met een logistieke bril. Tegen welke kosten ga je aanlopen? Want bedenk je even hoeveel overnachtingen dat betekend heeft, al die mensen die uit Limburg moesten komen en gewoon... 

 

Die kun je 's avonds niet naar huis sturen.  

 

Nee, want je hebt maar 12 uur dienst, hè? Ook dat nog een keer. Dus daar moet je over na gaan denken. Dan moet je zeggen: oké, willen we ze inderdaad van te voren allemaal al briefen? Of zeggen we: nee, we gaan gewoon een groep agenten laten komen uit een regio. Die zetten we als een soort buffer neer, en daar halen we uit hoeveel agenten we per keer nodig hebben. Maakt het ook véél eenvoudiger informatie-technisch te organiseren. Maar het zijn keuzes die je maakt naar aanleiding van: wat is het doel van mijn evenement? En dat soort dingen moeten er beter uit komen. En dan: je ICT-systeem moet op orde zijn, en je personele organisatie. En waar de politie ook tegenaan is gelopen: de politie is natuurlijk geen logistiek organisatiebedrijf. De politie is heel erg reagerend. Als wij nu ruzie gaan maken, staan ze hier en word ik opgepakt, want ik ben bij jou te gast. En dan is het wegwezen en dan is het klaar. Maar als ik zeg dat we over drie weken hier gaan vechten: nou dan heb ik geen dienst. Dat zijn ze niet gewend en daar moet je mensen voor op gaan leiden. Dus de vier stappen die in het logistieke integrale concept zitten: Je grondvorm moet gekozen worden. Je moet kiezen voor: waar ga je op sturen? Je besturingssysteem. Dan je ICT, mijn informatiesysteem. En mijn personele organisatie. Dus er moet ook heel veel opleiding bij de politie plaats gaan vinden. Nou daar mogen wij over mee gaan denken, dus dat is ontzettend leuk. Het is sowieso een heel uniek evenement om aan meegewerkt te mogen hebben. 

 

Zijn er ook dingen waar je zegt van: "die zijn we nu in dit verhaal tegengekomen, maar zelfs elke organisatie die..." Want ja: de evenementenbranche die organiseert dit niet iedere week. Maar waar je bij kleinere evenementen ook iets aan hebt?  

 

Nou, met name waar je voor de eerste keer dingen gaat organiseren en waar het niet op één plek is. Kijk, de logistiek op een vast evenement, op één locatie, dat is ondertussen wel redelijk uitgekristalliseerd. Daar weten we ondertussen wel aardig wat van, los van de crowd dynamics, los van de inrichting. Maar als je nou bijvoorbeeld neemt, een groot evenement waar we ook aan meegewerkt hebben het afgelopen jaar: de Alpe d'Huzes. Die zitten met een vergelijkbaar probleem; de goederenstroom naar zo'n plek toe en weer terug. Waar haal je al die materialen vandaan en in welke hoeveelheden? Welke mensen zijn erbij betrokken en hoe zijn die opgeleid? Welke informatiesystemen? Ook daar zie je dat ze heel veel moeite hebben om dat logistiek te organiseren. Ze mopperen dat het allemaal niet goed gaat, bij wijze van spreken. Dat zie je niet op de berg, hè? Want de mensen hebben daar geen last van, maar in de organisatie. Heel veel dingen extra doen, heel veel extra kosten maken die eigenlijk niet nodig zijn. Terwijl je dat niet wil, want dat is voor zo'n evenement moet alles daar... en die kosten zitten dan in extra rijden en dat wordt dan allemaal wel betaald door die bedrijven, maar het zijn toch kosten. En dat zou je eigenlijk niet willen. Je zou eigenlijk liever dat geld richting... Nou, dan moet je ook weer gaan nadenken op dezelfde manier als bij de NSS. Dus bij dat soort evenementen voor de eerste keer, moet je eigenlijk vanuit dat integraal logistieke concept steeds weer gaan redeneren. En dat is wel wat we geleerd hebben met die twee evenementen: verrek het is eigenlijk elke keer toch weer terug. En dat is een basislogistiek ding. En dat is wel heel leuk dat je ziet dat, of het nou evenementen zijn, of dat het nou personen of goederen aan het stromen zijn, dat die grondvorm, die besturing, die ICT en die persoonlijke organisatie, dat die 4 elementen elke keer de basis zijn. Oké 

 

Maarten, dankjewel voor je komst naar de studio.

 

En u beste kijker, bedankt voor het kijken en alweer tot volgende week!

Advertenties